Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

PANDEMİ SONRASI DÜNYA VE TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 12, 1 - 21, 31.12.2021

Öz

Çalışmada, 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün dış ticaret üzerindeki etkisi incelenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak da ilan edilen süreç, tüm dünyada üretim ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi nedeniyle dünya ticaretinde önemli bir kırılma yaratmıştır. Pandeminin Dünya ticareti üzerinde görülen ve bir süre daha devam edeceği düşünülen olumsuz etkisi, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde daha da fazla hissedilmektedir. Bu kapsamda çalışmanın genel amacı; Pandemi sürecinin Türkiye ve Dünya dış ticaretine etkisini incelemek, sonuçlarını irdelemek ve politika önerileri sunmaktır. Yöntem olarak durum tespit analizi ve son bir yıllık veriler üzerinden karşılaştırmalı analizlerin gerçekleştirildiği çalışmada, pandeminin sektörel etkileri incelenmekte, ihracat ve ithalat verileri üzerindeki değişimi analiz edilmekte ve gelecek senaryoları kurgulanmaktadır.

Kaynakça

 • Adıgüzel, M. (2020). Covid-19 Pandemisinin Türkiye Ekonomisine Etkilerinin Makroekonomik Analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı, 19(37), 191-221.
 • Akçacı, T. ve Çınaroğlu, M. S. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Lojistik ve Ticarete Etkisi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, Special Issue, 447-456.
 • Arslan, İ. ve Bayar, İ. (2020). Covid -19 Salgını, Ekonomik Etkileri ve Küresel Ekonominin Geleceği. Gaziantep University Journal Of Social Sciences, Special Issues, 87-104.
 • Cinel, E.A. (2020). Covid-19’un Küresel Makroekonomik Etkileri ve Beklentiler. Politik Ekonomik Kuram, 4(1), 124-140.
 • EY (2020). Hükümetlerin Büyük Sınavı: 19 Ülkede Covid-19 Destek Paketleri. Ankara: Türkiye Kamu Sektörü Danışmanlık Hizmetleri.
 • Fitch (2020). April 2020: Economy Collapsing As Financial Markets Rally. https://www.fitchsolutions.com/country-risk-sovereigns/economics/april-2020-economy-collapsing-financial-markets-rally-20-04-2020 (Erişim Tarihi: 10.12.2020)
 • Grossman, G.M. ve Helpman, E. (1990). Quality Ladders in the Theory of Growth. Review of Economic Studies, 58, 43-61.
 • Hai, W., Zhao, Z., Wang, J. and Hou, Z.G. (2004). The Short-Term Impact of SARS on the Chinese Economy. Asian Economic Papers, 3(1), 57-61.
 • Karcıoğlu Ö. (2020). Coronavirüs Nedir, Nasıl Korunabiliriz? Anka Tıp Dergisi, 2(1), 66-71.
 • Kıran, A. (2020). 2020 Küresel Korona Virüsü Krizi. https://kiranjournal.com/2020/04/01/2020-kuresel-korona-virusu-krizi/ (Erişim Tarihi: 16.11.2020).
 • Lee, J-W and McKibbin, W. (2004). Globalization and Disease: The Case of SARS. Asian Economic Papers, 3 (1), 113-131.
 • McKibbin, W. and Fernando, R. (2020). The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios. CAMA Working Paper 19, 1-43.
 • Mph Online. (2020). Worst Pandemics in History. https://www.mphonline.org/worst-pandemics-inhistory/ (Erişim Tarihi: 12.04.2020).
 • Reddy, S. G. (2020). Coronavirus and The Limits of Economics. https://foreignpolicy.com/2020/03/31/coronavirus-pandemic-rethinking-economics/ (Erişim Tarihi: 31.03.2020)
 • Rodrik, D. (2000). Yeni Küresel Ekonomi ve Gelişmekte Olan Ülkeler. Dışa Açılma Nasıl Gerçekleştirilmeli, (Çev. S. Gül). İstanbul: Sabah Kitapçılık.
 • Karluk, S. R. (2003). Uluslararası Ekonomi Teori-Politika (7. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Moody’s Investors Service. (2020). Global Macro Outlook 2020-21 (March 25, 2020 Update).
 • Şanlı, O. (2020). Keynesyen Model Bağlamında Covid-19 Pandemisinin Küresel Ekonomiye Muhtemel Etkileri: ABD Ve Çin Ekonomileri Üzerine Bir Araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 597-634.
 • TIM. (2020). Sektörel Bazda İhracat Rakamları. https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari (Erişim Tarihi: 20.01.2021)
 • TUIK. (2020). Sektörel Güven Endeksi. https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33924 (Erişim Tarihi: 20.01.2021).
 • World Trade Organization (WTO). (2020). Trade Statistics and Outlook: Trade Set To Plunge As COVİD-19 Pandemic Upends Global Economy, https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.pdf (Erişim Tarihi: 25.012.2020).

FOREIGN TRADE IN THE WORLD AND TURKEY AFTER PANDEMIC

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 12, 1 - 21, 31.12.2021

Öz

In this study, the effect of the Covid-19 virus, which has emerged towards the end of 2019 and affected the whole World, on the foreign trade is examined. The process, which was also declared as a pandemic by the World Health Organization, has led to a significant break in the world trade due to the fact that it has changed production and consumption habits all over the world. The negative impact of the pandemic on world trade, which is thought to continue for a while, is felt even more in developing countries such as Turkey. In this context, the general aim of the study is to examine the impact of the pandemic on Turkey and the world trade, to discuss the results and to make policy recommendations. In the study, due diligence and comparative analyzes were made on the data of the previous year as a method and the sectoral effects of the pandemic are examined, the change in export and import data is analyzed and future scenarios are assembled.

Kaynakça

 • Adıgüzel, M. (2020). Covid-19 Pandemisinin Türkiye Ekonomisine Etkilerinin Makroekonomik Analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı, 19(37), 191-221.
 • Akçacı, T. ve Çınaroğlu, M. S. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Lojistik ve Ticarete Etkisi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, Special Issue, 447-456.
 • Arslan, İ. ve Bayar, İ. (2020). Covid -19 Salgını, Ekonomik Etkileri ve Küresel Ekonominin Geleceği. Gaziantep University Journal Of Social Sciences, Special Issues, 87-104.
 • Cinel, E.A. (2020). Covid-19’un Küresel Makroekonomik Etkileri ve Beklentiler. Politik Ekonomik Kuram, 4(1), 124-140.
 • EY (2020). Hükümetlerin Büyük Sınavı: 19 Ülkede Covid-19 Destek Paketleri. Ankara: Türkiye Kamu Sektörü Danışmanlık Hizmetleri.
 • Fitch (2020). April 2020: Economy Collapsing As Financial Markets Rally. https://www.fitchsolutions.com/country-risk-sovereigns/economics/april-2020-economy-collapsing-financial-markets-rally-20-04-2020 (Erişim Tarihi: 10.12.2020)
 • Grossman, G.M. ve Helpman, E. (1990). Quality Ladders in the Theory of Growth. Review of Economic Studies, 58, 43-61.
 • Hai, W., Zhao, Z., Wang, J. and Hou, Z.G. (2004). The Short-Term Impact of SARS on the Chinese Economy. Asian Economic Papers, 3(1), 57-61.
 • Karcıoğlu Ö. (2020). Coronavirüs Nedir, Nasıl Korunabiliriz? Anka Tıp Dergisi, 2(1), 66-71.
 • Kıran, A. (2020). 2020 Küresel Korona Virüsü Krizi. https://kiranjournal.com/2020/04/01/2020-kuresel-korona-virusu-krizi/ (Erişim Tarihi: 16.11.2020).
 • Lee, J-W and McKibbin, W. (2004). Globalization and Disease: The Case of SARS. Asian Economic Papers, 3 (1), 113-131.
 • McKibbin, W. and Fernando, R. (2020). The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios. CAMA Working Paper 19, 1-43.
 • Mph Online. (2020). Worst Pandemics in History. https://www.mphonline.org/worst-pandemics-inhistory/ (Erişim Tarihi: 12.04.2020).
 • Reddy, S. G. (2020). Coronavirus and The Limits of Economics. https://foreignpolicy.com/2020/03/31/coronavirus-pandemic-rethinking-economics/ (Erişim Tarihi: 31.03.2020)
 • Rodrik, D. (2000). Yeni Küresel Ekonomi ve Gelişmekte Olan Ülkeler. Dışa Açılma Nasıl Gerçekleştirilmeli, (Çev. S. Gül). İstanbul: Sabah Kitapçılık.
 • Karluk, S. R. (2003). Uluslararası Ekonomi Teori-Politika (7. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Moody’s Investors Service. (2020). Global Macro Outlook 2020-21 (March 25, 2020 Update).
 • Şanlı, O. (2020). Keynesyen Model Bağlamında Covid-19 Pandemisinin Küresel Ekonomiye Muhtemel Etkileri: ABD Ve Çin Ekonomileri Üzerine Bir Araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 597-634.
 • TIM. (2020). Sektörel Bazda İhracat Rakamları. https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari (Erişim Tarihi: 20.01.2021)
 • TUIK. (2020). Sektörel Güven Endeksi. https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33924 (Erişim Tarihi: 20.01.2021).
 • World Trade Organization (WTO). (2020). Trade Statistics and Outlook: Trade Set To Plunge As COVİD-19 Pandemic Upends Global Economy, https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.pdf (Erişim Tarihi: 25.012.2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Cilt:5 Sayı:12 [tr]
Yazarlar

İbrahim ÇÜTÇÜ (Sorumlu Yazar)
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
0000-0002-8655-1553
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 12

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bspad968788, journal = {Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi}, issn = {2651-3560}, address = {İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Kavacık Kampüsü Ekinciler Cad. No:19 Beykoz İstanbul}, publisher = {Aysel GÜNDOĞDU}, year = {2021}, volume = {5}, number = {12}, pages = {1 - 21}, title = {PANDEMİ SONRASI DÜNYA VE TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET}, key = {cite}, author = {Çütçü, İbrahim} }
APA Çütçü, İ. (2021). PANDEMİ SONRASI DÜNYA VE TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET . Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi , 5 (12) , 1-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bspad/issue/68287/968788
MLA Çütçü, İ. "PANDEMİ SONRASI DÜNYA VE TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET" . Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 5 (2021 ): 1-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bspad/issue/68287/968788>
Chicago Çütçü, İ. "PANDEMİ SONRASI DÜNYA VE TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET". Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 5 (2021 ): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - PANDEMİ SONRASI DÜNYA VE TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET AU - İbrahim Çütçü Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 5 IS - 12 SN - 2651-3560- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi PANDEMİ SONRASI DÜNYA VE TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET %A İbrahim Çütçü %T PANDEMİ SONRASI DÜNYA VE TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET %D 2021 %J Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi %P 2651-3560- %V 5 %N 12 %R %U
ISNAD Çütçü, İbrahim . "PANDEMİ SONRASI DÜNYA VE TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET". Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 5 / 12 (Aralık 2021): 1-21 .
AMA Çütçü İ. PANDEMİ SONRASI DÜNYA VE TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi. 2021; 5(12): 1-21.
Vancouver Çütçü İ. PANDEMİ SONRASI DÜNYA VE TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi. 2021; 5(12): 1-21.
IEEE İ. Çütçü , "PANDEMİ SONRASI DÜNYA VE TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET", Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 12, ss. 1-21, Ara. 2021