Amaç ve Kapsam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan hakemli ve akademik dergi olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dergisi (BTK Dergi), Elektronik Haberleşme Sektörü, Posta Sektörü ve Bilgi Teknolojileri üst başlıkları ile ilgili bilimsel alan, disiplin veya alt disiplinde araştırmacıların ve akademi dünyasının araştırma ve çalışmaları doğrultusunda elde edilen bulguların ve sektörel güncel gelişmelerin bilimsel bir platformda duyurulması ve yayınlanması ile deneysel ve teorik bilgilerinin paylaşılmasına, geliştirilmesine ve artırılmasına katkıda bulunmayı ve en son bilimsel gelişmeleri okuyucularına sunmayı amaçlamaktadır.  

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dergisi (BTK Dergi)’ne;

1. Yeni Medya Ve İletişim:
• Sosyal Medya
• Dijital Reklamcılık
• İnternet Medyası
• Medya Okuryazarlığı
2. Siber Güvenlik:
• Bilgi Güvenliği
• Ağ Güvenliği
• Uygulama Güvenliği
• Siber Savunma
• Kriptografi
3. Haberleşme Teknolojileri:
• Elektronik Haberleşme Hizmetleri
• Posta Hizmetleri
• İletişim Altyapıları
• Bulut Teknolojisi
4. Yapay Zekâ:
• Makine Öğrenmesi
• Derin Öğrenme
• Doğal Dil İşleme
• Görüntü İşleme
• Robotik
• Yapay Zekâ Ve Etik
• Otonom Sistemler
5. Bilgi Toplumu:
• Bilgi Teknolojileri
• İnternet Ve Toplum
• Dijital Okuryazarlık
• İnternet Yönetişimi
• Online Eğitim
• Sosyal Bilişim
• Bilişim Sosyolojisi
• Endüstri 4.0
6. Bilişim Hukuku:
• Bilgi Hukuku
• Adli Bilişim
• Siber Suçlar
• Dijital Haklar Ve Özgürlükler
7. Nesnelerin İnterneti:
• Iot Cihazları
• Akıllı Evler
• Akıllı Şehirler
• Iot Veri Analitiği
8. Büyük Veri:
• Veri Analitiği
• Veri Madenciliği
• Veri Yönetimi
• Veri Güvenliği
• Veri Depolama Ve Yedekleme
9. Dijital Mahremiyet:
• Kişisel Veri Koruma
• İnternet Ve Mahremiyet
10. Blok Zinciri Teknolojisi:
• Kripto Para
• Akıllı Sözleşmeler
• Dağıtık Defter Teknolojisi
• Blok Zinciri Güvenliği
• Blok Zinciri Uygulamaları
11. Dijitalleşme Ve Toplum
• Dijital Dönüşüm
• Dijital Bağımlılık
• Dezenformasyon
• Metaverse
• Dijital Oyunlar
• Eğitim Teknolojileri
• Dijital Etik
• Dijitalleşme Ve Ekonomi
• Dijitalleşme Ve Toplum Sağlığı

Konularındaki çalışmalar kabul edilmektedir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık