Cilt: 6 - Sayı: 11

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. BEYTÊN KURDÎ: MEMÊ ALAN WEK MÎNAK

Araştırma Makalesi

2. TAYBETÎYÊN SEBKA IRAQÎ DI HELBESTÊN ÎBN ADEM (WACIM) DA