Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 123 - 130 2019-10-01

Air pollution, Air quality, Igdir, Inversion, Topography, Urban planning
 • Altikat A, Dogru S, Argun YA, Bayram T. 2015. New Chernobyl? Metsamor Nuclear Power Plant. International Conference on Civil and Environmental Engineering; May 20-23; Nevsehir, Turkey; p. 2057-2066.
 • Aras E, Tekay N. 2017. Iğdır Ili 2016 Yılı Çevre Durum Raporu. T.C. Iğdır Valiliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Igdir:Turkey; p: 96.
 • Ceyhan N, Şevik H, Pekerşen Ş. 1995. Konya İli Hava Kalitesi Yönetimi ve Kirlilik Raporu, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü III. Ulusal Sempozyumu; September 11-13; Ankara, Turkey.
 • Çiftçi Ç, Dursun Ş, Levend S, Kunt F. 2012. Topoğrafik Yapı, İklim Şartları ve Kentleşmenin Konya’da Hava Kirliliğine Etkisi. Uluslararası Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu; September 26-29; Istanbul, Turkey.
 • Dogru S, Bayram T, Argun YA, Altikat A. 2015. Investigation of Air Pollution Parameter Variation on Between 2007-2014: The Case of Igdir (Turkey). International Conference on Civil and Environmental Engineering; May 20-23; Nevsehir, Turkey. p: 87-95.
 • Dursun Ş, Gürü M. 1995. SO2 Konsantrasyonunun Meteorolojik Faktörlerle İlişkisinin Araştırılması ve Yağmur Suyunda Oksitlenmemiş SO2‘nin Ölçümü. Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü III. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey.
 • Dursun Ş. 1996. Samsun İl Merkezinde Kükürt dioksit ve Duman Kirliliği Ölçümü ve Bu Kirliliğe Etki Eden Diğer Faktörlerin Araştırılması, Niğde Fen Bilimleri Dergisi, 1: 53-61.
 • Dursun Ş. 1997. Samsun İli Civarındaki Topoğrafik Yapının, bölgenin Hava Kirliliğine Etkisi, 20.Yıl Jeoloji Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi; Konya, Turkey; P. 211-215.
 • Evyapan F. 2006. Türkiye’de Hava Kirliliği Sorunu ve Solunum Sistemi Sağlığı Üzerine Etkileri, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı; p. 89-93.
 • Havaizleme. 2017. www.havaizleme.gov.tr/Services/AirQuality (Date of access: 07 May 2019).
 • İbret BÜ, Aydınözü D. 2009. Şehirleşmede Yanlış Yer Seçiminin Hava Kirliliği Üzerine Olan Etkisine Bir Örnek: Kastamonu Şehri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Coğrafya Dergisi. 18: 71-88.
 • Iğdır. 2017. http://www.igdir.gov.tr/cografi-yapisi (Date of access: 07 May 2019).
 • Kadıoğlu M, Toros H. 1993. Şehirleşmenin Türkiye'de İklime Etkisi, Çevre'93, Türk Devletleri Arasında 2. İlmi İşbirliği Konferansı, Almalı, Kazakistan; June 26-29; p.241-246.
 • Karaoğlu M. 2011. Zirai Meteorolojik Açıdan Igdir İklim Etüdü. Igdir Univ. J. Inst. Sci. & Tech; 1(1): 97-104.
 • Kaya D, Öztürk H. 2013. Hava Kalitesi Yönetimi. Umuttepe Yayınları. Kocaeli-Turke; p. 328.
 • Keser N. 2002. Kütahya'da Hava Kirliliğine Etki Eden Topografik Ve Klimatik Faktörler. Marmara Coğrafya Dergisi, 5: 69-100.
 • Mgm. 2017. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=IGDIR (Date of access: 07 May 2019).
 • Noordijk H, Visser H. 2002. Correcting Air Pollution Concentrations for Meteorological Conditions; An Extended Regression-Tree Approach, Environmental Monitoring, Evaluation & Protection Program, Eurpean Union, Annual Reports; p. 73.
 • Özdemir F. 2008. Türkiye Genelinde Kükürt Dioksit Ve Partiküler Madde Kirlilik Dağılımlarının Analizi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Master Thesis (Unpublished).
 • Öztürk M. 2007. Partikül Madde Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerinde Etkisi, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara-Turkey.
 • Seinfeld HJ, Spyros N, 2016. Atmospheric Chemistry and Physics from Air Pollution to Climate Change‖, Second Edition, John Wiley And Sons Inc, Hoboken, New Jersey; p.1152.
 • T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı. 2004. Türkiye Çevre Atlası, ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığı,; Ankara-Turkey; p. 472,.
 • Taş F. 2006. Hava Kirliliği ve Kastamonu Şehir Merkezi İçin Değerlendirme, Gazi Üniversitesi. Fen bilimleri Enstitüsü. Master Thesis (Unpublished).
 • THEP. 2014. Igdir İli Temiz Hava Eylem Planı (THEP) 2014-2019. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü;. Igdir-Turkey; p. 36.
 • Toros H. 2000. İstanbul‘da Asit Yağışları, Kaynakları ve Etkileri, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Phd Thesis (Unpublished).
 • Vesilind PA, Morgan SM, Heine LG. 2010. Introduction to environmental engineering (Translation editor. Prof. Dr. İsmail Toröz). Third Edition Translation. Nobel Publishing; Turkey; p. 640.
 • Wark K, Warner CF. 1981. Air Pollution Its Origin & Control. 2. Printing, Harper & Row Publishers; New York; p. 573.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6452-3634
Yazar: Yusuf Alparslan ARGUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARAMANOGLU MEHMETBEY UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0123-0054
Yazar: Sevtap Tırınk
Kurum: Igdir University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3282-7099
Yazar: Tuba BAYRAM
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bsengineering561588, journal = {Black Sea Journal of Engineering and Science}, issn = {}, eissn = {2619-8991}, address = {bsjsci@blackseapublishers.com}, publisher = {Uğur ŞEN}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {123 - 130}, doi = {10.34248/bsengineering.561588}, title = {Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir}, key = {cite}, author = {Argun, Yusuf Alparslan and Tırınk, Sevtap and Bayram, Tuba} }
APA Argun, Y , Tırınk, S , Bayram, T . (2019). Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir . Black Sea Journal of Engineering and Science , 2 (4) , 123-130 . DOI: 10.34248/bsengineering.561588
MLA Argun, Y , Tırınk, S , Bayram, T . "Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir" . Black Sea Journal of Engineering and Science 2 (2019 ): 123-130 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsengineering/issue/47094/561588>
Chicago Argun, Y , Tırınk, S , Bayram, T . "Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir". Black Sea Journal of Engineering and Science 2 (2019 ): 123-130
RIS TY - JOUR T1 - Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir AU - Yusuf Alparslan Argun , Sevtap Tırınk , Tuba Bayram Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34248/bsengineering.561588 DO - 10.34248/bsengineering.561588 T2 - Black Sea Journal of Engineering and Science JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 130 VL - 2 IS - 4 SN - -2619-8991 M3 - doi: 10.34248/bsengineering.561588 UR - https://doi.org/10.34248/bsengineering.561588 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Engineering and Science Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir %A Yusuf Alparslan Argun , Sevtap Tırınk , Tuba Bayram %T Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir %D 2019 %J Black Sea Journal of Engineering and Science %P -2619-8991 %V 2 %N 4 %R doi: 10.34248/bsengineering.561588 %U 10.34248/bsengineering.561588
ISNAD Argun, Yusuf Alparslan , Tırınk, Sevtap , Bayram, Tuba . "Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir". Black Sea Journal of Engineering and Science 2 / 4 (Ekim 2019): 123-130 . https://doi.org/10.34248/bsengineering.561588
AMA Argun Y , Tırınk S , Bayram T . Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir. BSJ Eng. Sci.. 2019; 2(4): 123-130.
Vancouver Argun Y , Tırınk S , Bayram T . Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir. Black Sea Journal of Engineering and Science. 2019; 2(4): 123-130.