Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bats in Southeastern Turkey (Mammalia: Chiroptera)

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 3, 1180 - 1187, 26.09.2020
https://doi.org/10.17798/bitlisfen.783345

Öz

Southeastern Turkey is an important geographical region where the bat species spreading especially in Arabian Peninsula, North Africa and the Middle East enter in Turkey and have an intense population. The aim of this study was to identify the bat species in this region, which has glacial mountains, arid steppes, river valleys and vast plains. As a result of the field studies conducted between 2004 and 2017, totally 15 species belonging to Emballonuridae, Rhinolophidae, Vespertilionidae and Molossidae families of Microchiroptera suborder were identified in the study area. The habitat characteristics of the species and their locality records were presented. In this study, Myotis nattererii, M. aurescens, and Rhinolophus mehelyi were firstly recorded in the study area. Also, two new locations were determined for Taphozous nudiventris known from one location in Turkey up to the present.

Destekleyen Kurum

Kirikkale University Research Projects Coordination Unit

Proje Numarası

Southeast Turkey bats (Mammalia: Chiroptera) (No: 2006/011).

Teşekkür

This study was supported by Kirikkale University Research Projects Coordination Unit was carried out within the scope of project entitled Southeast Turkey bats (Mammalia: Chiroptera) (No: 2006/011). Thank you to Kırıkkale University for their support.

Kaynakça

 • [1] Kosswig, C. , Über die Verwandtschaftsbeziehungen anatolischer Zahnkarpfen. Hidrobiologi (Hydrobiological Research Institute, Faculty of Sciences, University of Istanbul). Ser. B, 1 (3): 186–198, 1953.
 • [2] Yorulmaz, T, Arslan, N. 2020. “Current status of the bats in Turkey with their ecogeographic distributions and recomendations for national conservation status (Mammalia:Chiroptera)”, Fresenius Environmental Bulletin, 29, 6691-6706.
 • [3] İ. Albayrak, A new record of Pipistrellus pipistrellus aladidn for Turkey. Communications of Faculty of Sciences, University of Ankara, Series C 5: 31–37 (1987).
 • [4] İ. Albayrak, Doğu Anadolu Yarasaları ve Yayılışları (Mammalia:Chiroptera). Doğa, Tr. J. of Zoology, 14: 214-228 (1990).
 • [5] J. Obuch, K potrave výra skalného (Bubo bubo) a sovy obyčajnej (Strix aluco) vo východnej časti Turecka [On the food of Eagle owl (Bubo bubo) and Tawny owl (Strix aluco) in the Eastern part of Turkey]. Tichodroma 7: 7–16 (in Slovak, with an abstract in English) (1994).
 • [6] P. Benda, I. Horácek, Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part I. Review of distribution and taxonomy of bats in Turkey. Acta Soc. Zool. Bohem., 62: 255- 313 (1998).
 • [7] K. Sachanowicz W. Bogdanowicz S. Michalak First record of Taphozous nudiventris Cretzschmar, 1830 (Chiroptera, Emballonuridae) in Turkey. Mammalia 63: 105–107 (1999).
 • [8] Karataş, A, Sözen, M.. Bats of the middle and upper Kızılırmak regions, Central Anatolia, Turkey (Chiroptera). 37. 151-159 (2006).

Güneydoğu Türkiye Yarasaları (Mammalia: Chiroptera)

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 3, 1180 - 1187, 26.09.2020
https://doi.org/10.17798/bitlisfen.783345

Öz

Güneydoğu Türkiye özellikle Arap yarım adası, kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde yayılış gösteren yarasa türlerinin Türkiye’ye giriş yaptığı ve yoğun olarak bulunduğu önemli bir coğrafik bölgedir. Buzul dağlardan, kurak steplere, ırmak vadilerinden geniş düzlüklere sahip bu bölgedeki yarasa türlerini tespit etmek bu çalışmanın amacı oluşturmaktadır. 2004-2017 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları sonucunda araştırma bölgesinden Microchiroptera alt takımının Emballonuridae, Rhinolophidae, Vespertilionidae ve Molossidae familyalarına mensup toplam 15 tür tespit edilmiştir. Türlere ait habitat özellikleri ve lokalite kayıtları verilmiştir. Bu çalışma ile Myotis nattererii, M. aurescens ve Rhinolophus mehelyi’nin araştırma bölgesinden ilk kez kaydı verilmiştir. Bununla birlikte bugüne kadar ülkemizden tek bir lokaliteden bilinen Taphozous nudiventris için iki yeni lokalite daha tespit edilmiştir.

Proje Numarası

Southeast Turkey bats (Mammalia: Chiroptera) (No: 2006/011).

Kaynakça

 • [1] Kosswig, C. , Über die Verwandtschaftsbeziehungen anatolischer Zahnkarpfen. Hidrobiologi (Hydrobiological Research Institute, Faculty of Sciences, University of Istanbul). Ser. B, 1 (3): 186–198, 1953.
 • [2] Yorulmaz, T, Arslan, N. 2020. “Current status of the bats in Turkey with their ecogeographic distributions and recomendations for national conservation status (Mammalia:Chiroptera)”, Fresenius Environmental Bulletin, 29, 6691-6706.
 • [3] İ. Albayrak, A new record of Pipistrellus pipistrellus aladidn for Turkey. Communications of Faculty of Sciences, University of Ankara, Series C 5: 31–37 (1987).
 • [4] İ. Albayrak, Doğu Anadolu Yarasaları ve Yayılışları (Mammalia:Chiroptera). Doğa, Tr. J. of Zoology, 14: 214-228 (1990).
 • [5] J. Obuch, K potrave výra skalného (Bubo bubo) a sovy obyčajnej (Strix aluco) vo východnej časti Turecka [On the food of Eagle owl (Bubo bubo) and Tawny owl (Strix aluco) in the Eastern part of Turkey]. Tichodroma 7: 7–16 (in Slovak, with an abstract in English) (1994).
 • [6] P. Benda, I. Horácek, Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part I. Review of distribution and taxonomy of bats in Turkey. Acta Soc. Zool. Bohem., 62: 255- 313 (1998).
 • [7] K. Sachanowicz W. Bogdanowicz S. Michalak First record of Taphozous nudiventris Cretzschmar, 1830 (Chiroptera, Emballonuridae) in Turkey. Mammalia 63: 105–107 (1999).
 • [8] Karataş, A, Sözen, M.. Bats of the middle and upper Kızılırmak regions, Central Anatolia, Turkey (Chiroptera). 37. 151-159 (2006).
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tarkan Yorulmaz 0000-0002-9033-7162

Kubilay Toyran 0000-0002-6546-0054

İrfan Albayrak 0000-0002-9340-5749

Proje Numarası Southeast Turkey bats (Mammalia: Chiroptera) (No: 2006/011).
Yayımlanma Tarihi 26 Eylül 2020
Gönderilme Tarihi 20 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 10 Eylül 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

IEEE T. Yorulmaz, K. Toyran, ve İ. Albayrak, “Bats in Southeastern Turkey (Mammalia: Chiroptera)”, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, c. 9, sy. 3, ss. 1180–1187, 2020, doi: 10.17798/bitlisfen.783345.Bitlis Eren Üniversitesi
Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü

Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü        
Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı, Merkez Kampüs, 13000 BİTLİS        
E-posta: fbe@beu.edu.tr