Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Raporlamaları: Yeni Kurumsal Yönetim (KY) Uyum Raporları Kapsamında Bir İnceleme

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 8, 1 - 21, 31.12.2019

Öz

Türkiye’de halka açık şirketlerin KY uygulamalarını düzenleyen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2019 yılı itibarıyla uygulanacak KY uyum raporlamasına yönelik çerçeveyi güncellemiştir. Bu kapsamda, halka açık şirketler 2018 yılına ilişkin KY Uyum Rapor Formatı (URF) ve KY Bilgi Formu (KYBF) olmak üzere iki ayrı rapor yayınlamışlardır. Bu çalışmada, BIST KY endeksinde yer alan şirketlerin UFR ve KYBF raporları kapsamında yaptıkları yönetim kurulu (YK) raporlamaları ele alınmıştır. Çalışma kapsamında, 09.08.2019 tarihi itibarıyla BIST KY endeksinde yer alan 48 şirketin YK raporlamaları incelenmiştir. Çalışmada, URF YK raporlaması kapsamında yer alan ilkelerde hatalı/yanlış raporlama yapıldığı belirlenmiştir. Bu husus göz önünde bulundurularak sonraki KY uyum raporlamalarının daha sağlıklı yapılması için URF ve KYBF raporlamasına ilişkin yükümlülüklerde güncelleme yapılarak tüm ilkelere ilişkin detay açıklama zorunluluğu getirilmesi, şirketlerin iç denetim bölümleri tarafından KY uyum raporlamaları ile ilgili güvence hizmeti sağlanması ve şirketlerin üst yönetimlerinin konuya daha fazla özen göstermesi önerilmektedir. Ayrıca URF ve KYBF şablonlarının birleştirilmesi ve tüm KY ilkelerinin raporlama şablonlarına dâhil edilmesi önerilmektedir.

Kaynakça

 • Aytekin, M., & Sönmez, A. R. (2016). Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkisi. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 32-41.
 • BİST. (2019). Pay Piyasası Verileri. https://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/aylik-konsolide-veriler, Erişim Tarihi: 18.08.2019.
 • Bursalı, Y. M. (2018). Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(2), 505-528.
 • Çonkar, K., Elitaş, C., & Gökhan, A. (2011). İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ndeki (XKURY) Firmaların Finansal Performanslarının TOPSİS Yöntemi ile Ölçümü ve Kurumsal Yönetim Notu ile Analizi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 61(1), 81-115.
 • Kakilli Acaravcı, S., Kandır, S. Y., & Zelka, A. (2015). Kurumsal Yönetimin BIST Şirketlerinin Performanslarına Etkisinin Araştırılması. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 171-183.
 • KAP. (2019a). BIST Şirketleri. https://www.kap.org.tr/tr/Sektorler, Erişim Tarihi: 08.08.2019.
 • KAP. (2019b). Bildirim Sorguları. https://www.kap.org.tr/tr/bildirim-sorgu, Erişim Tarihi: 08.08.2019.
 • Karasu, R. (2013). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Anonim Şirketlerde Kurumsal Yönetim ile İlgili Getirilen Yenilikler. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 33-60.
 • Kavcar, B., & Gümrah, Ü. (2017). Borsa İstanbul’da Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Firma Değeri: Olay Çalışması. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(1), 103-114.
 • OECD. (2016). G20/OECD Principles of Corporate Governance (Turkish version), OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264257443-tr
 • OECD. (2019). OECD Corporate Governance Factbook 2019.
 • Shleifer, A., & Vishny R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance, 52(2), 737-783.
 • SPK. (2014). Kurumsal Yönetim Tebliği. 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış.
 • SPK. (2019a). Kurumsal yönetim uyum raporlaması hakkındaki 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı Kurul Kararı. http://www.spk.gov.tr/Duyuru/Goster/20190111/0, Erişim Tarihi: 18.08.2019.
 • SPK. (2019b). Kurumsal yönetim raporlama rehberi. http://www.spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/1297, Erişim Tarihi: 18.08.2019.
 • Toraman, C., & Abdioğlu, H. (2008). İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Zayıf ve Güçlü Yanları: Derecelendirme Raporlarının İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (40), 96-109.
 • Yılmaz, R., & Kaya, M. (2014). Kurumsal Yönetim İlkelerinin Muhasebe Etik Kuralları ile İlişkisi. İşletme Bilimi Dergisi, 2(1), 17-35.
 • Yenice, S., & Dölen, T. (2013). İMKB’de İşlem Gören Firmaların Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumunun Firma Değeri Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 199-213.
 • Zengin, A. N., & Altıok Yılmaz, A. (2017). Kurumsal Yönetim İlkeleri Ve Standartları. Journal of International Social Research, 10(48), 684-702.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Cilt:3 Sayı:8 [tr]
Yazarlar

Mustafa Tevfik KARTAL>

0000-0001-8038-8241
Türkiye


Banu BUDAYOĞLU YILMAZ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5298-6612

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 8

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bspad631487, journal = {Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi}, issn = {2651-3560}, address = {İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Kavacık Kampüsü Ekinciler Cad. No:19 Beykoz İstanbul}, publisher = {Aysel GÜNDOĞDU}, year = {2019}, volume = {3}, number = {8}, pages = {1 - 21}, title = {BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Raporlamaları: Yeni Kurumsal Yönetim (KY) Uyum Raporları Kapsamında Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Kartal, Mustafa Tevfik and Budayoğlu Yılmaz, Banu} }
APA Kartal, M. T. & Budayoğlu Yılmaz, B. (2019). BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Raporlamaları: Yeni Kurumsal Yönetim (KY) Uyum Raporları Kapsamında Bir İnceleme . Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi , 3 (8) , 1-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bspad/issue/51411/631487
MLA Kartal, M. T. , Budayoğlu Yılmaz, B. "BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Raporlamaları: Yeni Kurumsal Yönetim (KY) Uyum Raporları Kapsamında Bir İnceleme" . Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 3 (2019 ): 1-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bspad/issue/51411/631487>
Chicago Kartal, M. T. , Budayoğlu Yılmaz, B. "BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Raporlamaları: Yeni Kurumsal Yönetim (KY) Uyum Raporları Kapsamında Bir İnceleme". Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 3 (2019 ): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Raporlamaları: Yeni Kurumsal Yönetim (KY) Uyum Raporları Kapsamında Bir İnceleme AU - Mustafa TevfikKartal, BanuBudayoğlu Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 3 IS - 8 SN - 2651-3560- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Raporlamaları: Yeni Kurumsal Yönetim (KY) Uyum Raporları Kapsamında Bir İnceleme %A Mustafa Tevfik Kartal , Banu Budayoğlu Yılmaz %T BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Raporlamaları: Yeni Kurumsal Yönetim (KY) Uyum Raporları Kapsamında Bir İnceleme %D 2019 %J Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi %P 2651-3560- %V 3 %N 8 %R %U
ISNAD Kartal, Mustafa Tevfik , Budayoğlu Yılmaz, Banu . "BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Raporlamaları: Yeni Kurumsal Yönetim (KY) Uyum Raporları Kapsamında Bir İnceleme". Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 3 / 8 (Aralık 2019): 1-21 .
AMA Kartal M. T. , Budayoğlu Yılmaz B. BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Raporlamaları: Yeni Kurumsal Yönetim (KY) Uyum Raporları Kapsamında Bir İnceleme. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi. 2019; 3(8): 1-21.
Vancouver Kartal M. T. , Budayoğlu Yılmaz B. BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Raporlamaları: Yeni Kurumsal Yönetim (KY) Uyum Raporları Kapsamında Bir İnceleme. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi. 2019; 3(8): 1-21.
IEEE M. T. Kartal ve B. Budayoğlu Yılmaz , "BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Raporlamaları: Yeni Kurumsal Yönetim (KY) Uyum Raporları Kapsamında Bir İnceleme", Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, c. 3, sayı. 8, ss. 1-21, Ara. 2019