Yazım Kuralları

CUJSE'ye gönderilen makaleler İngilizce olarak yazılmalıdır. Makale yazımı için tercih edilen programlar LaTeX ve Word olup; yazarlar ilgili şablonları aşağıda belirtilen bağlantılardan indirebilirler. 

Şablonlar: WordLaTeX

Makale gönderme sürecinde, CUJSE kör inceleme süreci yürüttüğü için, yazarlar biri tam metin diğeri ise makalenin kör bir kopyası olmak üzere en az iki doküman yüklemelidir. İlk dosya için (tam metin), yazarlar gönderim dosyası türünü "Full Text" olarak, ikinci dosya için ise (kör kopya), yazarlar gönderim dosyası türünü "Source Text" olarak seçmelidir.

Kaynakların, tabloların ve şekillerin de bulunduğu makalelerin uzunluğu makale türüne bağlıdır. Orijinal araştırma kağıtları 25 sayfayı, kısa makaleler 12 sayfayı ve inceleme makaleleri ise 40 sayfayı geçmemelidir.

Gönderilerin imzalanmış dergi başvuru formunu içermesi gerekir.