İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
fbe@beu.edu.tr
Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/BitlisBitlis Eren Üniversitesi
Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü        
Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı, Merkez Kampüs, 13000 BİTLİS        
E-posta: fbe@beu.edu.tr