Bibliyografi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 117 - 143, 26.12.2023

Öz

Kaynakça

  • Kaynakça Alpay, M. (1973). Kütüphanecilik terimleri. İstanbul: Edebiyat fakültesi yayınları.
  • Anameriç, H. (2005). Osmanlılarda kütüphane kültürü ve bilimsel yaşama etkisi. VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi.
  • Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi. (2023). https://mk.gov.tr. (Erişim tarihi: 30.09.2023).
  • Cünüş, S. (2010). Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde nadir eserler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
  • Gönenç, E. (1993). İletişimin tarihi, İstanbul Üniversitesi iletişim Fakültesi Dergisi. 58.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesindeki Dînî ve Tasavvufî Konulu Osmanlıca Yazma Eserler Üzerine Bibliyografya Çalışması

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 117 - 143, 26.12.2023

Öz

Yazma eserler; matbaanın varlığı ortaya çıkmadan önce insanların çeşitli konularda elle yazıp süsledikleri, çoğaltma işlemi yaptıkları kültürel ve manevi yönü ağır basan değerli kitaplardır. Bir eserin değerini ortaya koyan ve onu kıymetli yapan birtakım unsurlar vardır. Bunlar da eserin sınırlı sayıda yazılması, yazı değerinin eski olması, çeşitli bezemelerin yapılması, özel bir cilde sahip olması, içerdiği bilgiler açısından önemli olması, çokça kıymet verilen bir kişiye ait olması gibi unsurlar o eserin değerini daha da arttırmaktadır. Yazma eserlerin yazıldığı dönemin sosyo-kültürel değerlerini bünyesinde barındırarak, zamana meydan okuyup geleceğe taşınması ve eserin muhafaza edilmesi de bu anlamda çok önemlidir. İşte bu noktada eseri elinde bulunduran kişi ve kütüphane gibi kurumlara çokça iş düşmektedir. Bu çalışmamızda Cumhurbaşkanlığı Millet kütüphanesindeki toplam 1360 yazma eserin içinden 330 adet dini ve tasavvufi konulu Osmanlıca olan yazma eserlerin künyesinin paylaşımı ve yer yer eserin içeriğiyle ve niteliğiyle alakalı bilgi paylaşımı yaparak yazma eserler bibliyografya alanına katkıda bulunmaya çalıştık. Başlangıçta yazma eserlerin genel bir tarihiyle alakalı bilgi verdikten sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile ilgili bilgi vererek mevcuttaki 330 adet yazma eserlerin bilgi paylaşımı yapılmıştır.

Kaynakça

  • Kaynakça Alpay, M. (1973). Kütüphanecilik terimleri. İstanbul: Edebiyat fakültesi yayınları.
  • Anameriç, H. (2005). Osmanlılarda kütüphane kültürü ve bilimsel yaşama etkisi. VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi.
  • Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi. (2023). https://mk.gov.tr. (Erişim tarihi: 30.09.2023).
  • Cünüş, S. (2010). Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde nadir eserler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
  • Gönenç, E. (1993). İletişimin tarihi, İstanbul Üniversitesi iletişim Fakültesi Dergisi. 58.
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Küçükakyüz 0009-0003-3329-2724

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 18 Ekim 2023
Kabul Tarihi 15 Kasım 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Küçükakyüz, A. (2023). Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesindeki Dînî ve Tasavvufî Konulu Osmanlıca Yazma Eserler Üzerine Bibliyografya Çalışması. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 8(2), 117-143.