BibTex RIS Kaynak Göster

Farklı Yaş Gruplarındaki Kadın ve Erkeklerin Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılım Davranışının Değişim Basamakları

Yıl 2013, Cilt: 8 Sayı: 1, 11 - 20, 01.03.2013

Öz

Sağlık ve zindelik için en önemli ulusal politikalardan biri, toplumda çok sayıda insanın fiziksel ve sportif etkinliklere katılımının artırılmasıdır. Bugün fiziksel ve sportif aktivitelere katılım oranları bakımından ülkemizde sağlıklı bilgi yoktur. Bu çalışmada, Amasya il merkezinde farklı yaş gruplarında erkek ve kadınların düzenli fiziksel aktiviteye katılım ve egzersiz davranışının değişim aşamalarının oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Farklı yaş gruplarından kadın ve erkek katılımcıların egzersiz yapmaya yönelik davranış değişim basamaklarını belirlemek için Egzersize Yönelik Davranış Değiştirme Aşaması Anketi’nin (EYDDAA) geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Türkçe versiyonu kullanılmıştır. Cinsiyet ve yaş grupları arasında katılım oranlarının karşılaştırılmasında X2 analizleri kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, tüm deneklerin %41,90’ının niyet öncesi, %15,93’ünün niyet, %11,48’inin hazırlık, %12,52’sinin hareket ve %18,17’sinin devamlılık aşamasında olduğunu göstermiştir. Düzenli fiziksel aktiviteye katılımda devamlılık gösteren kadınların, erkeklerin ve tüm grubun oranları sırasıyla; %17.04, %19.15 ve t % 18.17’dir. Fiziksel aktiviteye katılım her iki cinste artan yaş ile azalmakta ve erkek ile kadın arasında farklılaşmaktadır. Sonuç olarak Amasya il merkezinde düzenli egzersiz davranışının devamlılık aşaması oranı, Avrupa Birliği Ülkeleri arasındaki en düşük düzenli fiziksel aktiviteye katılım oranından hala daha düşüktür. Gerçekçi sağlık ve fiziksel aktivite yönelik politikalar tüm illeri temsil eden kapsamlı doğru verilere dayandırılmalıdır. EYDDAA, egzersiz ve sağlık politikaları için kullanılabilir bilgi oluşturmaktadır.

Regular Physical Activity Stages of Behavior Change in Women and Men from Different Age Groups

Yıl 2013, Cilt: 8 Sayı: 1, 11 - 20, 01.03.2013

Öz

High participation percentage in physical and sport activities for health and fitness constitutes the most important strategy of effective national sports policy. This study aims to determine regular physical activity stages of behavior change in women and men from different age groups in Amasya. Turkish version of Physical Activity Stages of Change Questionnaire (PASCQ) was used for data collection in different age groups for women and men. Chi square tests were used for comparison of participation rates among gender and age groups. Results of this study showed that ratios for pre-contemplation, contemplation, preparation, action and maintenance stages were 41,90 %, 15,93 %, 11,48 %, 12,52 % and 18,17 % respectively. In the regular physical activity participation, men had a higher percentage than women while exercise participation percentages decreased with increasing age in both gender. In conclusion, percentage of the maintenance stages in the city of Amasya is still the lowest for participation level in regular physical activity when compared to European Countries. Thus, health and physical activity policies should be based on comprehensive data that represents all the cities of the Nation. Physical activity stages of change questionnaire produces usable information for exercise and health politics

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA74RC56PF
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Abdullah Çeker Bu kişi benim

Resul Çekin Bu kişi benim

Mehmet Akif Ziyagil Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çeker, A., Çekin, R., & Ziyagil, M. A. (2013). Farklı Yaş Gruplarındaki Kadın ve Erkeklerin Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılım Davranışının Değişim Basamakları. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1), 11-20.
AMA Çeker A, Çekin R, Ziyagil MA. Farklı Yaş Gruplarındaki Kadın ve Erkeklerin Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılım Davranışının Değişim Basamakları. CBÜ BESBD. Mart 2013;8(1):11-20.
Chicago Çeker, Abdullah, Resul Çekin, ve Mehmet Akif Ziyagil. “Farklı Yaş Gruplarındaki Kadın Ve Erkeklerin Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılım Davranışının Değişim Basamakları”. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 8, sy. 1 (Mart 2013): 11-20.
EndNote Çeker A, Çekin R, Ziyagil MA (01 Mart 2013) Farklı Yaş Gruplarındaki Kadın ve Erkeklerin Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılım Davranışının Değişim Basamakları. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 1 11–20.
IEEE A. Çeker, R. Çekin, ve M. A. Ziyagil, “Farklı Yaş Gruplarındaki Kadın ve Erkeklerin Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılım Davranışının Değişim Basamakları”, CBÜ BESBD, c. 8, sy. 1, ss. 11–20, 2013.
ISNAD Çeker, Abdullah vd. “Farklı Yaş Gruplarındaki Kadın Ve Erkeklerin Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılım Davranışının Değişim Basamakları”. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8/1 (Mart 2013), 11-20.
JAMA Çeker A, Çekin R, Ziyagil MA. Farklı Yaş Gruplarındaki Kadın ve Erkeklerin Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılım Davranışının Değişim Basamakları. CBÜ BESBD. 2013;8:11–20.
MLA Çeker, Abdullah vd. “Farklı Yaş Gruplarındaki Kadın Ve Erkeklerin Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılım Davranışının Değişim Basamakları”. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, c. 8, sy. 1, 2013, ss. 11-20.
Vancouver Çeker A, Çekin R, Ziyagil MA. Farklı Yaş Gruplarındaki Kadın ve Erkeklerin Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılım Davranışının Değişim Basamakları. CBÜ BESBD. 2013;8(1):11-20.