Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE TRAGEDY OF INDIVIDUAL IN THE NOVEL OF İNTİHAR ZAMANIMIZIN BİR KAHRAMANI

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 103 - 116, 29.12.2017

Öz

    The sixth novel of Kaan Arslanoglu, who started his novel with the novel

Devrimciler (1988), is İntihar‐Zamanımızın Bir Kahramanı. The author, who has

experienced the events of the 1980s period and saw the influence of his experiences in

his works, now has thirteen novels. This novel by Arslanoğlu, who successfully

portrays the human portraits of our time in his works, is about the struggle for the

existence of the character Erdem as a struggle for existence in the society, the

alienation of himself and his surroundings. The modern human type and its problems,

which have begun to be seen in Turkish society as it is in other societies, have also  found their place in Turkish novel. Erdem character, who shares the same problems as today's Turkish society, depression and loneliness, resembles many other novel

characters with these problems. In this work, the tragedy of a modern city man who is

suffering from the grip of life, psychological dilemmas, suicide and planning to give up

everything will be examined through sociological and psychoanalytic basis through the

novel of İntihar‐Zamanımızın Bir Kahramanı novel.Kaynakça

  • Alptekin, Kamil ve Duyan, Veli. İntihar ve İntiharı Önleme. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi, 2012. Arslanoğlu, Kaan. İntihar‐Zamanımızın Bir Kahramanı. İstanbul: İthaki Yayınları, 2005. Balcı, Yunus. Tanpınar Trajik Bir Şair ve Şiiri. İstanbul: 3F Yayınevi, 2008. Balık, Macit. “Edip Cansever’in Tragedyalar’ında Yalnızlık, Bunalım ve Yabancılaşma”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4/18, s. 9, 2011. Cebeci, Oğuz. Psikanalitik Edebiyat Kuramı. İstanbul: İthaki Yayınları, 2015. Durkheim, Emile. İntihar. Çev. Zühre İlkgelen. İstanbul: Pozitif Yayınları, 2013. E. Erkal, Mustafa ve Baloğlu, Burhan ve Baloğlu, Filiz. Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Kavramlar). İstanbul: Der Yayınları, 2017. Ertoy, Muhammet. Yabancılaşma Kader Mi, Tercih Mi?. Ankara: Lotus Yayınevi, 2007. Freud, Sigmund. Uygarlığın Huzursuzluğu. Çev. Haluk Barışcan. İstanbul: Metis Yayınları, 2014. Geçtan, Engin. İnsan Olmak. İstanbul: Metis Yayınları, 2016. Kabaklı, Ahmet. Edebiyat Akımları. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 2016. Kılıç, Sadık. Yabancılaşma. İstanbul: Rahmet Yayıncılık, 1984. Okay, M. Orhan. Edebiyat ve Edebî Eser Üzerine. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2014. Özcan, Tarık. Şâir ve Trajedi. İstanbul: Kesit Yayınları, 2015. Sarıkaya, Orhan. “Türk Edebiyatında Bir Yabancılaşma Prototipi Olarak “Otel Kâtibi”, International Journal of Languages’ Education and Teaching, C. 3, s. 167, 2014. Tekşan, Mesut. “Tanzimat Romanında İntihar Olaylarının Psikolojik ve Sosyal‐ Psikolojik Sebepleri”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, 1988.

İNTİHAR‐ZAMANIMIZIN BİR KAHRAMANI ROMANINDA BİREYİN TRAJEDİSİ

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 103 - 116, 29.12.2017

Öz

Roman yazarlığına Devrimciler (1988) romanıyla başlayan Kaan Arslanoğlu’nun

altıncı romanı İntihar‐Zamanımızın Bir Kahramanı’dır. 1980 dönemi olaylarını yaşamış

olan ve yaşadıklarının etkisini eserlerinde gördüğümüz yazarın, günümüz itibariyle on

üç romanı bulunmaktadır. Yapıtlarında çağımızın insan portrelerini başarıyla çizen

Arslanoğlu’nun bu romanı, Erdem adlı karakterin toplum içerisinde varoluş

mücadelesini, bunalımlarını, kendine ve çevresine yabancılaşmasını konu alır. Diğer

toplumlarda olduğu gibi Türk toplumunda da görülmeye başlanan modern insan tipi

ve onun sorunları, Türk romanında da kendine hayli yer bulmuştur. Günümüz Türk

toplumuyla, bunalım ve yalnızlık gibi aynı sorunları paylaşan Erdem karakteri, bu

sorunlara sahip birçok roman karakterine de benzemektedir. Bu çalışmada, İntihar‐

Zamanımızın Bir Kahramanı romanı üzerinden yaşama tutunma sancısı çeken,

psikolojik açmazları olan, intihar edip her şeyden vazgeçmeyi planlayan modern bir

kent insanının trajedisi, sosyolojik ve psikanalitik temellendirmelerle incelenecektir.Kaynakça

  • Alptekin, Kamil ve Duyan, Veli. İntihar ve İntiharı Önleme. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi, 2012. Arslanoğlu, Kaan. İntihar‐Zamanımızın Bir Kahramanı. İstanbul: İthaki Yayınları, 2005. Balcı, Yunus. Tanpınar Trajik Bir Şair ve Şiiri. İstanbul: 3F Yayınevi, 2008. Balık, Macit. “Edip Cansever’in Tragedyalar’ında Yalnızlık, Bunalım ve Yabancılaşma”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4/18, s. 9, 2011. Cebeci, Oğuz. Psikanalitik Edebiyat Kuramı. İstanbul: İthaki Yayınları, 2015. Durkheim, Emile. İntihar. Çev. Zühre İlkgelen. İstanbul: Pozitif Yayınları, 2013. E. Erkal, Mustafa ve Baloğlu, Burhan ve Baloğlu, Filiz. Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Kavramlar). İstanbul: Der Yayınları, 2017. Ertoy, Muhammet. Yabancılaşma Kader Mi, Tercih Mi?. Ankara: Lotus Yayınevi, 2007. Freud, Sigmund. Uygarlığın Huzursuzluğu. Çev. Haluk Barışcan. İstanbul: Metis Yayınları, 2014. Geçtan, Engin. İnsan Olmak. İstanbul: Metis Yayınları, 2016. Kabaklı, Ahmet. Edebiyat Akımları. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 2016. Kılıç, Sadık. Yabancılaşma. İstanbul: Rahmet Yayıncılık, 1984. Okay, M. Orhan. Edebiyat ve Edebî Eser Üzerine. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2014. Özcan, Tarık. Şâir ve Trajedi. İstanbul: Kesit Yayınları, 2015. Sarıkaya, Orhan. “Türk Edebiyatında Bir Yabancılaşma Prototipi Olarak “Otel Kâtibi”, International Journal of Languages’ Education and Teaching, C. 3, s. 167, 2014. Tekşan, Mesut. “Tanzimat Romanında İntihar Olaylarının Psikolojik ve Sosyal‐ Psikolojik Sebepleri”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, 1988.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Volkan Yayla

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yayla, V. (2017). İNTİHAR‐ZAMANIMIZIN BİR KAHRAMANI ROMANINDA BİREYİN TRAJEDİSİ. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 103-116.

21076  

21078

21077