BibTex RIS Kaynak Göster

Sporcuların Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi

Yıl 2013, Cilt: 8 Sayı: 1, 21 - 27, 01.03.2013

Öz

Bu çalışmanın amacı; sporcuların karar verme stillerinin belirlenmesi ve sporcuların karar verme stillerinde cinsiyet ve spor deneyimi açısından farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır. Çalışmanın örneklemini Ankara ilindeki spor kulüplerinde lisanslı olarak spor yapan 55 kadın (Xyaş; 21.85 ± 2.64), 195 erkek (Xyaş; 22.48 ± 2.91), toplam 250 sporcu oluşturmaktadır. Çalışmada Mann, Burnett, Radford ve Ford (1997) tarafından geliştirilen; Türkçe geçerlik ve güvenirliği Deniz (2004) tarafından yapılan “Melbourne Karar Verme Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” tüm katılımcılara uygulanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistik ve bağımsız örneklerde T-Test kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda; karar verme stillerinden elde edilen en düşük ortalama değer 1.72 ± 0.52 (dikkatli karar verme stili) ve en yüksek ortalama değer ise 2.20 ± 0.50 (erteleyici karar verme stili) olarak belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda cinsiyet ve spor deneyimi açısından karar verme stillerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p > 0.05). Sonuç olarak, araştırmaya katılan, farklı spor branşlarında yarışan sporcuların karar verme stillerinden en fazla “dikkatli karar verme stili”ni en az “erteleyici karar verme stili”ni tercih ettiklerini söylenebilir. Buna ek olarak elde edilen bulgulardan yola çıkarak kadın ve erkek sporcuların karar verme stillerinde farklılık olmadığı ve sporcuların sahip oldukları spor deneyiminin karar verme stilinde değişikliğe yol açmadığı söylenebilir.

Determinations of Athletes’ Decision-Making Styles

Yıl 2013, Cilt: 8 Sayı: 1, 21 - 27, 01.03.2013

Öz

The purpose of this study was to examine athletes’ decision making styles and to investigate if there is difference in decision making style with regard to gender and sport experience. Fifty five female (Mage; 21.85 ± 2.64) and 195 male (Mage; 22.48 ± 2.91), totally 250 athletes who play for sport clups in Ankara. In this study, “Melbourne Decision Making Questionnaire” developed by Mann, Burnett, Radford ve Ford (1997) and the adaptation work of this scale to Turkish was conducted by Deniz (2004) and “Personal Information Form” developed by researchers were admistired to all participants. Data were analyzed by using descriptive statistics and independent T-Test. Analysis indicated that the lowest mean value was 1.72 ± 0.52 (careful decision-making style) and the highest mean value was 2.20 ± 0.50 (suspensive decision-making style). Beside this, results also revealed no significant difference in decision making styles with regard to gender and sport experience (p > 0.05). As a result, we can say that athletes who competing in different sport branches, prefer mostly “careful decision-making style” but they prefer “suspensive decision-making style” rarely. Addition to this, based on the findings, it can be said that women and men athletes have similar decision-making styles. And athletes’ decisionmaking styles does not differ regard to their sport experience

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA79GY89AZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Selen Kelecek Bu kişi benim

Atahan Altıntaş Bu kişi benim

F. Hülya Aşçı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kelecek, S., Altıntaş, A., & Aşçı, F. H. (2013). Sporcuların Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1), 21-27.
AMA Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı FH. Sporcuların Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi. CBÜ BESBD. Mart 2013;8(1):21-27.
Chicago Kelecek, Selen, Atahan Altıntaş, ve F. Hülya Aşçı. “Sporcuların Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi”. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 8, sy. 1 (Mart 2013): 21-27.
EndNote Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı FH (01 Mart 2013) Sporcuların Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 1 21–27.
IEEE S. Kelecek, A. Altıntaş, ve F. H. Aşçı, “Sporcuların Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi”, CBÜ BESBD, c. 8, sy. 1, ss. 21–27, 2013.
ISNAD Kelecek, Selen vd. “Sporcuların Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi”. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8/1 (Mart 2013), 21-27.
JAMA Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı FH. Sporcuların Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi. CBÜ BESBD. 2013;8:21–27.
MLA Kelecek, Selen vd. “Sporcuların Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi”. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, c. 8, sy. 1, 2013, ss. 21-27.
Vancouver Kelecek S, Altıntaş A, Aşçı FH. Sporcuların Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi. CBÜ BESBD. 2013;8(1):21-7.