Amaç

Black Sea Journal of Public and Social Science (BSJ Pub. Soc. Sci.) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 2 kez yayınlanmaktadır. BSJ Pub. Soc. Sci., açık erişimli ve ücretsiz olarak yayın yapan bir e-dergidir. BSJ Pub. Soc. Sci.'nin genel amacı, tüm dünyada sosyal bilimler ile ilgili bilim insanlarının ve ilgili araştırmacıların araştırma bulgularını yayınlayacak bir platform sağlamak, mesleki gelişimlerini teşvik etmek ve daha ileri araştırmalar için yeni bakış açıları sağlamaktır. BSJ Pub. Soc. Sci., eğitim bilimleri, sosyoloji, siyaset bilimi, tarih, felsefe, hukuk, iletişim bilimleri, psikoloji, dil bilimi, arkeoloji, turizm, iktisat, işletme, maliye ve kamu yönetimi başta olmak üzere tüm sosyal bilimler ile ilgili alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal araştırma makaleleri, konferans bildirileri, derleme, vaka taktimi veya teknik notları yayınlamaktadır. BSJ Pub. Soc. Sci., elektronik ortamda yayınlanmakta olup, bütün makaleler okuyuculara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Kapsam

Black Sea Journal of Public and Social Science (BSJ Pub. Soc. Sci.) Ocak 2018'den bu yana Ocak ve Temmuz aylarında yılda 2 kez, elektronik olarak yayınlanan, açık erişimli uluslararası hakemli bir dergidir. BSJ Pub. Soc. Sci., eğitim bilimleri, sosyoloji, siyaset bilimi, tarih, felsefe, hukuk, iletişim bilimleri, psikoloji, dil bilimi, arkeoloji, turizm, iktisat, işletme, maliye ve kamu yönetimi vb. gibi sosyal bilimlerinin çeşitli yönleri hakkında bilim insanları tarafından hazırlanan orijinal araştırma makalelerini, konferans bildirilerini, derlemeleri, vaka taktimi veya teknik notları Türkçe ve İngilizce dilinde yayınlamaktadır.