Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

NEHCÜ’L FERADİS’TE MENTAL FİİLLER

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 85 - 113, 30.06.2018

Öz

Dil; düşüncelerin, duyguların aktarımını gerçekleştiren ve insanlar arasında iletişim kuran önemli bir
araçtır. İnsanlar duyularıyla çevrelerindeki bilgileri algılarlar. Birey, duyularla elde edilen bilgileri, beyinde olan
bilgilerle değerlendirerek onları anlamlandırmaya çalışır.


Dil ve zihnin ilişkisinden yola çıkarak, kelimelerin beyinde oluşumu araştırmacılar tarafından
incelenmektedir. Fiillerin zihinde oluşumu ise, bu alanın bir dalı olarak ele alınmaktadır. Fiillerin zihinde
oluşumuna
Mental verbs ya da Mental fiiller denilmektedir.


Algılama ve anlamdırma sürecindeki farklı aşamalarda oluşturulan mental fiiller, farklı sınıflandırmalara
girmektedirler. Bu çalışmada, Nehcü’l Ferdis’te bulunan mental fiillerin sınıflandırması yapılmıştır. 


Kaynakça

  • Hirik, Erkan. Türkiye Türkçesi Duyu Fiillerinde Anlam ve Kelime Sıklığı İlişkisi, Sutad, Bahar (41). 2017. Yaylagül, Özen. ‘Türk Runik Harfli Metinlerde Mental Fiiller’ Modern Türklük AraştırmaDergisi, Cilt 2, Sayı 1. Ankara. 2005. Kaamchybekova Abdiraim, Kıyal. ‘Kırgız Türkçesinde Duyu Fiilleri’, ODÜ sosyal bilimlerenstitüsü, cilt 2, sayı 3. 2011. Şahin, Savaş. ‘Mental Fiil Kavramı ve Türkmen Türkçesinde Mental Fiiller’, UluslararasıTürkçe Edebiyāt Kültür Eğitim Dergisi, sayı ¼. 2012. Şahin, Savaş. Türkmen Türkçesinde Mental Fiiller. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara 2012. Karakuşçu, M. Genel Psikoloji ve Normal Davranışlar. Ankara, Pelin Ofest. 1999. Goatly, A. The Languages of Methapors. London and New York. 1997. Hallıday, M.A.K. An Introduction to Functional Grammer. London. 1990. Levin, B. English Verb Classes and Alternations. Chicago, University of Chicago Press. 1993. Vımberg, Ake. ‘Verbs of Perception’. Language Typology and language Universal, ED: MartinHaspelmath; Ekkehard Köng. Berlin. 2001 Bin Ali, Mahmud. Nehcül Feradis. Hazırlayanlar: Tezcan, Semih; Zülfükar, Hamza; Ata, Aysu; Eckmann, Janos. Türk Dili Kurumu Yayınları, Ankara 2014.
Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 85 - 113, 30.06.2018

Öz

Kaynakça

  • Hirik, Erkan. Türkiye Türkçesi Duyu Fiillerinde Anlam ve Kelime Sıklığı İlişkisi, Sutad, Bahar (41). 2017. Yaylagül, Özen. ‘Türk Runik Harfli Metinlerde Mental Fiiller’ Modern Türklük AraştırmaDergisi, Cilt 2, Sayı 1. Ankara. 2005. Kaamchybekova Abdiraim, Kıyal. ‘Kırgız Türkçesinde Duyu Fiilleri’, ODÜ sosyal bilimlerenstitüsü, cilt 2, sayı 3. 2011. Şahin, Savaş. ‘Mental Fiil Kavramı ve Türkmen Türkçesinde Mental Fiiller’, UluslararasıTürkçe Edebiyāt Kültür Eğitim Dergisi, sayı ¼. 2012. Şahin, Savaş. Türkmen Türkçesinde Mental Fiiller. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara 2012. Karakuşçu, M. Genel Psikoloji ve Normal Davranışlar. Ankara, Pelin Ofest. 1999. Goatly, A. The Languages of Methapors. London and New York. 1997. Hallıday, M.A.K. An Introduction to Functional Grammer. London. 1990. Levin, B. English Verb Classes and Alternations. Chicago, University of Chicago Press. 1993. Vımberg, Ake. ‘Verbs of Perception’. Language Typology and language Universal, ED: MartinHaspelmath; Ekkehard Köng. Berlin. 2001 Bin Ali, Mahmud. Nehcül Feradis. Hazırlayanlar: Tezcan, Semih; Zülfükar, Hamza; Ata, Aysu; Eckmann, Janos. Türk Dili Kurumu Yayınları, Ankara 2014.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mina Dolati Darabadi

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Dolati Darabadi, M. (2018). NEHCÜ’L FERADİS’TE MENTAL FİİLLER. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 85-113.

21076  

21078

21077