Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDEKİ çoñ, yoġan, katta, zor KELİMELERİNİN EŞ ANLAMLILIĞI ÜZERİNE

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 2, 141 - 157, 16.12.2020

Öz

Her dilde bir kavramın eş anlamlısı olan kavramlar bulunur. Eş anlamlı kavramlar arasında anlam, duygu
değeri veya kullanım bakımından her zaman az ya da çok farklılıklar bulunur ve bu farklılıklar kavramları
birbirinden ayırarak dilde var olmalarını sağlar.
Bu çalışmada, Yeni Uygur Türkçesinde “büyük” anlamını karşılayan çoñ, yoġan, katta, zor sıfatlarının anlam
ve kullanımları eş anlamlılık bakımından incelenerek bu kavramlar arasındaki farklılıklar ortaya konulmuştur.
Bu bağlamda önce kavramların sözlük anlamları incelenmiş ve yine sözlüklerdeki madde başları esasında
kullanıldıkları kelime ve kelime grupları bakımından karşılaştırılmaları yapılmıştır. Ardından belirlenen on eser
üzerinden taranan eş anlamlıların kullanım sıklıkları ve bağlam içerisinde birbirleri ile benzer kullanımları
tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Abbas, Abdusalam. Uygur Tilidiki Menidaş Söz‐İbariler Luğiti. Pekin: Milletler Neşriyatı, 1993.
  • Abdulla, Arslan. Hazirqi Zaman Uyğur Tili. Ürümçi: Şincan Maarip Neşriyati, 2004.
  • Ahanov, Kaken. Dil Bilimin Esasları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2008.
  • Akçataş, Ahmet ve Arı, Elif. “Anlambilimin Eş Anlamlılık Sorunu”, Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2018: 126-152.
  • Akhmedova, Alonur. “Zunun Kadiri’nin Hikâyeleri: Giriş, Metin, Dizin ve Tıpkıbasım”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, 2010.
  • Aksan, Doğan. Anlambilim: Anlam Bilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. Ankara: Engin Yayınları, 2006.
  • Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2015.
  • Ay, Özgür. “Abdurrahim Ötkür’ün “İz” Romanı (İnceleme-Metin-Aktarma-Dizin)”. Yayımlanmamış doktora tezi. İzmir: Ege Üniversitesi, 2007.
  • Aydın, Mehmet. Dilbilim El Kitabı. İstanbul: 3F Yayınları, 2007.
  • Bayraktar, Nesrin. Dil Bilimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtımı, 2006.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hilal Öztürk Bu kişi benim 0000-0001-8430-2505

Yayımlanma Tarihi 16 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Öztürk, H. (2020). YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDEKİ çoñ, yoġan, katta, zor KELİMELERİNİN EŞ ANLAMLILIĞI ÜZERİNE. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 141-157.

21076  

21078

21077