Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 296 - 300 2018-12-28

Fındık Kabuklarından Elde Edilmiş Odun Sirkesi’ nin In-Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Antifungal Etkisinin Belirlenmesi
Determination of Antifungal Effect of Wood Vinegar Obtained from Hazelnut Shells Against Mold Factors in In-Vitro Conditions

İbrahim KOÇ [1] , Erdal Necip YARDIM [2] , Ali ÇELİK [3] , Mehmet MENDEŞ [4] , Hamit MİRTAGİOĞLU [5] , Ayten NAMLI [6]


Bu çalışma fındık kabuklarından elde edilen odun sirkesi’nin, in vitro şartlarında Aspergillus niger ve Penicillium digitatum mikrofunguslarına karşı antifungal etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Odun sirkesi’nin %1, %3, %5, %7 ve %10 mL’lik konsantrasyonlarının dâhil edildiği Patates Dekstroz Agar (PDA)’a, mikrofungusların 5 mm çapındaki miselyum diskleri inoküle edildikten sonra 24±1 oC’de 7 gün boyunca inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyonun sonunda mikrofungusların koloni çapları ölçülmüş ve kontrollere göre odun sirkesinin % engelleme oranları hesaplanmıştır. Yapılan varyans analizi sonucunda dikkate alınan uygulamalar arasında istatistiksel olarak önemli farkların bulunduğu görülmüştür (P=0.000). Varyans analizi sonucunda uygulanan Dunnett testi sonucunda ise kontrol grubu ile %1 mL odun sirkesi hariç, odun sirkesinin diğer dozları arasında istatistiksel olarak önemli farkların bulunduğu görülmüştür. Sonuç olarak; odun sirkesinin küf mantarlarını engellemede kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

This study was carried out at in vitro conditions to determine the antifungal effect of the wood vinegar obtained from hazelnut shells, on Aspergillus niger and Penicillium digitatum microfungi. Potato dextrose agar (PDA) containing concentrations of 1%, 3%, 5%, 7% and 10% of the wood vinegar was allowed to incubation for 7 days at 24 ± 1 °C after inoculation of 5 mm diameter mycelium discs of microfungi. At the end of incubation, the colony diameters of the microfungi were measured and the % inhibition rates of the wood vinegar, were calculated according to the controls. Results of One-way ANOVA showed that there were statistically significant differences among the doses (P=0.000). Based on the Dunnett’s test results, it was determined that the differences between the control group and the other doses of wood vinegar were statistically significant except for the 1% mL wood vinegar dose. As a result; it is possible to concluded that wood vinegar may be used for the prevention of mold fungi. 

 • 1. Arısoy H., Oğuz C. 2005. Tarimsal Araştırma Enstitüleri Tarafından Yeni Geliştirilen Buğday Çeşitlerinin Tarım İşletmelerinde Kullanım Düzeyi ve Geleneksel Çeşitler ile Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi - Konya İli Örneği - . http://www.tepge.gov.tr/dosyalar/yayinlar/83c3938d2e15467289823d9eb23a05b1.pdf. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları, No: 130, Ankara. (Erişim Tarihi: 18.11.2015).
 • 2. İmamoğlu Ö. 2011. Biyokontrolde Doğal Ürünlerin Kullanılması; Kitosan, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 68 (4): 215-22.
 • 3. Aydoğdu H. 2016. Edirne İlinde Hasat Sonrası Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Taşınan Mikrofungusların İzolasyon ve İdentifikasyonu, Akademik Gıda, 14 (4): 362-367.
 • 4. Chen S., Edwards C.A., Subler S. 2001. Effects of the Fungicides Benomyl, Captan and Chlorothalonil on Soil Microbial Activity and Nitrogen Dynamics in Laboratory Incubations, Soil Biology and Biochemistry, 33 (14): 1971-1980.
 • 5. Erdoğan P., Toros S. 2005. Melia azaderach L. (Meliaceae) Ekstraktlarının Patates Böceği [Leptinotarsa decemlineata Say (Col.:Chrysomelidae)] Larvalarının Gelişimi Üzerine Etkisi, Bitki Koruma Bülteni, 45 (1-4): 99-118.
 • 6. Yin A.L. 2008. Isolation and Characterization of Antioxidant Compounds From Pyroligneous Acid of Rhizophora Apiculata (Thesis Doctor of Philosophy). Sains University, Malaysia.
 • 7. Tiilikkala K., Fagernäs L., Tiilikkala J. 2010. History and Use of Wood Pyrolysis Liquids as Biocide and Plant Protection Product, The Open Agriculture Journal, 4 (1): 111-118.
 • 8. Kim D.H., Seo H.E., Lee S., Lee K. 2008. Effects of Wood Vinegar Mixted With Insecticides on the Mortalities of Nilaparvata lugens and Laodelphax striatellus (Homoptera: Delphacidae), Animal Cells and Systems, 12 (1): 47-52.
 • 9. Jothityangkoon D., Koolachart R., Wanapat S., Wongkaew S., Jogloy S. 2008. Using Wood Vinegar in Enhancing Peanut Yield and in Controlling the Contamination of Aflatoxin Producing Fungus, International Crop Science, 4: 253-253.
 • 10. Hagner M. 2013. Potential Of The Slow Pyrolysis Products Birch Tar Oil, Wood Vinegar and Biochar İn Sustainable Plant Protection - Pesticidal Effects. Soil İmprovement and Environmental Risks (Thesis), Department of Environmental Sciences Faculty of Biological and Environmental Sciences University of Helsinki, Finland.
 • 11. Mu J., Uehara T., Furuno T. 2003. Effect of Bamboo Vinegar on Regulation of Germination and Radicle Growth of Seed Plants, Journal of Wood Science, 49 (3): 262-270.
 • 12. Baimark Y., Threeprom J., Dumrongchai N., Srisuwan Y., Kotsaeng N. 2008. Utilization of Wood Vinegars as Sustainable Coagulating and Antifungal Agents in the Production of Naturel Rubber Sheets, Journel of Environmental Science and Technology, 1 (4): 157-163. 13. Namlı A., Akça M.O., Turgay E.B., Soba M.R. 2014. Odun Sirkesinin Tarımsal Kullanım Potansiyelinin Araştırılması, Toprak Su Dergisi, 3 (1): 44-52.
 • 14. Omulo G., Willett S., Seay J., Banadda N., Kabenge I., Zziwa A., Kiggundu N. 2017. Characterization of Slow Pyrolysis Wood Vinegar and Tar from Banana Wastes Biomass as Potential Organic Pesticides, Journal of Sustainable Development, 10 (3): 81-92.
 • 15. Koç İ., Yardım E.N., Yıldız Ş. 2017. In Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Tavuk Gübresinden Elde Edilmiş Odun Sirkesinin Antifungal Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27 (4): 516-520.
 • 16. Benjilali B., Tantadui-Elaraki A., Ayadi A., Ihlal M. 1984. Method to Study Antimicrobial Effects of Essential Oils: Application to The Antifungal Activity of Six Moroccan Essences, Journal of Food Protection, 47: 748-752.
 • 17. Daouk K.D., Dagher M.S., Sattout J.E. 1995. Antifungal Activity of the Essential Oil of Origanum syriacum L, Journal of Food Protection, 58: 1147-1149.
 • 18. Winer B.J., Brown D.R., Michels K.M. 1971. Statistical Principles in Experimental Design, Vol. 2, McGraw-Hill, New York.
 • 19. Chalermsan Y., Peerapan S. 2009. Wood Vinegar: By-Product from Rural Charcoal Kiln and Its Role in Plant Protection, Asian Journal of Food and Agro-Industry, 189-195.
 • 20. Baimark Y., Niamsa Y. 2009. Study on Wood Vinegars for Use as Coagulating and Antifungal Agents on the Production of Natural Rubber Sheets, Biomass and Bioenergy, 33: 994-998.
 • 21. Oramahi H.A., Diba F., Wahdina. 2009. Components and Antifungal Efficiency of Wood Vinegar from Wood Wastes and Oil Palm Empty Fruit Bunch, The First International Symposium of Indonesian Wood Research Society, 2nd-3rd November, West Kalimantan, Indonesia, 91.
 • 22. Velmurugan N., Han S.S., Lee Y.S. 2009. Antifungal Activity of Neutralized Wood Vinegar with Water Extracts of Pinus densiflora and Quercus serrata Saw Dusts, International Joournal of Environmental Research, 3 (2): 167-176.
 • 23. Ibrahim D., Kassim J., Sheh-Hong L., Rusli W. 2013. Efficacy of Pyroligneous Acid from Rhizophora apiculata on Pathogenic Candida albicans, Journal of Applied Pharmaceutical Science, 3 (7): 7-13.
 • 24. Oramahi H.A., Yoshimura T. 2013. Antifungal and Antitermitic Activities of Wood Vinegar from Vitex pubescens vahl, Journal of Wood Science, 59 (4): 344-350. 25. Saberi M., Askary H., Sarpeleh A., Hosseini A. 2013. Wood Vinegar as a Biological Product for Managing Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum, Canadian Journal of Plant Protection (CJPP), 1 (4).
 • 26. Rabbi M.A., Akhter A., Khan M., Kadri H.J., Maitra B., Khatun M.H. 2017. Chemical Composition and Antifungal Activity of Sugarcane Bagasse and Banana Stem Based Wood Vinegar, Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences, 7 (4): 898-904.
 • 27. Lee D.H., Lee T.S., Kang C.H., Kim J.K., Kang H.Y. 1992. Aptitude Of Wood Vinegar As An Alternative Wood Preservative. http://agris.fao.org/agris-search/searchIndex.do?query=Aptitude+of+Wood+Vinegar+as+an+Alternative+Wood+Preservative. Res. Rep. For. Res. Inst. No.45, Forestry Research Institute, Seoul, Korea. (Erişim Tarihi: 22 Şubat, 2016).
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: İbrahim KOÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Erdal Necip YARDIM
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK
Ülke: Turkey


Yazar: Ali ÇELİK
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet MENDEŞ
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hamit MİRTAGİOĞLU
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ayten NAMLI
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { bitlisfen425809, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {296 - 300}, doi = {10.17798/bitlisfen.425809}, title = {Fındık Kabuklarından Elde Edilmiş Odun Sirkesi’ nin In-Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Antifungal Etkisinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {KOÇ, İbrahim and YARDIM, Erdal Necip and ÇELİK, Ali and MENDEŞ, Mehmet and MİRTAGİOĞLU, Hamit and NAMLI, Ayten} }
APA KOÇ, İ , YARDIM, E , ÇELİK, A , MENDEŞ, M , MİRTAGİOĞLU, H , NAMLI, A . (2018). Fındık Kabuklarından Elde Edilmiş Odun Sirkesi’ nin In-Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Antifungal Etkisinin Belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 296-300 . DOI: 10.17798/bitlisfen.425809
MLA KOÇ, İ , YARDIM, E , ÇELİK, A , MENDEŞ, M , MİRTAGİOĞLU, H , NAMLI, A . "Fındık Kabuklarından Elde Edilmiş Odun Sirkesi’ nin In-Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Antifungal Etkisinin Belirlenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 (2018 ): 296-300 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/41777/425809>
Chicago KOÇ, İ , YARDIM, E , ÇELİK, A , MENDEŞ, M , MİRTAGİOĞLU, H , NAMLI, A . "Fındık Kabuklarından Elde Edilmiş Odun Sirkesi’ nin In-Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Antifungal Etkisinin Belirlenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 (2018 ): 296-300
RIS TY - JOUR T1 - Fındık Kabuklarından Elde Edilmiş Odun Sirkesi’ nin In-Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Antifungal Etkisinin Belirlenmesi AU - İbrahim KOÇ , Erdal Necip YARDIM , Ali ÇELİK , Mehmet MENDEŞ , Hamit MİRTAGİOĞLU , Ayten NAMLI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.425809 DO - 10.17798/bitlisfen.425809 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 296 EP - 300 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.425809 UR - https://doi.org/10.17798/bitlisfen.425809 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Fındık Kabuklarından Elde Edilmiş Odun Sirkesi’ nin In-Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Antifungal Etkisinin Belirlenmesi %A İbrahim KOÇ , Erdal Necip YARDIM , Ali ÇELİK , Mehmet MENDEŞ , Hamit MİRTAGİOĞLU , Ayten NAMLI %T Fındık Kabuklarından Elde Edilmiş Odun Sirkesi’ nin In-Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Antifungal Etkisinin Belirlenmesi %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 7 %N 2 %R doi: 10.17798/bitlisfen.425809 %U 10.17798/bitlisfen.425809
ISNAD KOÇ, İbrahim , YARDIM, Erdal Necip , ÇELİK, Ali , MENDEŞ, Mehmet , MİRTAGİOĞLU, Hamit , NAMLI, Ayten . "Fındık Kabuklarından Elde Edilmiş Odun Sirkesi’ nin In-Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Antifungal Etkisinin Belirlenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 / 2 (Aralık 2018): 296-300 . https://doi.org/10.17798/bitlisfen.425809
AMA KOÇ İ , YARDIM E , ÇELİK A , MENDEŞ M , MİRTAGİOĞLU H , NAMLI A . Fındık Kabuklarından Elde Edilmiş Odun Sirkesi’ nin In-Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Antifungal Etkisinin Belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 7(2): 296-300.
Vancouver KOÇ İ , YARDIM E , ÇELİK A , MENDEŞ M , MİRTAGİOĞLU H , NAMLI A . Fındık Kabuklarından Elde Edilmiş Odun Sirkesi’ nin In-Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Antifungal Etkisinin Belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 7(2): 300-296.