Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 30 - 36 2018-01-01

Perception Management In Turkish Cinema: Kurtlar Vadisi Irak Example
TÜRK SİNEMASINDA ALGI YÖNETİMİ: KURTLAR VADİSİ IRAK ÖRNEĞİ

Çağdaş GÖKBEL [1]


Following the operation of US Soldiers in Suleymaniyah,Iraq on July 4th 2003, troops which are affiliated to Turkish Special Forces were taken into custody with sacks covering their heads. This incident and what was happened after has caused the Turkish public from every politically different side to wholly stand up and react greatly. This study deals with the reflection of the sack incident in Iraq to Turkish cinema. The film 'Kurtlar Vadisi Irak' which hit the theaters three years after the Suleymaniye scandal (3 February 2006) caused intense debate in the public and was welcomed by the audience. The film starts with a reference to the sack incident and mainly work around this subject and ends with the protagonist Polat Alemdar teaching a lesson to Americans on behalf of Turkish people. From this point on, the main purpose of this study is to anaylze the accomplishment attempt of such perception management within this film. The film’s content was investigated in the direction of this main purpose. The results of the analysis of the content of the film indicates that the film was used as an effective perception management tool and that it was willingly fictionalized toc onstruct a perception in Turkish people as in “ Turkey has taken his revenge against US”.

4 Temmuz 2003’te Irak’ın Süleymaniye kentinde ABD askerlerinin gerçekleştirdiği operasyon sonrası, Türk özel kuvvetlerine bağlı birlikler başlarına çuval geçirilerek gözaltına alınmıştı. Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi ve sonrasında yaşananlar Türk kamuoyunun ayağa kalkmasına sebep olmuş ve olaya her kesimden büyük bir tepki gösterilmişti. Bu çalışmada Irakta yaşanan çuval olayının Türk sinemasına yansıması ele alınmaktadır. Süleymaniye skandalından 3 yıl sonra gösterime giren (3 Şubat 2006) ‘Kurtlar Vadisi Irak’ adlı film kamuoyunda yoğun tartışmalara sebep olmuş ve izleyici tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Çuval hadisesine atıfla başlayan film; ağırlıklı olarak bu konuyu işlemekte ve filmin başkarakteri Polat Alemdar’ın Amerikalılara Türk halkı adına ders vermesiyle son bulmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmanın temel amacı; ‘Kurtlar Vadisi Irak’ filmi aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılan algı  yönetimidir. Bu temel amaç doğrultusunda film içerik olarak incelenmiştir. Yapılan içerik çözümlemesi sonucunda filmin algı yönetiminin etkin bir aracı olarak kullanıldığı ve Kurtlar Vadisi rakfilminin izleyicide ‘Türkiye’nin ABD’den öcünü aldığı’ yönünde bir algı oluşturmak üzere kurgulandığı tespit edilmiştir. 

 • Adorno TW, Horkheimer M. 2010. Aydınlanmanın Diyalektiği. Çeviren: Nihat Ülner- Elif Öztarhan Karadoğan. Kabalcı, İstanbul.
 • Adorno TW. 2014. Minima Moralia. Metis, İstanbul.
 • Anonim. 2017a https://tr.wikipedia.org/wiki/Alg%C4%B1_y%C3%B6netimi (Erişim tarihi: 23.12.2017).
 • Anonim. 2017b https://tr.wikipedia.org/wiki/Kurtlar_Vadisi_Irak (Erişim tarihi: 23.12.2017).
 • Anonim. 2017c https://tr.wikipedia.org/wiki/Rambo (Erişim tarihi: 23.12.2017).
 • Anonim. 2017d https://www.youtube.com/watch?v=xpET_MvWb-I (Erişim tarihi: 23.12.2017).
 • Anonim. 2017e. https://www.youtube.com/watch?v=yKIRHzZmj_g&t=431s (Erişim tarihi: 23.12.2017).
 • Coward R, Ellis J. 2008. Dil ve maddecilik. Çeviren: Veysel Kılıç. Toroslu kitaplığı, İstanbul.
 • Erdoğan İ. 2002. İletişimi Anlamak. Erk, Ankara.
 • Erdoğan, İ. 2006. Kurtlar Vadisi Irak: Eski-Göçebe Kabil’in Yeni-Emperyalist Habil’den Öç Alışı. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 22: 71-136
 • Güngör N. 2011. İletişim-Kuramlar-Yaklaşımlar. Siyasal Kitapevi, Ankara.
 • Hume D. 2016. İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme. Çeviren: Aziz Yardımlı. İdea Yayınevi, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Yazar: Çağdaş GÖKBEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2018

Bibtex @araştırma makalesi { bssocialscience448684, journal = {Black Sea Journal of Public and Social Science}, issn = {}, eissn = {2618-6640}, address = {bsjsocsci@blackseapublishers.com}, publisher = {Sevtap TIRINK}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {30 - 36}, doi = {}, title = {TÜRK SİNEMASINDA ALGI YÖNETİMİ: KURTLAR VADİSİ IRAK ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Gökbel, Çağdaş} }
APA Gökbel, Ç . (2018). TÜRK SİNEMASINDA ALGI YÖNETİMİ: KURTLAR VADİSİ IRAK ÖRNEĞİ . Black Sea Journal of Public and Social Science , 1 (1) , 30-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bssocialscience/issue/38642/448684
MLA Gökbel, Ç . "TÜRK SİNEMASINDA ALGI YÖNETİMİ: KURTLAR VADİSİ IRAK ÖRNEĞİ" . Black Sea Journal of Public and Social Science 1 (2018 ): 30-36 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bssocialscience/issue/38642/448684>
Chicago Gökbel, Ç . "TÜRK SİNEMASINDA ALGI YÖNETİMİ: KURTLAR VADİSİ IRAK ÖRNEĞİ". Black Sea Journal of Public and Social Science 1 (2018 ): 30-36
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK SİNEMASINDA ALGI YÖNETİMİ: KURTLAR VADİSİ IRAK ÖRNEĞİ AU - Çağdaş Gökbel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Public and Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 36 VL - 1 IS - 1 SN - -2618-6640 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Public and Social Science TÜRK SİNEMASINDA ALGI YÖNETİMİ: KURTLAR VADİSİ IRAK ÖRNEĞİ %A Çağdaş Gökbel %T TÜRK SİNEMASINDA ALGI YÖNETİMİ: KURTLAR VADİSİ IRAK ÖRNEĞİ %D 2018 %J Black Sea Journal of Public and Social Science %P -2618-6640 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Gökbel, Çağdaş . "TÜRK SİNEMASINDA ALGI YÖNETİMİ: KURTLAR VADİSİ IRAK ÖRNEĞİ". Black Sea Journal of Public and Social Science 1 / 1 (Ocak 2018): 30-36 .
AMA Gökbel Ç . TÜRK SİNEMASINDA ALGI YÖNETİMİ: KURTLAR VADİSİ IRAK ÖRNEĞİ. BSJ Pub. Soc. Sci.. 2018; 1(1): 30-36.
Vancouver Gökbel Ç . TÜRK SİNEMASINDA ALGI YÖNETİMİ: KURTLAR VADİSİ IRAK ÖRNEĞİ. Black Sea Journal of Public and Social Science. 2018; 1(1): 30-36.