Dergi İletişim
Ad: Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
E-posta: fbe@beu.edu.tr
Adres:

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis