Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 5 - 9 2020-01-01

Determination of the Factors Affecting Success in Lesson of Experimental Design and Analysis

Hasan ÖNDER [1] , Samet Hasan ABACI [2]


Bu çalışmanın amacı uygulamalı alanlarda eğitim gören lisans öğrencileri için araştırma ve deneme metotları dersinde başarılı olmalarına etkili olan faktörleri belirlemektir. Bu amaçla 2016-2017 güz döneminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Araştırma ve Deneme Metotları dersini alan 105 öğrenci ile çalışma yürütülmüştür.  Dönem boyunca anlatılan bütün deneme desenleri ile ilgili öğrencilere ödev verilmiş olup ödevler 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Dönem sonunda sınava giren 83 öğrenci ile anket çalışması yapılmış ve başarı durumları değerlendirilmiştir. Araştırmanın analizinde tanımlayıcı istatistik, t testi ki kare analizi ve dönem sonundaki başarı durumu üzerine etkili olan faktörlerin belirlenmesi için Lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Verilerin analizi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisanslı SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre başarı üzerine yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk durumu, çalışma durumu, gelir, gelir yeterliliği, ortalama gider, barınma, sigara içme, derse gelirken kahvaltı yapma, dersi sevme ve dersi alma sayılarından sadece dersi sevme özelliğinin başarı üzerinde anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Buna göre dersi sevenler sevmeyenlere göre 8.3 kat daha başarılı olmuşlardır. Deneme desenleri dersinde çoklu karşılaştırma ile latin kare deneme desenleri ile ilgili ödev vermenin başarı üzerine etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca en az üç ödevin yapılması durumunda başarının 9.3 kat artabileceği tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu dersi alan öğrencilere dersi neden almaları gerektiği dönem başında anlatılarak derse olan önyargılarının kırılması ile dersi sevmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca bu derste başarılı olmak için çoklu karşılaştırma testleri ve latin kare deneme deseni üzerinde daha yoğun durulmalı ve en az 3 ödev verilerek dönemin sonlandırılması gerektiği belirlenmiştir.

The purpose of this study was to determine the factors that affect their success in the lesson of experimental design and analysis for undergraduate students in the applied fields. For this purpose, a study was conducted with 105 students taking the lesson of Experimental Design and Analysis at the Faculty of Agriculture of Ondokuz Mayis University during the fall period of 2016-2017. During the period, students were given homework assignments regarding all the experimental designs. All homework were evaluated over 100 points. At the end of the period, a survey study was conducted with 83 students entering the exam and evaluated their success. In the analysis of the study, Logistic regression analysis was used to determine the factors affecting descriptive statistics, t test, chi-square analysis and the success at the end of the period. For the analysis of the data, Ondokuz Mayis University licensed SPSS package program was used. According to the results of the research, it was determined that only the ability of liking lessons had a significant effect on the success of the students except age, gender, marital status, child status, work status, income, income sufficiency, average expense, sheltering status, smoking, breakfast status, number of attending lesson. According to this, the students of the lesson liking were 8.3 times more successful than those who did not like it. It has been determined that assigning homework about latin square designs and post-hoc tests were effective on the success in the experimental design lessons. It has also been found that the achievement may be increased by 9.3 times if at least three homework were made. As a result, the students who take this course should be informed at the beginning of the semester why they should take the lesson and break the prejudices. In addition, to be successful this course should be concentrated on postdocs tests and latin square design and the period should be terminated by giving at least three homework.

  • Açıkgöz N, Açıkgöz N. 2001. Tarımsal araştırmaların istatistiki değerlendirilmesinde yapılan bazı hatalar I. tek faktörlü denemeler. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 11(1).
  • Bembenutty H, White MC. 2013. Academic performance and satisfaction with homework completion among college students. Learning and Individual Differences, 24: 83-88.
  • Çetin O. 2019. Bilimsel araştırma yöntemleri, https://aakademiplus.com/2019/01/14/bilimsel-arastirma-yontemleri/ Erişim Tarihi: 25.05.2019.
  • Efe E, Bek Y, Şahin M. 2000. SPSS’te çözümleri ile istatistik yöntemler II. Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Rektörlüğü, Yayin no: 73.
  • Grodner A, Rupp NG. 2013. The role of homework in student learning outcomes: evidence from a field experiment. The Journal of Economic Education, 44 (2): 93-109.
  • Kalenkoski CM, Pabilonia SW. 2017. Does high school homework increase academic achievement?. Education Economics, 25 (1): 45-59.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8404-8700
Yazar: Hasan ÖNDER
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1341-4056
Yazar: Samet Hasan ABACI (Sorumlu Yazar)
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { bssocialscience570589, journal = {Black Sea Journal of Public and Social Science}, issn = {}, eissn = {2618-6640}, address = {bsjsocsci@blackseapublishers.com}, publisher = {Sevtap TIRINK}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {5 - 9}, doi = {}, title = {Determination of the Factors Affecting Success in Lesson of Experimental Design and Analysis}, key = {cite}, author = {Önder, Hasan and Abacı, Samet Hasan} }
APA Önder, H , Abacı, S . (2020). Determination of the Factors Affecting Success in Lesson of Experimental Design and Analysis . Black Sea Journal of Public and Social Science , 3 (1) , 5-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bssocialscience/issue/50268/570589
MLA Önder, H , Abacı, S . "Determination of the Factors Affecting Success in Lesson of Experimental Design and Analysis" . Black Sea Journal of Public and Social Science 3 (2020 ): 5-9 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bssocialscience/issue/50268/570589>
Chicago Önder, H , Abacı, S . "Determination of the Factors Affecting Success in Lesson of Experimental Design and Analysis". Black Sea Journal of Public and Social Science 3 (2020 ): 5-9
RIS TY - JOUR T1 - Determination of the Factors Affecting Success in Lesson of Experimental Design and Analysis AU - Hasan Önder , Samet Hasan Abacı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Public and Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 9 VL - 3 IS - 1 SN - -2618-6640 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Public and Social Science Determination of the Factors Affecting Success in Lesson of Experimental Design and Analysis %A Hasan Önder , Samet Hasan Abacı %T Determination of the Factors Affecting Success in Lesson of Experimental Design and Analysis %D 2020 %J Black Sea Journal of Public and Social Science %P -2618-6640 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Önder, Hasan , Abacı, Samet Hasan . "Determination of the Factors Affecting Success in Lesson of Experimental Design and Analysis". Black Sea Journal of Public and Social Science 3 / 1 (Ocak 2020): 5-9 .
AMA Önder H , Abacı S . Determination of the Factors Affecting Success in Lesson of Experimental Design and Analysis. BSJ Pub. Soc. Sci.. 2020; 3(1): 5-9.
Vancouver Önder H , Abacı S . Determination of the Factors Affecting Success in Lesson of Experimental Design and Analysis. Black Sea Journal of Public and Social Science. 2020; 3(1): 5-9.