Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 20 - 25 2018-01-01

A Conceptual Evaluation on Neuromarketing As a New Multidisciplinary Field
YENİ BİR DİSİPLİNLERARASI ALAN OLARAK NÖROPAZARLAMA ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Şahap AKAN [1]


Marketing concept has developed from a product-oriented approach (marketing 1.0) to a human-oriented approach (marketing 3.0), showing a cyclical evolution. It has made it mandatory for human beings to identify needs and determine the factors that affect purchase behaviors. In this direction, it has begun to be seen as one of the most accurate and consistent ways to understand consumers by using neuromarketing techniques in marketing research to reveal consumers' real feelings and thoughts at subconscious and conscious levels. In this context, it is aimed to conceptualize neuromarketing as a new interdisciplinary field in this study and to make an examination about the techniques and usage areas used in neuromarketing studies.

Pazarlama anlayışı, günümüze kadar döngüsel bir gelişim göstererek ürün odaklı yaklaşımdan (pazarlama 1.0), insan odaklı yaklaşıma (pazarlama 3.0) doğru bir gelişim süreci yaşamıştır. Zaman içerisinde pazarlama anlayışında insanın odak noktası haline gelmesi insana ilişkin ihtiyaçların saptanmasını ve satın alma davranışlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu doğrultuda, pazarlama araştırmalarında nöropazarlama tekniklerinin kullanılarak tüketicilerin bilinçaltı ve bilinç düzeyindeki gerçek duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmak, tüketicileri anlamak için en doğru ve tutarlı yollardan biri olarak görülmeye başlanmıştır. Bu kapsamda bu çalışmada yeni bir disiplinler arası alan olarak nöropazarlamanın kavramsal olarak değerlendirilmesi ve nöropazarlama çalışmalarında kullanılan teknikler ve kullanım alanları konusunda bir inceleme yapılması amaçlanmıştır.

  • Akın MS, Sütütemiz, N. 2014. Nöropazarlama ve Uygulamacıların Perspektifinden Etik Yönü. Uluslarası İşletme ve Yönetim Derg, 2(1), 67-83.
  • Baş T, Tüzün H. 2017. Tüketicileri (kullanıcıları) ve Ürün Kullanımlarını Analiz Etmek için Göz İzleme Yönteminin Kullanılması. Tüketici Yazıları, 4: 217-234.
  • Başev SE. 2017. Nörobilim ve Pazarlama Entegrasyonunda Teorik Yaklaşımlar ve Uygulama Örnekleri. Artikol Yayıncılık, İstanbul, ISBN: 6059273596.
  • Bercea MD. 2013. Anatomy of methodologies for measuring consumer behavior in neuromarketing research. Proceedings of LCBR European Marketing Conference, 1-14.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Reviews
Yazarlar

Yazar: Şahap AKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Anadolu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2018

Bibtex @derleme { bssocialscience448679, journal = {Black Sea Journal of Public and Social Science}, issn = {}, eissn = {2618-6640}, address = {bsjsocsci@blackseapublishers.com}, publisher = {Sevtap TIRINK}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {20 - 25}, doi = {}, title = {YENİ BİR DİSİPLİNLERARASI ALAN OLARAK NÖROPAZARLAMA ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Akan, Şahap} }
APA Akan, Ş . (2018). YENİ BİR DİSİPLİNLERARASI ALAN OLARAK NÖROPAZARLAMA ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME . Black Sea Journal of Public and Social Science , 1 (1) , 20-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bssocialscience/issue/38642/448679
MLA Akan, Ş . "YENİ BİR DİSİPLİNLERARASI ALAN OLARAK NÖROPAZARLAMA ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME" . Black Sea Journal of Public and Social Science 1 (2018 ): 20-25 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bssocialscience/issue/38642/448679>
Chicago Akan, Ş . "YENİ BİR DİSİPLİNLERARASI ALAN OLARAK NÖROPAZARLAMA ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME". Black Sea Journal of Public and Social Science 1 (2018 ): 20-25
RIS TY - JOUR T1 - YENİ BİR DİSİPLİNLERARASI ALAN OLARAK NÖROPAZARLAMA ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME AU - Şahap Akan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Public and Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 25 VL - 1 IS - 1 SN - -2618-6640 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Public and Social Science YENİ BİR DİSİPLİNLERARASI ALAN OLARAK NÖROPAZARLAMA ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME %A Şahap Akan %T YENİ BİR DİSİPLİNLERARASI ALAN OLARAK NÖROPAZARLAMA ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME %D 2018 %J Black Sea Journal of Public and Social Science %P -2618-6640 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Akan, Şahap . "YENİ BİR DİSİPLİNLERARASI ALAN OLARAK NÖROPAZARLAMA ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME". Black Sea Journal of Public and Social Science 1 / 1 (Ocak 2018): 20-25 .
AMA Akan Ş . YENİ BİR DİSİPLİNLERARASI ALAN OLARAK NÖROPAZARLAMA ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME. BSJ Pub. Soc. Sci.. 2018; 1(1): 20-25.
Vancouver Akan Ş . YENİ BİR DİSİPLİNLERARASI ALAN OLARAK NÖROPAZARLAMA ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME. Black Sea Journal of Public and Social Science. 2018; 1(1): 20-25.