Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ŞOR TÜRKÇESİ VE KAŞKAY TÜRKÇESİNİN LEKSİKOİSTATİKSEL BİR DEĞERLENDİRMESİ

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 71 - 84, 30.06.2018

Öz

Leksikoistatiksel dil çalışmaları, diller arası köken ilişkilerini ortaya koyan, onları çeşitli alt kümelere 
ayıran, dillerin hangi tarihlerde birbirlerinden ayrıldıklarını tespit etmeye çalışan dil tarihlemesi yöntemidir. 
Dilin temel sözcüklerini oluşturan, içerisinde organ adları, akrabalık terimleri, sayı adlarının bulunduğu listeler 
yardımıyla diller arasındaki köken ilişkilerini saptamayı amaçlayan leksikoistatiksel yöntem, matematik ve 
istatistik bilimlerinden de faydalanmaktadır. Bu yöntemle sözcüklerin zaman içerisindeki dağılımları tespit 
edilerek diller veya lehçeler arasındaki ilişkinin derecesi belirlenmeye çalışılır. Bu çalışmada Türkçenin iki farklı 
lehçe alt koluna ait olan Şor Türkçesi ve Kaşkay Türkçesi, leksikoistatiksel açıdan Clauson’un belirlediği temel 
sözcük listesi esas alınarak karşılaştırılmış, Ana Türkçeye benzerlik oranları ve konuşuldukları coğrafyalarda 
etkileşim içinde oldukları diller ve onlardan aldıkları ödünç kelime oranları tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Kaynakça

  • Şükrü Haluk Akalın‐ Nadejda N. Kurpesko Tannagaşeva, Şor Sözlüğü. Türkoloji Araştırmaları, Adana, 2005. Sir Gerard Clauson, “Altay Teorisinin Leksikoistatiksel Bir Değerlendirmesi” Çev. İsmail ULUTAŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen‐Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2004, S. 10, s. 153‐174. Mehmet Demirezen, “Dil Tarihlemesi (Glottochronology) ve Dilbilimdeki Yeri”, TDAY Belleten, 1981, s.101‐111. Merdani Rahimi Esedullah, Qaşqayî Sözlügü:Kaşkay Türkçesi‐Farsça Sözlük,Kum, 2007. Faruk Gökçe, Genetik Dil Bilime Giriş: Altay Dilleri Sorunu, Sonçağ Yayınları, Ankara, 2015. Hans Henrich Hock, Principles of Historical Linguistics, Second Edition, Revised and Updated, Mouton de Gruyter, Berlin‐New York, 1991. Morris Swadesh, “Lexicostatistic Classification”, In: Handbook of Middle American Indians, ed. By N. McQuown, 1967, 5:79‐115, Austin: University of Texas Press. İnternet KaynaklarıHaluk, Berkmen. “ Glottokronoloji ve Abhazca” (1 Ağustos 2018) <http://www.halukberkmen.net/pdf/315.pdf> Zita, McRobbie. “Glottochronology” (1 Ağustos 2018) <http://www.sfu.ca/~mcrobbie/Ling407/Lecture8.pdf> Roberto, Lazzeroni. “Glottochronology” (3 Ağustos 2018) <https://www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/13162/11/08%20glottochronology%20light.pdf>
Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 71 - 84, 30.06.2018

Öz

Kaynakça

  • Şükrü Haluk Akalın‐ Nadejda N. Kurpesko Tannagaşeva, Şor Sözlüğü. Türkoloji Araştırmaları, Adana, 2005. Sir Gerard Clauson, “Altay Teorisinin Leksikoistatiksel Bir Değerlendirmesi” Çev. İsmail ULUTAŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen‐Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2004, S. 10, s. 153‐174. Mehmet Demirezen, “Dil Tarihlemesi (Glottochronology) ve Dilbilimdeki Yeri”, TDAY Belleten, 1981, s.101‐111. Merdani Rahimi Esedullah, Qaşqayî Sözlügü:Kaşkay Türkçesi‐Farsça Sözlük,Kum, 2007. Faruk Gökçe, Genetik Dil Bilime Giriş: Altay Dilleri Sorunu, Sonçağ Yayınları, Ankara, 2015. Hans Henrich Hock, Principles of Historical Linguistics, Second Edition, Revised and Updated, Mouton de Gruyter, Berlin‐New York, 1991. Morris Swadesh, “Lexicostatistic Classification”, In: Handbook of Middle American Indians, ed. By N. McQuown, 1967, 5:79‐115, Austin: University of Texas Press. İnternet KaynaklarıHaluk, Berkmen. “ Glottokronoloji ve Abhazca” (1 Ağustos 2018) <http://www.halukberkmen.net/pdf/315.pdf> Zita, McRobbie. “Glottochronology” (1 Ağustos 2018) <http://www.sfu.ca/~mcrobbie/Ling407/Lecture8.pdf> Roberto, Lazzeroni. “Glottochronology” (3 Ağustos 2018) <https://www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/13162/11/08%20glottochronology%20light.pdf>
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülşah Bulut

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bulut, G. (2018). ŞOR TÜRKÇESİ VE KAŞKAY TÜRKÇESİNİN LEKSİKOİSTATİKSEL BİR DEĞERLENDİRMESİ. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 71-84.

21076  

21078

21077