Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İNCİLÂ ÇALIŞKAN’IN “BABAMIN KİTAP SANDIĞI” ADLI ÇOCUK KİTABINDA DEĞERLER VE DİL ZENGİNLİĞİ

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 2, 103 - 117, 16.12.2020

Öz

Dil, kültür, maddi ve manevi değerler eğitim aracılığıyla gelecek nesillere aktarılır. Bu eğitim sürecinde,
çeşitli yöntemler ve araçlar kullanılır. Bunlardan biri de nitelikli çocuk kitaplarıdır. Günümüzdeki çocuk
edebiyatı yazarlarının amacı, çocuğa kitabı sevdirmek, dil zenginliğini geliştirmek ve değerler öğretmektir. Bu
bağlamda bu çalışmada, çağdaş çocuk edebiyatı yazarlarımızdan biri olan İncilâ Çalışkan’ın örneklem olarak ele
alınan “Babamın Kitap Sandığı” adlı çocuk kitabı, değerler ve dil zenginliği açısından incelenmiştir. Çalışma,
betimsel nitelikte bir araştırma olup, tarama modellerinden doküman incelemesi yöntemi esas alınarak
yapılmıştır. Eserde, temizlik (13), yardımlaşma (13), sevgi (25), sorumluluk (8), paylaşma (9), saygı (10),
arkadaşlık (8), iyilik (4), misafirperverlik (6) ve hoşgörü (3) değerleri mevcuttur. Eser, bulundurduğu değerler
bakımından zengin seviyededir. Eserde atasözü tespit edilememiştir. Eserde, birbirinden farklı 62 olmak üzere,
toplam 79 adet deyim, birbirinden farklı 43 olmak üzere, toplam 56 adet ikileme grubu yer almıştır. Eser,
içerisinde bulundurduğu atasözleri bakımından yetersiz ancak, deyimler ve ikileme grupları bakımından zengin
seviyededir.

Kaynakça

  • Akyalçın, N. (2007). Türkçe İkilemeler Sözlüğü. Ankara: Anı Yayınevi.
  • Alagöz, F. C. (2012). Cahit Uçuk'un Masal Kitaplarında Temel Değerlerin Türkçe Eğitimine Katkısı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
  • Altun S. (2003). Eğitim Yönetimi ve Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 7-18.
  • Aydın, M. (2003). Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği, Değerler Dergisi, 1(3), 121-144.
  • Bacanlı, H. (2002). Psikolojik kavram analizleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • Batur, Z. ve Yücel, Z. (2012). Ahmet Efe'nin Çocuk Hikâyelerinde Değer Eğitimi ve Hikâyelerin Türkçe Eğitimine Katkısı. Turkish Studies, 7(4), 1031-1049.
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Halil Kuru 0000-0002-0378-5259

Burcu Ünlü Kuru 0000-0002-1463-9310

Yayımlanma Tarihi 16 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kuru, H., & Ünlü Kuru, B. (2020). İNCİLÂ ÇALIŞKAN’IN “BABAMIN KİTAP SANDIĞI” ADLI ÇOCUK KİTABINDA DEĞERLER VE DİL ZENGİNLİĞİ. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 103-117.