Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 63 - 71 2018-06-29

Atık Çelik Lif Takviyeli Pomza İçeren Reaktif Pudra Betonun Rijit Kaplama İmalatında Kullanımı

Abdulrezzak BAKIŞ [1]


Günümüzde beton yol kaplamaları, çoğunlukla C30/37 betonu gibi normal dayanımlı betonlarla inşa edilmektedir. Bu çalışmada, rijit kaplama inşasında C30/37 betonu yerine, sanayi atığı çelik lifli ponza pudra betonun (PPC-IWSF) kullanılabilirliği araştırılmıştır. Çalışmada, C30/37 betonu, kontrol numunesi olarak seçilmiştir. Bu çalışmada yeni bir beton olan PPC-IWSF betonu üretilmiştir. Çalışmada C30/37 betona, 28 gün 20oC standart su kürü uygulanmıştır. PPC-IWSF’ a ise, 28 gün 20oC standart su kürü ve kombine kür olmak üzere 2 farklı kür uygulanmıştır. Çalışma sonucunda; standart su kürü sonrası, C30/37 beton basınç dayanımı 41,85 MPa, eğilme dayanımı 5,03 MPa bulunmuştur. PPC-IWSF’ un 28 gün 20oC standart su kürü sonrası basınç dayanımı 71,23 MPa, eğilme dayanımı 8,21 MPa bulunmuştur. Kombine kür sonrası PPC-IWSF’ un basınç dayanımı 105,29 MPa, eğilme dayanımı 12,57 MPa bulunmuştur. Çalışma sonuçları, PPC-IWSF betonun rijit üstyapı inşasında beton kaplama olarak kullanılabilirliğini göstermiştir.
Rijit Üstyapı, Ponza, Ponza Pudra Beton, Kombine Kür, Lifli Beton, Atık Çelik Lif
 • Ağar E., Öztaş G., Sütaş İ. 1998. Beton Yollar, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Arslan M. 2007. Beton Yol Kaplamalarında Alternatif Beton ve Yapım Yöntemi Araştırmaları. Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Ankara.
 • Tunç A. 2007. Yol Malzemeleri ve Uygulamaları, 2. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bakış A. 2015. Rijit Yol Üstyapı İnşasında Reaktif Pudra Betonun (RPB) Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Bayrak O.Ü. 2007. Rijit Üstyapı Tasarımına Yeni Bir Yaklaşım. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Aitcin P. C. 2000. Cements of Yesterday and Today Concrete of Tomorrow. Cement and Concrete Research, 30: 1349-1359.
 • Taşdemir M. A., Bayramov F., Kocatürk N., Yerlikaya M. 2004. Betonun Performansa Göre Tasarımında Yeni Gelişmeler, Beton 2004 Kongresi Bildiriler, İstanbul.
 • Hattatoglu F., Bakis A. 2017. Usability of ignimbrite powder in reactive powder concrete road pavement. Road Materials and Pavement Design, 18(6): 1448-1459.
 • Türkmenoğlu Z. F., Kılıç A. M., Depci T. 2015. Van Yöresi Pomzası ile Üretilmiş Kendiliğinden Yerleşen Hafif Betonların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30: 105-116.
 • Roux N., Andrade C., Sanjuan M. A. 1996. Experimental Study of Durability of Reactive Powder Concretes. Journal of Materials in Civil Engineering, 8: 899-1561.
 • Yalçınkaya Ç., Yazıcı H. 2011. Agrega Hacminin Reaktif Pudra Betonunun Mekanik ve Büzülme Özelliklerine Etkileri, THBB Beton 2011 kongresi, İstanbul, 150-159.
 • Tam C.M., Vivian W.Y., Tam K.M. 2012. Assessing Drying Shrinkage and Water Permeability of Reactive Powder Concrete Produced in Hong Kong. Construction and Building Materials, 26 (1): 79-89.
 • Karaman M.E., Kibici Y. 2008. Temel Jeoloji Prensipleri, Belen Yayıncılık ve Matbaacılık, Ankara.
 • Dinçer İ., Orhan A., Çoban S. 2015. Fizibilite Raporu, Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi, Nevşehir.
 • Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2017. http://www.cimsa.com.tr (Erişim Tarihi: 03.04.2017)
 • TOKYAP İnşaat Limited Şti. 2017. http://www.pomza.net (Erişim Tarihi: 10.04.2017)
 • Efe T. 2011. Edremit Travertenleri ve Van Gölü Kuzeyinde Yüzeylenen Pomzaların Çimento Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 147s, Van.
 • İpek M. 2009. Reaktif Pudra Betonların Mekanik Davranışına Katılaşma Süresince Uygulanan Sıkıştırma Basıncının Etkileri.Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Larrard F., Sedran T. 1994. Optimization of Ultra-High-Performance Concrete by the Use of a Packing Model. Cement and Concrete Research, 24 (6): 997-1009.
 • Richard P., Cheyrezy M. 1995. Composition of Reactive Powder Concretes. Cement and Concrete Research, 25: 1501-1511.
 • Bakış A., Işık E., El A. A., Ülker M. 2017. A Study on the Mixture Ratio of Pumice Powder Concrete on the Concrete Pavement and the Construction of Building. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE), 14(3): 83-90.
 • TS EN 12390-3. 2010. Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney umunelerinin Basınç Dayanımının Tayini, TSE, Ankara.
 • TS EN 12390-5. 2010. Beton – Sertleşmiş Beton Deneyleri – Bölüm 5: Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini, TSE, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdulrezzak BAKIŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bitlis, Türkiye
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { bitlisfen414948, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {63 - 71}, doi = {10.17798/bitlisfen.414948}, title = {Atık Çelik Lif Takviyeli Pomza İçeren Reaktif Pudra Betonun Rijit Kaplama İmalatında Kullanımı}, key = {cite}, author = {BAKIŞ, Abdulrezzak} }
APA BAKIŞ, A . (2018). Atık Çelik Lif Takviyeli Pomza İçeren Reaktif Pudra Betonun Rijit Kaplama İmalatında Kullanımı. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 7 (1) , 63-71 . DOI: 10.17798/bitlisfen.414948
MLA BAKIŞ, A . "Atık Çelik Lif Takviyeli Pomza İçeren Reaktif Pudra Betonun Rijit Kaplama İmalatında Kullanımı". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 (2018 ): 63-71 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/38033/414948>
Chicago BAKIŞ, A . "Atık Çelik Lif Takviyeli Pomza İçeren Reaktif Pudra Betonun Rijit Kaplama İmalatında Kullanımı". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 (2018 ): 63-71
RIS TY - JOUR T1 - Atık Çelik Lif Takviyeli Pomza İçeren Reaktif Pudra Betonun Rijit Kaplama İmalatında Kullanımı AU - Abdulrezzak BAKIŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.414948 DO - 10.17798/bitlisfen.414948 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 71 VL - 7 IS - 1 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.414948 UR - https://doi.org/10.17798/bitlisfen.414948 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Atık Çelik Lif Takviyeli Pomza İçeren Reaktif Pudra Betonun Rijit Kaplama İmalatında Kullanımı %A Abdulrezzak BAKIŞ %T Atık Çelik Lif Takviyeli Pomza İçeren Reaktif Pudra Betonun Rijit Kaplama İmalatında Kullanımı %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17798/bitlisfen.414948 %U 10.17798/bitlisfen.414948
ISNAD BAKIŞ, Abdulrezzak . "Atık Çelik Lif Takviyeli Pomza İçeren Reaktif Pudra Betonun Rijit Kaplama İmalatında Kullanımı". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 / 1 (Haziran 2018): 63-71 . https://doi.org/10.17798/bitlisfen.414948
AMA BAKIŞ A . Atık Çelik Lif Takviyeli Pomza İçeren Reaktif Pudra Betonun Rijit Kaplama İmalatında Kullanımı. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 7(1): 63-71.
Vancouver BAKIŞ A . Atık Çelik Lif Takviyeli Pomza İçeren Reaktif Pudra Betonun Rijit Kaplama İmalatında Kullanımı. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 7(1): 71-63.