Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ELEKTRONİK PARAYA İLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK DÜZENLEMELERİ

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 2, 149 - 184, 31.12.2019

Öz

Geçtiğimiz 40 yılda paralar kâğıt hallerinden yavaşça soyutlanarak dijitalleşmeye başlamıştır. Banka hesaplarındaki rakamlardan ibaret paralar elektronik kartlar aracılığıyla kullanılmaya başlanmıştır. Bu akımla beraber ortaya çıkan elektronik para da günümüze kadar işlerliğini artırmıştır. Elektronik para hususunu düzenlemek adına ülkemizde kısa zaman önce yasalaştırma çalışmaları yapılmış ve konuya ilişkin kanun, yönetmelik ve tebliğler çıkarılarak hukukî altyapı oluşturulmuştur. Makalenin amacı ülkemizdeki ve Avrupa’daki düzenlemeler bağlamında henüz yeni sayılabilecek elektronik para kavramını inceleyerek mahiyetini açıklamaktır.

Kaynakça

 • Association of E-money Institutions in the Netherlands. “Electronic Money and E-money Institutions.” Erişim tarihi 17 Aralık 2017. https://www.simonl.org/docs/empp1511.doc.
 • Athanassiou, Phoebus ve Natalia Mas-Guix. “Electronic Money Institutions (Current Trends, Regulatory Issues and Future Prospects).” European Central Bank Legal Working Paper Series. Temmuz 2008. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scplps/ecblwp7.pdf?21a28d70b208180883a898dad73451c4.
 • BDDK. “Elektronik Para Kuruluşları.” Erişim tarihi 18 Aralık 2019. https://www.bddk.org.tr/Kuruluslar-Kategori/Elektronik-Para-Kuruluslari/7.
 • Ekşioğlu, Erdoğan. “Elektronik Para Kullanımının Ekonomik Etkileri (Türkiye Üzerinde Bir Uygulama).” Doktora Tezi, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
 • Elgin, Ceyhun, Refik Erzan ve Umut Kuzubaş. Türkiye'de Nakit ve Kart Ödemelerinin Karşılaştırmalı Maliyeti. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Ekonometri Merkezi, 2013. https://newsroom.mastercard.com/eu/files/2015/06/MasterCard-Arastirma-NakitsizYasam-131013.pdf.
 • EUR-Lex. “DIRECTIVE 2005/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.” Erişim tarihi 9 Nisan 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0060&from=EN.
 • EUR-Lex. “DIRECTIVE 2006/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast).” Erişim tarihi 9 Nisan 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0048&from=EN.
 • EUR-Lex. “DIRECTIVE 2009/110/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC.” Erişim tarihi 9 Nisan 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0110&from=EN.
 • EUR-Lex. “Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions.” Erişim tarihi 9 Nisan 2018. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0046&from=EN.
 • Farrugia, George. “Money Laundering in Cyberspace.” Erişim tarihi 17 Aralık 2017. https://fiumalta.org/library/PDF/ml_cyberspace.pdf.
 • Gao, Jerry. “Electronic Cash Payment Protocols and Systems.” Erişim tarihi 17 Aralık 2017. http://www.dmi.unipg.it/bista/didattica/sicurezza-pg/sistemi-pagamento/e-cash-payment.v1.10.20.pdf.
 • Godschalk, Hugo ve Malte Krueger. “Why e-Money Still Fails.” Erişim tarihi 17 Aralık 2017. https://www.researchgate.net/publication/244136842_Why_e-money_still_fails_-_chances_of_e-money_within_a_ competitive_payment_instrument_market.
 • Gormez, Yuksel ve Forest Capie. Prospects for Electronic Money: A US-European Comperative Survey. Ankara: The Central Bank of Turkey, 2003. https://mafiadoc.com/the-central-bank-of-the-republic-of-turkey-tcmb_59f5e4201723ddb3267d72d4.html.
 • Gözler, Kemal. Türk Anayasa Hukuku Dersleri. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2016.
 • Güven, Çiğdem. “6493 sayılı Kanunda İdari ve Cezai Sorumluluk.” Ankara Barosu Dergisi 72, no. 3 (2014): 451-462.
 • Kabelac, Gabriele. “Cyber Money as Medium of Exchange.” Deutsche Bundesbank Discussion Paper Series, no. 1999,05E (Ekim 1999). https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/107192.pdf?abstractid=2785816&mirid=1.
 • Keser Berber, Leyla. İnternet Üzerinden Yapılan İşlemlerde Elektronik Para ve Dijital İmza. Ankara: Yetkin, 2002.
 • Krueger, Malte. “Innovation and Regulation -The Case of e-Money Regulation in the EU- Background Paper No. 5 Electronic Payment Systems Observatory (ePSO).” Sevilla: Institute for Prospective Technological Studies, 12 Ocak 2002. http://www.paysys.de/download/Krueger%20e-money%20regul.pdf.
 • Öztürk, Nurettin ve Asuman Koç. “Elektronik Para, Diğer Para Türleriyle Karşılaştırılması ve Olası Etkileri.” Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 6, no. 11 (Haziran 2006): 207-243.
 • Pulaşlı, Hasan. Şirketler Hukuku Genel Esaslar. Ankara: Adalet Yayınevi, 2015.
 • U.S. Congress-Office of Technology Assessment. Information Technologies For The Control Of Money Laundering. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, Eylül 1995.
 • Yurtçiçek, Mehmet Sıddık. “Hukuki Açıdan Elektronik Para.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.
 • Yurtçiçek, Mehmet Sıddık. “The Legal Nature of Electronic Money and the Effects of the EU Regulations Concerning The Electronic Money Market.” Law & Justice Review V, no. 1 (Haziran 2013).

European Union and Turkish Regulations on Electronic Money

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 2, 149 - 184, 31.12.2019

Öz

Couple of decades ago money have begun to digitalize. Money, which is no longer a concrete material but a number of digits on bank accounts, is used by electronic cards. Electronic money has emerged in this flow and got people’s interest in a short time. To regulate electronic money, legislation efforts has been started years ago and law, regulation, communiqués have been made and legal infrastructure of the concept have been constituted. Purpose of this article is to examine the relatively new concept of electronic money through both national legislations and European Union Directives.

Kaynakça

 • Association of E-money Institutions in the Netherlands. “Electronic Money and E-money Institutions.” Erişim tarihi 17 Aralık 2017. https://www.simonl.org/docs/empp1511.doc.
 • Athanassiou, Phoebus ve Natalia Mas-Guix. “Electronic Money Institutions (Current Trends, Regulatory Issues and Future Prospects).” European Central Bank Legal Working Paper Series. Temmuz 2008. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scplps/ecblwp7.pdf?21a28d70b208180883a898dad73451c4.
 • BDDK. “Elektronik Para Kuruluşları.” Erişim tarihi 18 Aralık 2019. https://www.bddk.org.tr/Kuruluslar-Kategori/Elektronik-Para-Kuruluslari/7.
 • Ekşioğlu, Erdoğan. “Elektronik Para Kullanımının Ekonomik Etkileri (Türkiye Üzerinde Bir Uygulama).” Doktora Tezi, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
 • Elgin, Ceyhun, Refik Erzan ve Umut Kuzubaş. Türkiye'de Nakit ve Kart Ödemelerinin Karşılaştırmalı Maliyeti. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Ekonometri Merkezi, 2013. https://newsroom.mastercard.com/eu/files/2015/06/MasterCard-Arastirma-NakitsizYasam-131013.pdf.
 • EUR-Lex. “DIRECTIVE 2005/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.” Erişim tarihi 9 Nisan 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0060&from=EN.
 • EUR-Lex. “DIRECTIVE 2006/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast).” Erişim tarihi 9 Nisan 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0048&from=EN.
 • EUR-Lex. “DIRECTIVE 2009/110/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC.” Erişim tarihi 9 Nisan 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0110&from=EN.
 • EUR-Lex. “Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions.” Erişim tarihi 9 Nisan 2018. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0046&from=EN.
 • Farrugia, George. “Money Laundering in Cyberspace.” Erişim tarihi 17 Aralık 2017. https://fiumalta.org/library/PDF/ml_cyberspace.pdf.
 • Gao, Jerry. “Electronic Cash Payment Protocols and Systems.” Erişim tarihi 17 Aralık 2017. http://www.dmi.unipg.it/bista/didattica/sicurezza-pg/sistemi-pagamento/e-cash-payment.v1.10.20.pdf.
 • Godschalk, Hugo ve Malte Krueger. “Why e-Money Still Fails.” Erişim tarihi 17 Aralık 2017. https://www.researchgate.net/publication/244136842_Why_e-money_still_fails_-_chances_of_e-money_within_a_ competitive_payment_instrument_market.
 • Gormez, Yuksel ve Forest Capie. Prospects for Electronic Money: A US-European Comperative Survey. Ankara: The Central Bank of Turkey, 2003. https://mafiadoc.com/the-central-bank-of-the-republic-of-turkey-tcmb_59f5e4201723ddb3267d72d4.html.
 • Gözler, Kemal. Türk Anayasa Hukuku Dersleri. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2016.
 • Güven, Çiğdem. “6493 sayılı Kanunda İdari ve Cezai Sorumluluk.” Ankara Barosu Dergisi 72, no. 3 (2014): 451-462.
 • Kabelac, Gabriele. “Cyber Money as Medium of Exchange.” Deutsche Bundesbank Discussion Paper Series, no. 1999,05E (Ekim 1999). https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/107192.pdf?abstractid=2785816&mirid=1.
 • Keser Berber, Leyla. İnternet Üzerinden Yapılan İşlemlerde Elektronik Para ve Dijital İmza. Ankara: Yetkin, 2002.
 • Krueger, Malte. “Innovation and Regulation -The Case of e-Money Regulation in the EU- Background Paper No. 5 Electronic Payment Systems Observatory (ePSO).” Sevilla: Institute for Prospective Technological Studies, 12 Ocak 2002. http://www.paysys.de/download/Krueger%20e-money%20regul.pdf.
 • Öztürk, Nurettin ve Asuman Koç. “Elektronik Para, Diğer Para Türleriyle Karşılaştırılması ve Olası Etkileri.” Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 6, no. 11 (Haziran 2006): 207-243.
 • Pulaşlı, Hasan. Şirketler Hukuku Genel Esaslar. Ankara: Adalet Yayınevi, 2015.
 • U.S. Congress-Office of Technology Assessment. Information Technologies For The Control Of Money Laundering. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, Eylül 1995.
 • Yurtçiçek, Mehmet Sıddık. “Hukuki Açıdan Elektronik Para.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.
 • Yurtçiçek, Mehmet Sıddık. “The Legal Nature of Electronic Money and the Effects of the EU Regulations Concerning The Electronic Money Market.” Law & Justice Review V, no. 1 (Haziran 2013).
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Abdüssamed Kahraman Bu kişi benim 0000-0001-7244-7563

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Kabul Tarihi 16 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Kahraman, Abdüssamed. “ELEKTRONİK PARAYA İLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK DÜZENLEMELERİ”. Bilişim Hukuku Dergisi 1, sy. 2 (Aralık 2019): 149-84.

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.