Dergi Kurulları

Sahibi

Rektör 

Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ Harran Üniversitesi Türkiye
Coğrafya Eğitimi, Adli Sosyal Bilimler

Sorumlu Müdür

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Mehmet Bakır ŞENGÜL BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9018-8531 Türkiye
Dil Çalışmaları, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı

Baş Editör

Engin YILMAZ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kimya

Editörler

Termodinamik ve İstatistiksel Fizik, Akışkan Akışı, Isı ve Kütle Transferinde Hesaplamalı Yöntemler (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Dahil), Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Elektrokimyasal Enerji Depolama ve Dönüşüm, Enerji Üretimi, Dönüşüm ve Depolama (Kimyasal ve Elektiksel hariç), Otomotivde Isı Transferi
Dr. Mehmet Akif YERLİKAYA Bitlis Eren üniversitesi 0000-0003-3084-0257 Türkiye
Çok Ölçütlü Karar Verme, Endüstri Mühendisliği, Üretim ve Hizmet Sistemleri
Kesran AKIN Bitlis Eren University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, 13000, Bitlis, Turkey Türkiye
Biyoloji, Hayvan Sistematiği ve Taksonomi, Entomoloji
Doç. Dr. Fatih AVCİL BITLIS EREN UNIVERSITY 0000-0001-6550-550X Türkiye
Sonlu Elemanlar Analizi, İnşaat Mühendisliği, Deprem Mühendisliği, Yapı Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk KAYA BITLIS EREN UNIVERSITY 0000-0003-1278-997X Türkiye
Uygulamalı Matematik
Doç. Dr. Erdal BAŞARAN AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8569-2998 Türkiye
Görüntü İşleme, Derin Öğrenme, Makine Öğrenmesi Algoritmaları, Yapay Zeka, Bilgisayar Yazılımı
Dr. Öğr. Üyesi Ömer KARABEY BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Türkiye
Endüstriyel Ürün Tasarımı, Kırılma Mekaniği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik ve Robotik, Makine Mühendisliği, Kaynak Teknolojileri, Makine Tasarımı ve Makine Elemanları, CAD/CAM Sistemleri, İmalat Süreçleri ve Teknolojileri

Editör Kurulu

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Atilla ARSLAN DEPARTMENT OF BIOLOGY 0000-0002-4766-4969 Türkiye
Biyoloji, Ekoloji, Hayvan Sistematiği ve Taksonomi, Genetik, Omurgalı Biyolojisi
Esvet AKBAŞ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 0000-0001-6260-5556 Türkiye
Kimya, Hesaplamalı Kimya, Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Mahmut BÖYÜKATA Dr., Kırıkkale University, Türkiye
Nükleer Fizik
Prof. Dr. Mikail ET Fırat Üniversitesi Türkiye Web
https://abs.firat.edu.tr/met
Operatör Cebirleri ve Fonksiyonel Analiz
Doç. Dr. Nurtaç ÖZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Çevre Mühendisliği
Prof. Dr. Özdemir ADIZEL VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Türkiye
Ekoloji, Hayvan Sistematiği ve Taksonomi, Kuş Bilimi
Çevre Mühendisliği, Çevresel Olarak Sürdürülebilir Mühendislik, Toprak Kirliliği ve Kontrolü
Prof. Dr. Soner OZGEN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Fizik, Mühendislik, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Prof. Dr. Bayram GÜNDÜZ Malatya Turgut Özal University, Faculty of Engineering and Natural Sciences Türkiye
1983 yılında Elazığ-Baskil’de doğan Prof. Dr. Bayram GÜNDÜZ, kazandığı Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden Lisans derecesini, Bölüm Birincisi ve Fakülte Derecesi ile 2005 yılında tamamladı. Yine aynı üniversitede 2007 yılında Yüksek Lisans derecesini ve 2011 yılında ise Doktor unvanını aldı. 2009 yılından 2019 yılı sonuna kadar Muş Alparslan Üniversitesinde Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçent ve Doçent olarak akademik çalışmaları yanısıra kurulum aşamasında olan Muş Alparslan Üniversitesine çeşitli idari görevleri de birlikte sürdürdü. Eser Aşamasını 5’te 5 Başarı ile tamamlayarak 13 Ekim 2017 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nde yapılan sözlü sınavını oy birliği ile Doçent Unvan ve Yetkisi almaya hak kazandı.
2019-2022 yılları arasında ise Malatya Turgut Özal Üniversitesi Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümünde Doçent olarak çalıştı. Aralık 2022’den itibaren Malatya Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mühendislik Temel Bilimer Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.
Prof. Dr. Bayram GÜNDÜZ, Ağustos-2018’de Oxford Üniversitesi, Clarendon- Yoğun Madde Fiziği Laboratuvarında Ziyaretçi Araştırmacı olarak bulundu. Başlıca çalışma konuları arasında organik yarıiletkenler, optoelektronik malzemeler, optoelektronik aygıtlar ve Fen Bilimleri/Fizik Eğitimi yer almaktadır. Prof. Dr. Bayram GÜNDÜZ’ün 65’i SCI, SCI-Exp kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 210’nun üzerinde eseri bulunup ilgili eserlere binlerce atıf yapılmıştır. H-index’i 21’dir. SCI, SCI-Exp kapsamındaki ve etki faktör (impact factor)’ü yüksek farklı dergilerde 200’den fazla “Hakemlik” yapmıştır.
16 farklı TÜBİTAK ve/veya BAP Projesinde Yürütücü ve/veya Araştırmacı olarak çalışmıştır. Çok sayıda BAP, Avrupa Birliği, TÜBİTAK Bilim-Toplum ve AR-GE niteliğindeki Projelerde Uzman Danışman/Çevrimiçi Değerlendirici/Panelist/Dış Danışman olarak görev almıştır. Ayrıca, birçok Yüksek Lisans ve Doktora Tez Savunma sınavlarında jüri üyesi olarak görev yapmıştır.
Prof. Dr. Bayram GÜNDÜZ, Çin-Akademik Değişim Bilgi Merkezi tarafından AI Akademik Uzmanlık ve Akademik Editörlük görevlerine layık görülmüş ve bu alanlarda hala görev almaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda farklı dergilerde Editör Yardımcısı, Yayın Kurulu, Genel Yayın Yönetmeni/Alan Editörü ve Konu Editörü olarak görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Bayram GÜNDÜZ, üst üste 4 yıl Türk Eğitim Vakfı Bölüm Birinciliği Ödülü, Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Lisans Bölüm Birinciliği Ödülü, TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) Ödülleri, En İyi Makale Ödülü (Best Paper Award), En İyi Sunum Yapan Ödülü (Best Presenter Award), Akademik Teşvik Üniversite 1.si Ödülü gibi ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda farklı ödüllere layık görülmüştür. Erasmus Programı Akademik Personel Eğitim Alma/Verme Hareketliliği kapsamında bir çok ülkeye görevli olarak gitmiştir.
Muş Alparslan Üniversitesi’nde; Bilimsel Araştırmalar-Yayınlar ve Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAYPUAM) Müdürü, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Farabi Değişim Programı Ofis Başkanı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı, Fen Bilimleri Dergisi Editör Yardımcısı, Farabi Değişim Programı Koordinatör Yardımcısı, Merkezi Araştırma Laboratuarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı gibi birçok idari görevde bulundu. Prof. Dr. Bayram GÜNDÜZ, TÜBİTAK Başkanlığı tarafından 2018-2019 döneminde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Muş İl Temsilcisi olarak görevlendirildi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde; Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyesi, YÖS (Uluslararası Yabancı Uyruklu) Sınav Komisyon Üyesi, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı ve Etik Kurul Üyesi olarak görev aldı. Ayrıca, hala Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Senato Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Bayram GÜNDÜZ, farklı ülkelerde yüz yüze ve çevrim içi düzenlenen birçok konferansa Genel Kurul, Ana Konuşmacı ve Davetli Konuşmacı olarak davet edilmiş ve katılmıştır. 1., 2. ve 4. cüsünde Konferans Komite Başkan Yardımcısı olarak görev aldığı Uluslararası Fizikokimya ve Fonksiyonel Malzemeler Konferansının 3. cüsü olan PCFM 2020 Konferansını, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ev sahipliğinde 22-24 Eylül 2020 tarihlerinde Konferans Komite Başkanı olarak düzenlemiştir.
Prof. Dr. Bayram GÜNDÜZ, çok sayıda Lisans ve Lisansüstü dersleri vermis olup birçok öğrencinin Yüksek Lisans Tezini yönetmiş ve tamamlatmıştır. Halen Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde ders/seminer/tez aşamasında olan birçok lisansüstü öğrencisine Danışmanlık yapmaktadır.
Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce, orta düzey Arapça bilmektedir.
Fotonik, Optoelektronik ve Optik İletişim, Mühendislik
Prof. Dr. Mehmet Sait İZGİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Türkiye Web
Mühendislik, Enerji, Katalitik Aktivite, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Prof. Dr. Orhan Taner CAN BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3386-975X Türkiye
Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Kirlilik ve Kontaminasyon (Diğer), Çevre Mühendisliği
Doç. Dr. Cem KOŞAR Gaziantep University Nizip Education Faculty 0000-0003-4949-4956 Türkiye
Operatör Cebirleri ve Fonksiyonel Analiz
Doç. Dr. Serhat Berat EFE BANDIRMA ONYEDI EYLUL UNIVERSITY 0000-0001-6076-4166 Türkiye
Elektrik Mühendisliği, Aydınlatma, Elektrik Enerjisi Taşıma, Şebeke ve Sistemleri, Elektrik Enerjisi Üretimi (Yenilenebilir Kaynaklar Dahil, Fotovoltaikler Hariç), Elektrik Tesisleri, Yüksek Gerilim
Mühendislik, İnşaat Geoteknik Mühendisliği, Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği
Doç. Murat ÇELTEK Trakya Üniversitesi, Trakya, Türkiye 0000-0001-7737-0411 Türkiye
Fizik, Malzeme Fiziği, Yoğun Madde Fiziği, Nanoteknoloji
Doç. Dr. Tarkan YORULMAZ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9033-7162 Türkiye Web
Ekoloji, Hayvan Sistematiği ve Taksonomi

Alan Editörleri

Prof. Dr. Sabir RÜSTEMLİ Bitlis Eren Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Türkiye
Elektrik Tesisleri, Yüksek Gerilim, Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Doç. Dr. Koray KÖKSAL BITLIS EREN UNIVERSITY 0000-0001-8331-9380 Türkiye
Fizik
Prof. Dr. İsa SIDIR Bitlis Eren Üniversitesi Türkiye
Atomik, Moleküler ve Optik Fizik
Prof. Dr. Serkan ÖZEL BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0700-1295 Türkiye Web
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Doç. Dr. Ali ÇAKMAK AGRI IBRAHIM CECEN UNIVERSITY, FACULTY OF ARTS AND SCIENCES 0000-0002-2783-9311 Türkiye
Cebirsel ve Diferansiyel Geometri
Engin YILMAZ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kimya
Prof. Dr. Yunus Levent EKİNCİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4966-1208 Türkiye Web
Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği, Uygulamalı Jeofizik
Kesran AKIN Bitlis Eren University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, 13000, Bitlis, Turkey Türkiye
Biyoloji, Hayvan Sistematiği ve Taksonomi, Entomoloji
Prof. Dr. Ercan IŞIK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 0000-0001-8057-065X Türkiye
Mühendislik, Betonarme Yapılar, Deprem Mühendisliği, Yapı Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği (Diğer)
Doç. Dr. Behçet KOCAMAN BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Türkiye
Elektrik Mühendisliği, Elektrik Enerjisi Üretimi (Yenilenebilir Kaynaklar Dahil, Fotovoltaikler Hariç), Elektrik Tesisleri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Doç. Dr. Musa ÇIBUK Bitlis Eren Üniversitesi 0000-0001-9028-2221 Türkiye Web
Görüntü İşleme, Ağ Oluşturma ve İletişim, Paralel ve Dağıtık Sistemler, Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı, Kodlama, Bilgi Teorisi ve Sıkıştırma, Makine Öğrenme, Yapay Görme, Yapay Zeka, İletişim Mühendisliği, Ağ Mühendisliği
Doç. Dr. Ümit BUDAK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Elektrik Mühendisliği
Doç. Dr. Ayşegül DEMİR YETİŞ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Çevre Mühendisliği
Doç. Dr. Edip AVŞAR Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Web
Çevre Mühendisliği
Doç. Dr. Oğuz Ayhan KİREÇCİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
Stresd Fizyolojisi, Antioksidan Sistem, Sinyal Molekülleri, Tıbbı ve aromatik bitkiler, Bitki fizyolojisi
Biyoloji, Eczacılık ve İlaç Bilimleri, Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Prof. Dr. F. Çağlar ÇELİKEZEN BITLIS EREN UNIVERSITY Türkiye
Biyokimya ve Hücre Biyolojisi (Diğer), Kimya, Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya
Dr. Öğr. Üyesi Nusret BOZKURT BITLIS EREN UNIVERSITY Türkiye Web
İnşaat Mühendisliği
Doç. Dr. Murat KÜRŞAT BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji, Bitki ve Mantar Sistematiği ve Taksonomi
Sajad KHORSANDROO North Carolina Agricultural and Technical State University Amerika Birleşik Devletleri
Bilgi ve Bilgi İşleme Bilimleri
Doç. Kubilay DEMİR BITLIS EREN UNIVERSITY 0000-0001-5355-2472 Türkiye Web
Bilgi ve Bilgi İşleme Bilimleri, Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı, Makine Öğrenme, Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Enerjisi Taşıma, Şebeke ve Sistemleri, İletişim Mühendisliği
Doç. Dr. Serhat Berat EFE BANDIRMA ONYEDI EYLUL UNIVERSITY 0000-0001-6076-4166 Türkiye
Elektrik Mühendisliği, Aydınlatma, Elektrik Enerjisi Taşıma, Şebeke ve Sistemleri, Elektrik Enerjisi Üretimi (Yenilenebilir Kaynaklar Dahil, Fotovoltaikler Hariç), Elektrik Tesisleri, Yüksek Gerilim
Dr. Öğr. Üyesi Faruk ORAL BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Termodinamik ve İstatistiksel Fizik, Rüzgar Enerjisi Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Makine Mühendisliği, Enerji Üretimi, Dönüşüm ve Depolama (Kimyasal ve Elektiksel hariç), Otomotiv Yanma ve Yakıt Mühendisliği, Otomotivde Isı Transferi
Dr. Öğr. Üyesi Erdal AKİN BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2223-3927 Türkiye
Ağ Oluşturma ve İletişim, Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı, Yapay Zeka
Doç. Dr. Hayriye Esra AKYÜZ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İstatistik, İstatistiksel Analiz, Nicel Karar Yöntemleri, Uygulamalı İstatistik
Doç. Dr. Sinan Mehmet TURP BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6645-764X Türkiye
Mühendislik, Çevre Mühendisliği
Dr. Necla ÖZDEMİR BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Yağ Teknolojisi
Halil YETGİN BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0994-5839 Türkiye
Elektrik Mühendisliği
Doç. Dr. Nazlım Deniz ARAL BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Operatör Cebirleri ve Fonksiyonel Analiz, Reel ve Kompleks Fonksiyonlar, Temel Matematik (Diğer), Yaklaşım Teorisi ve Asimptotik Yöntemler
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Nur KULUÖZTÜRK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Nükleer Fizik
Dr. Nadjet LAOUET LPMPS Laboratory, Frères Mentouri Constantine-1 University 0000-0001-6003-4673 Cezayir
Yüksek Enerji Astrofiziği ve Kozmik Işınlar, Nükleer Fizik, Radyofizik
Dr. Arş. Gör. Kerim ÖZBEYAZ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0000-0003-4006-6410 Türkiye

1986 yılında Adıyaman'da doğdu. 2009 yılında Gaziantep Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi – Makine Mühendisliği (İng.) Bölümünü bitirdi. 2014 yılında Marmara Üniversitesi – Makine Mühendisliği (İng.) Bölümünde "Yapay Sinir Ağ tekniği kullanılarak işlenmiş Al1050 malzemesinin yüzey pürüzlülüğü değerinin tahmin edilmesi" başlığındaki Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Ardından 2021 yılında yine Marmara Üniversitesi – Makine Mühendisliği (İng.) Bölümünde "Demir Dışı Alaşımların Bükümlü Değişken Kanallı Açısal Presleme (TV-CAP) ile Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi" başlığındaki tezi ile doktora derecesini tamamladı.

Gaziantep Meslek Yüksekokulunda 2010-2011 yıları arasında Misafir Öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Akabinde 2011 yılında Bitlis Eren Üniversitesi - Mühendislik-Mimarlık Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü - Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim dalında Araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Aynı yıl Yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamak üzere Marmara Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Mühendisliği Ana Bilim dalına yine Araştırma görevlisi olarak görevlendirilmesi yapıldı. Halen Bitlis Eren Üniversitesi - Mühendislik-Mimarlık Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü - Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim dalında görevine devam etmektedir.

Kırılma Mekaniği, Malzeme Tasarım ve Davranışları, CAD/CAM Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi Hasan GÖKBAŞ Bitlis EREN Üniversitesi 0000-0002-3323-8205 Türkiye
Cebir ve Sayı Teorisi

Türkçe Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Murat PARLAKPINAR Bitlis Eren Üniversitesi Türkiye
Türk Dili ve Edebiyatı

İngilizce Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇAN BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kuzey Amerika Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri, Latin Amerika Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri, Edebi Teori, Romantik Dönem Edebiyatı

Dergi Sekreteri

Ahmet UĞUR BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4993-3026 Türkiye
Afet ve Acil Durum YönetimiBitlis Eren Üniversitesi
Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü

Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü        
Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı, Merkez Kampüs, 13000 BİTLİS        
E-posta: fbe@beu.edu.tr