Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 6 2018-01-01

Living Old Turkish Idioms in modern Iraqi Turkmen Turkish
ÇAĞDAŞ IRAK TÜRKMEN TÜRKÇESINDE YAŞAYAN ESKI TÜRKÇE DEYIMLER

Serkan ŞEN [1]


The aim of this study is to show how contemporary Iraqi Turkmen Turkism fosters in terms of idioms from Old Turkish sources. For this purpose, Old Turkic idioms living in contemporary Iraq Turkmen Turkism were examined.

The aim of this study is to show how contemporary Iraqi Turkmen Turkism fosters in terms of idioms from Old Turkish sources. For this purpose, Old Turkic idioms living in contemporary Iraq Turkmen Turkism were examined.

The aim of this study is to show how contemporary Iraqi Turkmen Turkism fosters in terms of idioms from Old Turkish sources. For this purpose, Old Turkic idioms living in contemporary Iraq Turkmen Turkism were examined.

The aim of this study is to show how contemporary Iraqi Turkmen Turkism fosters in terms of idioms from Old Turkish sources. For this purpose, Old Turkic idioms living in contemporary Iraq Turkmen Turkism were examined.

The aim of this study is to show how contemporary Iraqi Turkmen Turkism fosters in terms of idioms from Old Turkish sources. For this purpose, Old Turkic idioms living in contemporary Iraq Turkmen Turkism were examined.
Bu çalışmanın amacı, Çağdaş Irak Türkmen Türkçesinin Eski Türkçe kaynaklardan deyimler açısından nasıl beslendiğini ortaya koymaktır. Bu amaçla Çağdaş Irak Türkmen Türkçesinde yaşayan Eski Türkçe deyimler incelenmiştir. Türkçe Sözlük’te “Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir.” (TDK, 2015) biçiminde tanımlanan deyimler, Türkçenin anlatım zenginliğini yansıtan önemli dil birimlerindendir. Gelişim sürecinde mesafe kaydetmiş dillerde ifadeyi etkinleştirmek maksadıyla deyimlerden sıklıkla yararlanılır. Türkler, hayat tasavvurlarının ürünü olarak türettikleri deyimleri erken dönemlerden itibaren kullanmışlardır. Türk dilinin günümüze ulaşan en eski yazılı vesikalarında deyimlere yer verildiği görülür (Aksan, 2000). Eski Türkçe metinlerde yer alan deyimler üzerine değişik zamanlarda birtakım çalışmalar yapılmıştır (Üstüner, 1989; Tekin, 2004) Köktürk, Uygur ve Karahanlı metinlerini kapsayan Eski Türkçe dönemine ait deyim varlığını bütüncül bir yaklaşımla ele alan bir kitap ise tarafımızdan yayımlanmıştır

  • Aksan D. 2000. En Eski Türkçenin İzlerinde. İstanbul: Simurg Yayınları. s., 94-96.
  • Ercilasun AB. 2000. Oğuz Türkmen Dil Kaynakları. Türk Dili, s. 587, Kasım, s. 537-541.
  • Vasfi İS. 1985. Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri (IT). İstanbul: Fuzuli Yayınları.
  • Şen S. 2017. Eski Türkçenin Deyim Varlığı (ETDV). Ankara: TDK Yayınları, ISBN-10: 9751633279.
  • Tekin T. 2004. Köktürk Yazıtlarındaki Deyimler Üzerine I-II. Makaleler II, Ankara: Öncü Kitap, s. 1-6.
  • Uzun SL. 1991. Deyimleşme ve Türkçede Deyimleşme Dereceleri. Dilbilim Araştırmaları 2, s. 29-39.
  • Üstüner A. 1989. XV. Yüzyıl Sonuna Kadar Türk Edebiyatında Atasözleri ve Deyimler, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • TDK. 2005. Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları. s. 517.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Yazar: Serkan ŞEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2018

Bibtex @araştırma makalesi { bssocialscience448677, journal = {Black Sea Journal of Public and Social Science}, issn = {}, eissn = {2618-6640}, address = {bsjsocsci@blackseapublishers.com}, publisher = {Sevtap TIRINK}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {1 - 6}, doi = {}, title = {ÇAĞDAŞ IRAK TÜRKMEN TÜRKÇESINDE YAŞAYAN ESKI TÜRKÇE DEYIMLER}, key = {cite}, author = {Şen, Serkan} }
APA Şen, S . (2018). ÇAĞDAŞ IRAK TÜRKMEN TÜRKÇESINDE YAŞAYAN ESKI TÜRKÇE DEYIMLER . Black Sea Journal of Public and Social Science , 1 (1) , 1-6 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bssocialscience/issue/38642/448677
MLA Şen, S . "ÇAĞDAŞ IRAK TÜRKMEN TÜRKÇESINDE YAŞAYAN ESKI TÜRKÇE DEYIMLER" . Black Sea Journal of Public and Social Science 1 (2018 ): 1-6 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bssocialscience/issue/38642/448677>
Chicago Şen, S . "ÇAĞDAŞ IRAK TÜRKMEN TÜRKÇESINDE YAŞAYAN ESKI TÜRKÇE DEYIMLER". Black Sea Journal of Public and Social Science 1 (2018 ): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - ÇAĞDAŞ IRAK TÜRKMEN TÜRKÇESINDE YAŞAYAN ESKI TÜRKÇE DEYIMLER AU - Serkan Şen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Public and Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 1 IS - 1 SN - -2618-6640 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Public and Social Science ÇAĞDAŞ IRAK TÜRKMEN TÜRKÇESINDE YAŞAYAN ESKI TÜRKÇE DEYIMLER %A Serkan Şen %T ÇAĞDAŞ IRAK TÜRKMEN TÜRKÇESINDE YAŞAYAN ESKI TÜRKÇE DEYIMLER %D 2018 %J Black Sea Journal of Public and Social Science %P -2618-6640 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Şen, Serkan . "ÇAĞDAŞ IRAK TÜRKMEN TÜRKÇESINDE YAŞAYAN ESKI TÜRKÇE DEYIMLER". Black Sea Journal of Public and Social Science 1 / 1 (Ocak 2018): 1-6 .
AMA Şen S . ÇAĞDAŞ IRAK TÜRKMEN TÜRKÇESINDE YAŞAYAN ESKI TÜRKÇE DEYIMLER. BSJ Pub. Soc. Sci.. 2018; 1(1): 1-6.
Vancouver Şen S . ÇAĞDAŞ IRAK TÜRKMEN TÜRKÇESINDE YAŞAYAN ESKI TÜRKÇE DEYIMLER. Black Sea Journal of Public and Social Science. 2018; 1(1): 1-6.