Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ’NİN YAPISI VE GÖREVLERİ

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 115 - 140, 30.06.2020

Öz

İnternet alanında ortaya çıkan hukuka aykırılıklar dolayısıyla verilen erişim engelleme kararlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla 06.02.2014 tarihinde Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulmuştur. Erişim Sağlayıcıları Birliği, 5651 sayılı Kanun’un 6/A-f.5 gereğince 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılımıyla oluşmaktadır. Erişim Sağlayıcıları Birliği, bir özel hukuk tüzel kişisi olarak kurulmuştur. Öte yandan Birlik zorunlu üyelik ve zorunlu aidat gibi kimi bazı kamu gücü ve ayrıcalıkları ile donatılmıştır. ESB’nin esas görevi 5651 sayılı Kanunun 8. Maddesi dışında kalan erişim engelleme kararlarının uygulanmasını sağlamaktır. Aynı şekilde 5651 sayılı Kanunun içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi başlıklı 9. maddesinin 5. ve 8. fıkraları gereğince verilen karaların uygulanmasını da ESB sağlamaktır. Kanun ile bir özel hukuk tüzel kişisi olarak örgütlenen ESB’nin idarenin haiz olduğu bazı kamu gücü ve ayrıcalıkları
ile donatılması, hukuki niteliğinin ne olduğu noktasında tartışmalara sebebiyet vermiştir. Çalışmada ESB’nin kuruluş süreci, yapısı, görevleri ve bu alandaki tartışmalar ele alınmıştır.

Kaynakça

 • Akıllıoğlu, Tekin. “Kamu Yararı Kavramı Üzerine Düşünceler.” İdare Hukuku ve İlimler Dergisi 9, no. 1-3 (1988): 11-22.
 • Akyılmaz, Bahtiyar, Cemil Kaya ve Murat Sezginer. Türk İdare Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • Ardıçoğlu, Mehmet Artuk. “Türk İdare Hukukuna Yeni Bir Katkı: Erişim Sağlayıcıları Birliği.” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5, no: 1 (2014): 119-137.
 • Atay, Ender Ethem. İdare Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi, 2018.
 • Çağlayan, Ramazan. “Hukukumuzda Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı ve Kıstasları.” Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, no. 7 (2016): 373-398.
 • Çırakoğlu, Melikşah. 5651 Sayılı Kanun Çerçevesinde İnternet Erişimin Engellenmesi Ve Erişim Sağlayıcıları Birliği. Ankara: Adalet Yayınevi, 2018.
 • Dural, Mustafa ve Tufan Öğüz. Türk Özel Hukuku Cilt II, Kişiler Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2013 Erişim Sağlayıcıları Birliği. “Hakkımızda.” Erişim tarihi Mart 31, 2019. https://www.esb.org.tr/biz-kimiz.
 • Gözler, Kemal. “Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı Neye Yarar? K. Begüm İsbir’in Kamu Tüzel Kişiliği İsimli Doktora Tezinin Düşündürdükleri.” İDARE.GEN.TR. Erişim tarihi Nisan 1, 2019. http://www.idare.gen.tr/kamu-tuzel-kisiligi.pdf.
 • Gözler, Kemal. İdare Hukukuna Giriş. Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2018.
 • Gözler, Kemal. Türk Anayasa Hukuku. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2019.
 • İnanç, Mehmet. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdari İşlemleri. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2018.
 • Kent, Bülent. ‘’Devletin Özel Sektör Eliyle Sansür Yapması Ne Kadar Mümkün?.’’ Türkiye Bilişim Dergisi 42, no. 169 (Ekim 2014): 68-76.
 • Kent, Bülent. “Telekomünikasyon Sektöründe Evrensel Hizmet Kavramı.” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16, no. 2 (Nisan 2012): 169-198.
 • Kent, Bülent. Türkiye’de İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi. Ankara: Adalet Yayınevi, 2019.
 • Özbudun, Ergun. Türk Anayasa Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2018.
 • Şen, Ersan. ‘’Erişim Sağlayıcıları Birliği Ne İşe Yarar?.’’ Türkiye Bilişim Dergisi 42, no. 169 (Ekim 2014): 78-82.
 • Taşkın, Şaban Cankat. İnternet Erişim Yasakları. .Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016.

STRUCTURE AND DUTIES OF THE UNION OF ACCESS PROVIDERS

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 115 - 140, 30.06.2020

Öz

The Union of Access Providers was established on 06.02.2014 in order to ensure the implementation of access blocking decisions made due to violations of the law arising in the field of internet. The Access Providers Union consists of the participation of all internet service providers and other operators providing internet access service under the Electronic Communication Law No. 5809 pursuant to Law No. 5651, 6 / A-f.5. Access Providers Association was established as a private legal entity. On the other hand, the Union is equipped with some public power and privileges such as mandatory membership and mandatory dues. The main duty of the ESB is to ensure the implementation of access blocking decisions other than Article 8 of Law No. 5651. Likewise, ESB is to ensure the implementation of the decisions made pursuant to paragraphs 5 and 8 of Article 9 of the Law No. 5651 entitled to take down the content and to prevent access. The fact that the ESB, which is organized as a private legal entity by the law, is equipped with some public power and privileges that the administration has caused caused controversy regarding the legal nature of it. In the study, the establishment process, structure, duties of the ESB and the discussions in this area were discussed.

Kaynakça

 • Akıllıoğlu, Tekin. “Kamu Yararı Kavramı Üzerine Düşünceler.” İdare Hukuku ve İlimler Dergisi 9, no. 1-3 (1988): 11-22.
 • Akyılmaz, Bahtiyar, Cemil Kaya ve Murat Sezginer. Türk İdare Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • Ardıçoğlu, Mehmet Artuk. “Türk İdare Hukukuna Yeni Bir Katkı: Erişim Sağlayıcıları Birliği.” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5, no: 1 (2014): 119-137.
 • Atay, Ender Ethem. İdare Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi, 2018.
 • Çağlayan, Ramazan. “Hukukumuzda Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı ve Kıstasları.” Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, no. 7 (2016): 373-398.
 • Çırakoğlu, Melikşah. 5651 Sayılı Kanun Çerçevesinde İnternet Erişimin Engellenmesi Ve Erişim Sağlayıcıları Birliği. Ankara: Adalet Yayınevi, 2018.
 • Dural, Mustafa ve Tufan Öğüz. Türk Özel Hukuku Cilt II, Kişiler Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2013 Erişim Sağlayıcıları Birliği. “Hakkımızda.” Erişim tarihi Mart 31, 2019. https://www.esb.org.tr/biz-kimiz.
 • Gözler, Kemal. “Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı Neye Yarar? K. Begüm İsbir’in Kamu Tüzel Kişiliği İsimli Doktora Tezinin Düşündürdükleri.” İDARE.GEN.TR. Erişim tarihi Nisan 1, 2019. http://www.idare.gen.tr/kamu-tuzel-kisiligi.pdf.
 • Gözler, Kemal. İdare Hukukuna Giriş. Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2018.
 • Gözler, Kemal. Türk Anayasa Hukuku. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2019.
 • İnanç, Mehmet. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdari İşlemleri. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2018.
 • Kent, Bülent. ‘’Devletin Özel Sektör Eliyle Sansür Yapması Ne Kadar Mümkün?.’’ Türkiye Bilişim Dergisi 42, no. 169 (Ekim 2014): 68-76.
 • Kent, Bülent. “Telekomünikasyon Sektöründe Evrensel Hizmet Kavramı.” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16, no. 2 (Nisan 2012): 169-198.
 • Kent, Bülent. Türkiye’de İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi. Ankara: Adalet Yayınevi, 2019.
 • Özbudun, Ergun. Türk Anayasa Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2018.
 • Şen, Ersan. ‘’Erişim Sağlayıcıları Birliği Ne İşe Yarar?.’’ Türkiye Bilişim Dergisi 42, no. 169 (Ekim 2014): 78-82.
 • Taşkın, Şaban Cankat. İnternet Erişim Yasakları. .Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hüseyin Öztürk 0000-0003-3892-2003

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Kabul Tarihi 5 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Öztürk, Hüseyin. “ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ’NİN YAPISI VE GÖREVLERİ”. Bilişim Hukuku Dergisi 2, sy. 1 (Haziran 2020): 115-40.

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.