Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

FLÖRT ŞİDDETİ: PSİKOPATOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 2, 72 - 87, 16.12.2020

Öz

Şiddet, yaşamın tüm alanlarında görülmekte olan, her yıl birçok kişinin ölümü ile sonuçlanan ve giderek
artış gösteren ciddi bir toplum ruh sağlığı problemidir. Dünya üzerinde her yıl şiddet sebebiyle 1,6 milyon insan
hayatını kaybetmekte ve birçok kişi de yaralanmaktadır. Şiddet mağdurlarının önemli bir bölümünü kadın ve
çocuklar oluşturmakla birlikte her cinsiyetten, eğitim seviyesinden ve sosyo-ekonomik düzeyden bireyin şiddet
mağduru olma riski taşıdığı bilinmektedir. Şiddet türlerinden biri olan flört şiddeti, flört ilişkisi içinde
partnerlerden birinin diğerine bilinçli şekilde saldırgan tutum sergilemesi olarak tanımlanmakta ve yaralanma,
ölme gibi sonuçlarının yanı sıra özgüvende düşme, depresyon, öfke patlamaları, intihar düşünceleri, yeme
bozuklukları gibi ciddi psikopatolojik bozukluklara yol açtığı dikkat çekmektedir. Flört şiddeti, kişiler üzerinde
bıraktığı ciddi etkileri ve giderek artan görülme oranları ile son zamanlarda önemli toplumsal sorunlar arasında
yer almaya başlamıştır. Düzenlenen çalışmalarda, içinde bulunulan yaş grubunun, gelişim döneminin, kadın
olmanın, alkol ve madde kullanımının, çocukluk döneminde aile kökenli bir şiddet varlığı ve otoriter ebevyn
tutumları gibi çocukluk çağı travmatik yaşantılarının, depresyon ve anksiyete gibi çeşitli psikopatolojik
bozukluklara sahip olmanın flört şiddetinin önemli yordayıcıları olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın amacı,
üniversite öğrencilerinde meydana gelen flört şiddeti üzerinde etkili olan psikopatolojik unsurların
incelenmesidir. Bu bağlamda, ergenlik ve ergenlik sonrası yetişkinliğe geçiş döneminde olan üniversite
öğrencilerinde flört şiddetine yönelik risk unsurları tespit edilerek okullarda ve üniversitelerde çalışan
psikolojik danışmanlar tarafından ilişkilerde yaşanan ya da yaşanabilecek olan istismar konusunda gençler
bilgilendirilerek farkındalık düzeyleri arttırılabilir, önleyici ve koruyucu eğitim programları hazırlanabilir.
Ayrıca, mağdur bireylere yönelik baş etme becerileri geliştirmeyi temel alan çeşitli etkinliklerin
düzenlenmesinin de flört şiddetiyle mücadelede oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

  • Ames, T., Glenn, L. ve Simons, L. “Dating Violance: Promoting Awareness and Mitigating Risk Through Nursing İnnovations”. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 26, 2014, s. 143-147.
  • Anderson, K. M. ve Danis, F. S. “Collegiate Sororities and Dating Violence: An Exploratory Study of Informal and Formal Helping Strategies”. Violence Against Women, 13.1, 2007, s. 87 100.
  • Auslander, W., Tlapek, S.M., Threlfall, J., Edmond, T., Dunn, J. “Mental Health Pathways Linkin Childhood Maltreatment to Interpersonal Revictimization During Adolescence for Girls in the Child Welfare System”. Journal of Interpersonal Violence, 33.7, 2018, s. 1169-91
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gizem Akcan Bu kişi benim 0000-0003-1997-9178

Yayımlanma Tarihi 16 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Akcan, G. (2020). FLÖRT ŞİDDETİ: PSİKOPATOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 72-87.

21076  

21078

21077