Başlangıç: 2022
Yayımcı: Hacettepe Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan Turkish Journal of Bioethical Reflections biyoetik alanında ve ilgili diğer alanlarda yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları ücretsiz, açık erişimli ve çift-kör hakemli şekilde yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kısa adı Turk J Bioeth Reflect olan dergi biyoetik ve ilişkili diğer alanlarda akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar tarafından Türkçe ve İngilizce hazırlanan bilimsel çalışmalar (araştırma makaleleri, derlemeler, vaka analizleri), editöre mektuplar, etkinlik sunumları, mevzuat değerlendirmeleri, söyleşiler, anı/edebiyat/eleştiri yazıları ve öğrenci görüşleri gibi çalışmalara yer vermektedir.

Bilgilendirme

HACETTEPE BİYOETİK MERKEZİ; TIP TARİHİ VE  ETİK ANABİLİM DALI

Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Web Sayfası: http://www.hubam.hacettepe.edu.tr/

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Web Sayfası: http://www.deontoloji.hacettepe.edu.tr/


Turkish Journal of Bioethical Reflections Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayımlanmaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bioref