PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MELE HÜSEYNÊ BATEYÎ’NİN MEWLİD-İ NEBÎ ADLI ESERİ İLE MELE SÜLEYMAN KURŞUN’UN MEWLİDA PÊXEMBER ADLI ESERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2, 123 - 141, 31.10.2015

Öz

Bu çalışmada dokuz sene önce yazımı biten ve Kürtçenin Kurmanci lehçesiyle yazılan Mele Süleyman Kurşun’un Mewlida Pêxember mevlidi ile Kürtçenin Kurmanci lehçesinde yazılmış olan en eski mevlidi olarak kabul edilen Mele Hüseynê Bateyî’nin Mewlid-i Nebi mevlitlerinin tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca bu mevlitlerde işlenen konular esas alınarak tasnif edilmiştir. Bu çalışmada; Birinci bölümde mevlidin tanımı, tarihi seyri, mevlitlerin konuları ve yazarların hayatları, ikinci bölümde ise mevlitlerde kullanılan dil üslubu incelenmiştir. Daha sonra mevlitler işlenen konular ve kullanılan rivayetler bakımından da incelenmiştir.

Kaynakça

 • Bateyî, Molla Hüseyin, Mewlid-i Nebi, Ayfa Basım Yayın, baskı yeri ve tarihi yok.
 • Çağmar, M. Edip, Edebi Açıdan Arapça Mevlidler, İlahiyat Yayınları, Ankara 2004.
 • Demirel, Şener, Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-Necat adlı Eseri ile Behişti Ahmed Sinan Çelebi’nin Viladet-i Resûl Adlı Eserinin Karşılaştırılması, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Bölümü, 2014.
 • Eroğlu, Süleyman, Edebî Bir Tür Olarak Mevlitler- Şekil Özelliklerine Dair Bazı Değerlendirmeler, U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010.
 • İçli, Ahmet, Yaratılışın Öyküsü Olarak Mevlid: Mevlid ve Mitolojisi, Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012.
 • İlhan, Ziver,Teza Lîsansa Bilind, Mevlûda Mela Hüseynê Bateyî (Metn û lêkolîn), Zanîngeha Mardîn Artuklûyê Enstîtuya Zimanên Zindî yên li Tirkiyeyê Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, 2013.
 • Kızıl, Hayreddin, Diyarbakır ve Çevresinde Yazılmış Mevlitlerin Konularına Göre Tasnifi Denemesi, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2012.
 • Kızıl, H.,Şınğar, C., Çetin, R., Ceribandinek Li Ser Senifandina Mevlûdên Kurdiya Kurmancî Li Gorî Mijarên Wan, International Journal of Kurdish Studies, 2015.
 • Kurşun, Mela Silêman, Mewlida Pêxember, Beroj Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Kurşun,Molla Süleyman, Rêbaz Diwana Yekem (1.Divan), Adar Yayınları, İstanbul 2002.
 • Külekçi, Numan, Divan Edebiyatından Seçmeler, Akçağ Yayınları, Ankara, 2011.
 • Sadinî, M. Xalid, Mela Hüseynê Bateyî Jiyan, Berhem û Helbestên Wi, Nūbihar Yay.İst., 2013.
 • Şengün, Necdet, “Hz. Fatıma Mevlidi ve Vesiletü’n-Necat İle Mukayesesi”; CumhuriyetÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008.
 • Timurtaş, Faruk, Mevlid Süleyman Çelebi, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989.
 • Yanmış, Mehmet, Diyarbakır’da Mevlid Geleneği ve Bazı İller ile Karşılaştırmalı Bir Analiz,Uludağ ilahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:21 sayı:1 2012.
 • Yergin, Mehmet, “Mewlidê Mela Ehmedê Xasî deTesîrê Mewlidê Mela Huseynê Bateyî”; International Journal of Kurdish Studies, No.1/1,2015.
 • Yıldırım, Kadri, Çeviri ve Kavramsal Tahlil: Ehmedi Xanî Mem û Zîn, Avesta Yayınları, 2010.
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Hasan_Ertuşi.

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2, 123 - 141, 31.10.2015

Öz

Kaynakça

 • Bateyî, Molla Hüseyin, Mewlid-i Nebi, Ayfa Basım Yayın, baskı yeri ve tarihi yok.
 • Çağmar, M. Edip, Edebi Açıdan Arapça Mevlidler, İlahiyat Yayınları, Ankara 2004.
 • Demirel, Şener, Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-Necat adlı Eseri ile Behişti Ahmed Sinan Çelebi’nin Viladet-i Resûl Adlı Eserinin Karşılaştırılması, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Bölümü, 2014.
 • Eroğlu, Süleyman, Edebî Bir Tür Olarak Mevlitler- Şekil Özelliklerine Dair Bazı Değerlendirmeler, U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010.
 • İçli, Ahmet, Yaratılışın Öyküsü Olarak Mevlid: Mevlid ve Mitolojisi, Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012.
 • İlhan, Ziver,Teza Lîsansa Bilind, Mevlûda Mela Hüseynê Bateyî (Metn û lêkolîn), Zanîngeha Mardîn Artuklûyê Enstîtuya Zimanên Zindî yên li Tirkiyeyê Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, 2013.
 • Kızıl, Hayreddin, Diyarbakır ve Çevresinde Yazılmış Mevlitlerin Konularına Göre Tasnifi Denemesi, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2012.
 • Kızıl, H.,Şınğar, C., Çetin, R., Ceribandinek Li Ser Senifandina Mevlûdên Kurdiya Kurmancî Li Gorî Mijarên Wan, International Journal of Kurdish Studies, 2015.
 • Kurşun, Mela Silêman, Mewlida Pêxember, Beroj Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Kurşun,Molla Süleyman, Rêbaz Diwana Yekem (1.Divan), Adar Yayınları, İstanbul 2002.
 • Külekçi, Numan, Divan Edebiyatından Seçmeler, Akçağ Yayınları, Ankara, 2011.
 • Sadinî, M. Xalid, Mela Hüseynê Bateyî Jiyan, Berhem û Helbestên Wi, Nūbihar Yay.İst., 2013.
 • Şengün, Necdet, “Hz. Fatıma Mevlidi ve Vesiletü’n-Necat İle Mukayesesi”; CumhuriyetÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008.
 • Timurtaş, Faruk, Mevlid Süleyman Çelebi, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989.
 • Yanmış, Mehmet, Diyarbakır’da Mevlid Geleneği ve Bazı İller ile Karşılaştırmalı Bir Analiz,Uludağ ilahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:21 sayı:1 2012.
 • Yergin, Mehmet, “Mewlidê Mela Ehmedê Xasî deTesîrê Mewlidê Mela Huseynê Bateyî”; International Journal of Kurdish Studies, No.1/1,2015.
 • Yıldırım, Kadri, Çeviri ve Kavramsal Tahlil: Ehmedi Xanî Mem û Zîn, Avesta Yayınları, 2010.
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Hasan_Ertuşi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan Karacan>

0000-0002-8470-2450


Nurettin Aykut Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { buydd253996, journal = {Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5679}, address = {}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {1}, number = {2}, pages = {123 - 141}, title = {MELE HÜSEYNÊ BATEYÎ’NİN MEWLİD-İ NEBÎ ADLI ESERİ İLE MELE SÜLEYMAN KURŞUN’UN MEWLİDA PÊXEMBER ADLI ESERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Karacan, Hasan and Aykut, Nurettin} }
APA Karacan, H. & Aykut, N. (2015). MELE HÜSEYNÊ BATEYÎ’NİN MEWLİD-İ NEBÎ ADLI ESERİ İLE MELE SÜLEYMAN KURŞUN’UN MEWLİDA PÊXEMBER ADLI ESERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi , 1 (2) , 123-141 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buydd/issue/23840/253996
MLA Karacan, H. , Aykut, N. "MELE HÜSEYNÊ BATEYÎ’NİN MEWLİD-İ NEBÎ ADLI ESERİ İLE MELE SÜLEYMAN KURŞUN’UN MEWLİDA PÊXEMBER ADLI ESERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI" . Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi 1 (2015 ): 123-141 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buydd/issue/23840/253996>
Chicago Karacan, H. , Aykut, N. "MELE HÜSEYNÊ BATEYÎ’NİN MEWLİD-İ NEBÎ ADLI ESERİ İLE MELE SÜLEYMAN KURŞUN’UN MEWLİDA PÊXEMBER ADLI ESERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi 1 (2015 ): 123-141
RIS TY - JOUR T1 - MELE HÜSEYNÊ BATEYÎ’NİN MEWLİD-İ NEBÎ ADLI ESERİ İLE MELE SÜLEYMAN KURŞUN’UN MEWLİDA PÊXEMBER ADLI ESERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI AU - HasanKaracan, NurettinAykut Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 141 VL - 1 IS - 2 SN - 2147-5679- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi MELE HÜSEYNÊ BATEYÎ’NİN MEWLİD-İ NEBÎ ADLI ESERİ İLE MELE SÜLEYMAN KURŞUN’UN MEWLİDA PÊXEMBER ADLI ESERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %A Hasan Karacan , Nurettin Aykut %T MELE HÜSEYNÊ BATEYÎ’NİN MEWLİD-İ NEBÎ ADLI ESERİ İLE MELE SÜLEYMAN KURŞUN’UN MEWLİDA PÊXEMBER ADLI ESERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2015 %J Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi %P 2147-5679- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Karacan, Hasan , Aykut, Nurettin . "MELE HÜSEYNÊ BATEYÎ’NİN MEWLİD-İ NEBÎ ADLI ESERİ İLE MELE SÜLEYMAN KURŞUN’UN MEWLİDA PÊXEMBER ADLI ESERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi 1 / 2 (Ekim 2015): 123-141 .
AMA Karacan H. , Aykut N. MELE HÜSEYNÊ BATEYÎ’NİN MEWLİD-İ NEBÎ ADLI ESERİ İLE MELE SÜLEYMAN KURŞUN’UN MEWLİDA PÊXEMBER ADLI ESERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi. 2015; 1(2): 123-141.
Vancouver Karacan H. , Aykut N. MELE HÜSEYNÊ BATEYÎ’NİN MEWLİD-İ NEBÎ ADLI ESERİ İLE MELE SÜLEYMAN KURŞUN’UN MEWLİDA PÊXEMBER ADLI ESERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi. 2015; 1(2): 123-141.
IEEE H. Karacan ve N. Aykut , "MELE HÜSEYNÊ BATEYÎ’NİN MEWLİD-İ NEBÎ ADLI ESERİ İLE MELE SÜLEYMAN KURŞUN’UN MEWLİDA PÊXEMBER ADLI ESERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 123-141, Eki. 2015