Cilt: 3 - Sayı: 2

69     |     91

Sayı Editör Kurulu

Selami Sezgin
Konular: Maliye, Konjonktür Dalgalanmaları, Gelişme Ekonomisi - Makro, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
ORCID: 0000-0002-4604-0601
Kurum: Anadolu University
Fatih Deyneli
Konular: Hukuk ve İktisat, Bütçe ve Mali Planlama, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
ORCID: 0000-0003-1867-1075
Kurum: Pamukkale University
Mehmet Şengür
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
ORCID: 0000-0002-2173-9977
Kurum: Eskisehir Osmangazi University