Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 191 - 193 2019-10-01

Results of Education Seminar in Dairy Cattle Farms in Çorum

Şeyma Aydemir [1]


The aim of this study is to determine the results of the training seminar held for breeders in March 2018 in Çorum province, Alaca, Mecitözü and Sungurlu districts in order to eliminate the problems in dairy cattle enterprises supported by the Agriculture and Rural Development Support Institution (ARDSI). It was found that the survey consisting of 12 questions showed similar values in the districts, but the highest change was seen in Mecitözü district. It was determined that the answers for the study conducted in Alaca vary significantly before and after the seminar (P <0.05), addiction is 11%, this value is 12% in Çorum, 16% in Sungurlu and 27% in Mecitözü. When the results are evaluated, it is understood that the seminars conducted change the answers given to the questions in the direction of yes.

Cattle raising, Education seminar, Survey, Support
 • Anonim 2013. Konya-Karaman bölgesi 2014-2023 bölge planı, teknik komite raporları 7, tarım teknik komitesi, hayvansal üretim alt çalışma grubu nihai raporu, http:// www.mevka.org.tr/, Mevlana Kalkınma Ajansı (erişim tarihi: 19.11.2018).
 • Bakır G, Han F. 2014. Yalova ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özelliklerini etkileyen faktörler: Yetiştirme faaliyetlerinin belirlenmesi. TÜTAD, 1: 63-67.
 • Baş T. 2010. Anket, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Ece S. 2008. Organik Tarım işletmelerinde pazarlama sorunlarına yönelik Şanlıurfa ilinde bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa.
 • Elmaz Ö, Saatcı M, Özçelik Metin M, Sipahi C. 2010. Burdur ili süt sığırcılığı ve özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BAP yayınları, Burdur, Türkiye, pp: 15-57.
 • Kara A. 2007. Organik ürünlerin pazarlanmasında tüketicilerin tutumlarının ve tercihlerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Kaygısız A, Tümer R, Orhan H, Vanlı Y. 2008. Kahramanmaraş bölgesi süt sığırı işletmelerinin yapısal özellikleri: 1. yetiştirme uygulamaları. SDE Zir Fak Derg, 3: 23-31.
 • Onder H. 2018. Nonparametric statistical methods used in biological experiments, BSJ Eng Sci, 1(1): 1-6.
 • Şeker İ, Tasalı H, Güler H. 2012. Muş ilinde sığır yetiştiriciliği yapılan işletmelerin yapısal özellikleri. Fırat Üniv Sağ Bil Vet Dergi, 26: 9-16.
 • Tatar AM, 2007. Ankara ve Aksaray damızlık sığır yetiştiricileri il birliklerine üye süt sığırcılığı işletmelerinin yapısı ve sorunları. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye, pp: 25-65.
 • URL 1: https://corum.tkdk.gov.tr/Tedbirler.aspx (erişim tarihi:20.04.2019).
 • URL 2: https://corum.tkdk.gov.tr/Duyuru.aspx?Id=19104 (erişim tarihi: 20.04.2019).
 • Uzmay A, Ozden F. 2016. A Study on the factors affecting the dairy policy opinions of the 2013 Turkey national dairy summit participants. Journal of Agricultural Science and Technology, 18(5): 1163-1172.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0636-8212
Yazar: Şeyma Aydemir (Sorumlu Yazar)
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bsagriculture596858, journal = {Black Sea Journal of Agriculture}, issn = {}, eissn = {2618-6578}, address = {bsjagri@blackseapublishers.com}, publisher = {Hasan ÖNDER}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {191 - 193}, doi = {}, title = {Results of Education Seminar in Dairy Cattle Farms in Çorum}, key = {cite}, author = {Aydemir, Şeyma} }
APA Aydemir, Ş . (2019). Results of Education Seminar in Dairy Cattle Farms in Çorum. Black Sea Journal of Agriculture , 2 (4) , 191-193 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsagriculture/issue/47095/596858
MLA Aydemir, Ş . "Results of Education Seminar in Dairy Cattle Farms in Çorum". Black Sea Journal of Agriculture 2 (2019 ): 191-193 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsagriculture/issue/47095/596858>
Chicago Aydemir, Ş . "Results of Education Seminar in Dairy Cattle Farms in Çorum". Black Sea Journal of Agriculture 2 (2019 ): 191-193
RIS TY - JOUR T1 - Results of Education Seminar in Dairy Cattle Farms in Çorum AU - Şeyma Aydemir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Agriculture JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 193 VL - 2 IS - 4 SN - -2618-6578 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Agriculture Results of Education Seminar in Dairy Cattle Farms in Çorum %A Şeyma Aydemir %T Results of Education Seminar in Dairy Cattle Farms in Çorum %D 2019 %J Black Sea Journal of Agriculture %P -2618-6578 %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Aydemir, Şeyma . "Results of Education Seminar in Dairy Cattle Farms in Çorum". Black Sea Journal of Agriculture 2 / 4 (Ekim 2019): 191-193 .
AMA Aydemir Ş . Results of Education Seminar in Dairy Cattle Farms in Çorum. BSJ Agri.. 2019; 2(4): 191-193.
Vancouver Aydemir Ş . Results of Education Seminar in Dairy Cattle Farms in Çorum. Black Sea Journal of Agriculture. 2019; 2(4): 193-191.