Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Risteyên Peywendiyê û Peyvrêziya Wan (Devoka Mêrdînê)

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 4, 22 - 45, 30.12.2016

Öz

Di kurmancî de navdêr hem bi awayekî pêşnavdêrî hem jî paşnavdêrî tên modîfiyekirin. Ligel rengdêr, temamker, çendîker û frazên daçekî risteyên peywendiyê jî bi awayekî paşnavdêrî navdêran modîfiye dikin û ji ber ku risteyên peywendiyê gelek taybetiyên risteyeke resen di xwe dihewînin, rewşa wan bêtir komplîke ye. Bi taybetî dema ku di risteyên peywendiyê de dercihî û navdêrandin pêk tê, peyvrêziya wan jî diguhere û li gor rewşa fokûs, promosyon û demosyonê hin formên nû peyda dibin. Risteyên peywendiyê û ev rewşên peyvrêziya frazên navdêrî di vê xebatê de bi daneyên ji devoka Mêrdînê û bi perspektîfeke tîpolojîk hatine vekolan.

Kaynakça

 • Akbaş, Mehmet Şerif. Di Devoka Qoserê De Rêjeya Bikaranîna Dengan, Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2013.
 • Akıncı, Enes. Bikaranîna Rengêran Di devoka Kerboranê De (Weke Mînak Du çîrokên Herêma Kerboranê), Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2004.
 • Atış, Ali. Di Devoka Çiyayê Mazî de Bikaranîna Hevalnavan, Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2016.
 • Aydogan, Îbrahîm Seydo. Guman-1, Demnasî, Hevoksazî, Watesazî û Gotar, Weşanên Lîs, Ankara, 2013.
 • Ayebe, Lokman. Gava Heyatê, Weşanxaneya Belkî, Diyarbakir, 2007.
 • Ayta, Ramazan. Çîrok û Çîrçîrokên Kaniya Xezalan, Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2013.
 • Banks, David. There Is A Cleft In Your Sentence: Less Common Clause Structures In Scientific Writing. asp 7/10, 3-11, 1995.
 • Baş, Abdulhekim. Rêjaya Bikaranîna Dengan Di Devoka Qoserê De Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2013.
 • Bîlge, Fewzî. Dîn in, Weşanxaneya Belkî, Diyarbakir, 2006.
 • Bulgan, Bilal. Bikaranîna Hevalnavan (Rengdêran) Di Devoka Herêma Kercewsê De Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2013.
 • Carnige, Andrew. Syntax: A Generative Introduction. The Third Edition. A John Wiley & Sons. Ltd. Publication. Chichester /West Sussex- UK, 2013.
 • Çoban, Mehmet. Bikaranîna Rengdêran Li Herêma Midyadê, Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2014.
 • Demirkaya, İslameddin. Di Nava Eşîra Morîkan De Rêjeya Zayenda Bêjeyan Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2014.
 • Derin, İpek. Frekansa Tîpê Kurdî Devoka Nisêbînê da (Mêrdîn)-Rêjeya Bikaranîna Dengan Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2014.
 • Elizabeth Rowley-Jolivet, Shirley Carter-Thomas. Genre Awareness and Rhetorical appropriacy : Manipulation Of Information Structure, by NS and NNS Scientists Sn The International Conference Sett. English for Specific Purposes, Elsevier Vol 24 (1), pp. 41-64, 2005.
 • Geniušiene, Emma. “Passives in Lithuanian (in comparison with Russian)” in Passivization and Typology Form and Function, Editor: Werner Abraham & Larisa Leisiö, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, (p. 29-61), 2006.
 • Givón, Talmy. Syntax, An Introduction, Volume I, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 2001.
 • Givón, Talmy. Syntax, An Introduction, Volume II, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 2001.
 • Güler, Şehmus. Efsaneyên Li Ser Mêrdînê, Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2013.
 • Güneş, Mehmet Bakır. Rêjeya Bikartanîna Dengan Di Di Devoka Tor Abdîn De Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2013.
 • Hengeveld, Kees. “Prototypical And Non-Prototypical Noun Phrases In Functional Discourse Grammar” in “The Noun Phrase in Functional Discourse Grammar”. edîtor: Daniel Garcı´a Velasco & Jan Rijkhoff, Mouton de Gruyter, Berlin, 2008.
 • Hopper. P. and S. Thompson. The Discourse Basis For Lexical Categories In Universal Grammar, Language, 60, p. 703-750, 1984.
 • İbrahimoğlu, Şoreş. Bikaranîna Lêkeran Ji Aliyê Binyadî Ve Li Herêma Qoser Û Tûr Abdîn (Li ser Çar Çîrokên Herêma Qoser û Tûr Abdîn), Teza Xelaskirinê ya Lîsansê, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Fakulteya Edebiyatê- Beşa Ziman û Edebiyata Kurdî, Mêrdîn, 2015.
 • Koşar, Fikret. Bikaranîna Rengdêran di Çîrokên Devoka Qoserê (Mêrdînê) de, Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2014.
 • Makas, Hugo. Kurdische Texte im Kurmänji – Dialekte Aus Der Gegend Von Märdîn & Eine Probe Des Dialektes Von Diarbekir; Ein Gedicht Aus Gäwar; Jezidengebete APA - PHILO PRESS /AMSTERDAM- 1979.
 • Omer Ehmed, Baîz. “Girê Di Dayalekta Serî Ya Zimanê Kurdî Da, Govera Badînî”, Kovara Zankoya Duhok, Perbenda 11, Jimare 1, 77-92, 2008.
 • Opengin, Ergin. “Repertûara Zimanî û Afirandina Edebî: Nirxandineke Zimannasî Li Ser Edebiyata Kurmancî ya Hevçerx”, Tîr û Armanc, Gotarên Rexneyî Li ser Edebiyata Kurdî ya Modern, Amadekar. Remezan Alan &Ergin Opengin, Weşanên Peywend, Stenbol, 2014.
 • Ritter, Helmut. Kurmānci-texte aus dem Ṭūrʿabdîn, 2. Yeziden, Oriens, Vol. 25/26, pp. 1-37, 1976.
 • Ritter, Helmut. Kurmānci-Texte aus dem Ṭūr’abdîn, I. Kärboran Oriens, Vol. 21/22, pp. 1-135 2, 1968/1969.
 • S. Calude, Andreea. Clefting And Extraposition In English, ICAME Journal No. 32 (p. 7-33), 2008.
 • Saruhan, Murat. Bikaranîna Daçekan Li Herêma Mêrdînê (Wek Mînak Şeş Çîroka Hecî Ahmed Axa Û Reşo Kûrî, Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2013.
 • Şimşek, Ahmet. Rêjeya Bikaranîna Dengan Di Devoka Kercosê De (Wek mînak Şeş Çîrokên Herêma Kercosê, Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2013.
 • Tarim, Nesîp. Xezal, Weşanên Belkî, Stenbol. 2007.

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 4, 22 - 45, 30.12.2016

Öz

Kaynakça

 • Akbaş, Mehmet Şerif. Di Devoka Qoserê De Rêjeya Bikaranîna Dengan, Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2013.
 • Akıncı, Enes. Bikaranîna Rengêran Di devoka Kerboranê De (Weke Mînak Du çîrokên Herêma Kerboranê), Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2004.
 • Atış, Ali. Di Devoka Çiyayê Mazî de Bikaranîna Hevalnavan, Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2016.
 • Aydogan, Îbrahîm Seydo. Guman-1, Demnasî, Hevoksazî, Watesazî û Gotar, Weşanên Lîs, Ankara, 2013.
 • Ayebe, Lokman. Gava Heyatê, Weşanxaneya Belkî, Diyarbakir, 2007.
 • Ayta, Ramazan. Çîrok û Çîrçîrokên Kaniya Xezalan, Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2013.
 • Banks, David. There Is A Cleft In Your Sentence: Less Common Clause Structures In Scientific Writing. asp 7/10, 3-11, 1995.
 • Baş, Abdulhekim. Rêjaya Bikaranîna Dengan Di Devoka Qoserê De Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2013.
 • Bîlge, Fewzî. Dîn in, Weşanxaneya Belkî, Diyarbakir, 2006.
 • Bulgan, Bilal. Bikaranîna Hevalnavan (Rengdêran) Di Devoka Herêma Kercewsê De Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2013.
 • Carnige, Andrew. Syntax: A Generative Introduction. The Third Edition. A John Wiley & Sons. Ltd. Publication. Chichester /West Sussex- UK, 2013.
 • Çoban, Mehmet. Bikaranîna Rengdêran Li Herêma Midyadê, Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2014.
 • Demirkaya, İslameddin. Di Nava Eşîra Morîkan De Rêjeya Zayenda Bêjeyan Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2014.
 • Derin, İpek. Frekansa Tîpê Kurdî Devoka Nisêbînê da (Mêrdîn)-Rêjeya Bikaranîna Dengan Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2014.
 • Elizabeth Rowley-Jolivet, Shirley Carter-Thomas. Genre Awareness and Rhetorical appropriacy : Manipulation Of Information Structure, by NS and NNS Scientists Sn The International Conference Sett. English for Specific Purposes, Elsevier Vol 24 (1), pp. 41-64, 2005.
 • Geniušiene, Emma. “Passives in Lithuanian (in comparison with Russian)” in Passivization and Typology Form and Function, Editor: Werner Abraham & Larisa Leisiö, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, (p. 29-61), 2006.
 • Givón, Talmy. Syntax, An Introduction, Volume I, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 2001.
 • Givón, Talmy. Syntax, An Introduction, Volume II, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 2001.
 • Güler, Şehmus. Efsaneyên Li Ser Mêrdînê, Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2013.
 • Güneş, Mehmet Bakır. Rêjeya Bikartanîna Dengan Di Di Devoka Tor Abdîn De Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2013.
 • Hengeveld, Kees. “Prototypical And Non-Prototypical Noun Phrases In Functional Discourse Grammar” in “The Noun Phrase in Functional Discourse Grammar”. edîtor: Daniel Garcı´a Velasco & Jan Rijkhoff, Mouton de Gruyter, Berlin, 2008.
 • Hopper. P. and S. Thompson. The Discourse Basis For Lexical Categories In Universal Grammar, Language, 60, p. 703-750, 1984.
 • İbrahimoğlu, Şoreş. Bikaranîna Lêkeran Ji Aliyê Binyadî Ve Li Herêma Qoser Û Tûr Abdîn (Li ser Çar Çîrokên Herêma Qoser û Tûr Abdîn), Teza Xelaskirinê ya Lîsansê, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Fakulteya Edebiyatê- Beşa Ziman û Edebiyata Kurdî, Mêrdîn, 2015.
 • Koşar, Fikret. Bikaranîna Rengdêran di Çîrokên Devoka Qoserê (Mêrdînê) de, Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2014.
 • Makas, Hugo. Kurdische Texte im Kurmänji – Dialekte Aus Der Gegend Von Märdîn & Eine Probe Des Dialektes Von Diarbekir; Ein Gedicht Aus Gäwar; Jezidengebete APA - PHILO PRESS /AMSTERDAM- 1979.
 • Omer Ehmed, Baîz. “Girê Di Dayalekta Serî Ya Zimanê Kurdî Da, Govera Badînî”, Kovara Zankoya Duhok, Perbenda 11, Jimare 1, 77-92, 2008.
 • Opengin, Ergin. “Repertûara Zimanî û Afirandina Edebî: Nirxandineke Zimannasî Li Ser Edebiyata Kurmancî ya Hevçerx”, Tîr û Armanc, Gotarên Rexneyî Li ser Edebiyata Kurdî ya Modern, Amadekar. Remezan Alan &Ergin Opengin, Weşanên Peywend, Stenbol, 2014.
 • Ritter, Helmut. Kurmānci-texte aus dem Ṭūrʿabdîn, 2. Yeziden, Oriens, Vol. 25/26, pp. 1-37, 1976.
 • Ritter, Helmut. Kurmānci-Texte aus dem Ṭūr’abdîn, I. Kärboran Oriens, Vol. 21/22, pp. 1-135 2, 1968/1969.
 • S. Calude, Andreea. Clefting And Extraposition In English, ICAME Journal No. 32 (p. 7-33), 2008.
 • Saruhan, Murat. Bikaranîna Daçekan Li Herêma Mêrdînê (Wek Mînak Şeş Çîroka Hecî Ahmed Axa Û Reşo Kûrî, Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2013.
 • Şimşek, Ahmet. Rêjeya Bikaranîna Dengan Di Devoka Kercosê De (Wek mînak Şeş Çîrokên Herêma Kercosê, Projeya Lîsansa Bilind a Bêtez, Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstîtuya Zimanên Zindî yên Li Tirkiyeyê, Şaxa Makezanista Ziman û Çanda Kurdî, Mêrdîn, 2013.
 • Tarim, Nesîp. Xezal, Weşanên Belkî, Stenbol. 2007.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mikail Bülbül>

0000-0002-1833-3757

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { buydd371684, journal = {Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5679}, address = {}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {2}, number = {4}, pages = {22 - 45}, title = {Risteyên Peywendiyê û Peyvrêziya Wan (Devoka Mêrdînê)}, key = {cite}, author = {Bülbül, Mikail} }
APA Bülbül, M. (2016). Risteyên Peywendiyê û Peyvrêziya Wan (Devoka Mêrdînê) . Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi , 2 (4) , 22-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buydd/issue/33403/371684
MLA Bülbül, M. "Risteyên Peywendiyê û Peyvrêziya Wan (Devoka Mêrdînê)" . Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 22-45 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buydd/issue/33403/371684>
Chicago Bülbül, M. "Risteyên Peywendiyê û Peyvrêziya Wan (Devoka Mêrdînê)". Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 22-45
RIS TY - JOUR T1 - Risteyên Peywendiyê û Peyvrêziya Wan (Devoka Mêrdînê) AU - MikailBülbül Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 45 VL - 2 IS - 4 SN - 2147-5679- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi Risteyên Peywendiyê û Peyvrêziya Wan (Devoka Mêrdînê) %A Mikail Bülbül %T Risteyên Peywendiyê û Peyvrêziya Wan (Devoka Mêrdînê) %D 2016 %J Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi %P 2147-5679- %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Bülbül, Mikail . "Risteyên Peywendiyê û Peyvrêziya Wan (Devoka Mêrdînê)". Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi 2 / 4 (Aralık 2016): 22-45 .
AMA Bülbül M. Risteyên Peywendiyê û Peyvrêziya Wan (Devoka Mêrdînê). Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi. 2016; 2(4): 22-45.
Vancouver Bülbül M. Risteyên Peywendiyê û Peyvrêziya Wan (Devoka Mêrdînê). Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi. 2016; 2(4): 22-45.
IEEE M. Bülbül , "Risteyên Peywendiyê û Peyvrêziya Wan (Devoka Mêrdînê)", Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, c. 2, sayı. 4, ss. 22-45, Ara. 2016