BibTex RIS Kaynak Göster

Rekreasyonel Vücut Geliştirme Sporcularının Fiziksel Kondisyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2013, Cilt: 8 Sayı: 2, 16 - 22, 01.09.2013

Öz

Amaç: Vücut geliştirme tüm dünyada popüler rekreasyonel fiziksel aktivite türlerinden biridir. Ancak vücut geliştirme sporcuları; hipertrofik kuvvet antrenmanı lehine tek yönlü antrenman programlarını tercih etmekte, buna karşın sağlıklı bir yaşam ve performans artışı için önemli olan kardiyovasküler çalışmaları ihmal etmektedirler. Bu çalışmada, rekreasyonel vücut geliştirme sporcuları’nın fiziksel aktivite düzeylerinin Amerikan Spor Hekimliği Kolejinin (ACSM) bildirileri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 19-42 yaş arası, 22 erkek sporcu katıldı (boy uzunluğu 176.9 ± 5.78 cm, vücut ağırlığı 80.81±6.44 kg, vücut geliştirme antrenmanı deneyimi 3 yıl). Katılımcıların MaxVO2 düzeyleri Queen College Step testi, esneklik düzeyleri durarak uzanma testi, bacak ve sırt kuvvetleri izometrik dinamometre ile belirlendi. Deri kıvrım kalınlıkları, Holtain marka kaliper ile ölçüldü ve vücut yağ yüzdesinin belirlenmesinde Durnin&Womersley formülü kullanıldı. Katılımcıların demografik özellikleri ile antrenman programlarına ait bilgiler araştırmacılar tarafından hazırlanan veri toplama formu ile belirlendi. Bulgular: Katılımcıların vücut kütle indeksleri (VKİ) 25.82 ± 1.70 kg/m2, MaxVO2 düzeyleri 51.07 ± 8.02 ml/kg/dk, durarak uzanma mesafeleri 11.48±6.12 cm, bacak kuvvetleri 123.59 ± 29.49 kg, sırt kuvvetleri 124.09 ± 26.4 kg, sağ el kavrama kuvvetleri 53.83 ± 7.82 ve vücut yağ yüzdeleri 13.32 ±2.80 olarak tespit edildi. Sonuç: ACSM normlara göre katılımcıların; VKİ, MaxVO2 ve vücut yağ yüzdeleri normal, esneklik ve kuvvet düzeyleri ise düşük olarak değerlendirildi. Rekreasyonel vücut geliştirme spoprcularına rutin antrenman programlarına, esneklik ve maksimal kuvvet antrenmanlarını dahil etmeleri önerilmektedir.

Evaluating the Physical Fitness Level of Recreational Bodybuilders

Yıl 2013, Cilt: 8 Sayı: 2, 16 - 22, 01.09.2013

Öz

Body building is one of the popular types of recreational physical activities worldwide. However, body builders often choose a one-way training program to induce hypertrophy while disregarding cardiovascular exercises that are important for increasing performance and maintaining a healthy life. This study aimed to assess the physical fitness levels of recreational body builders in accordance with the guidelines of the American College of Sports and Medicine (ACSM). Twenty-two male athletes (aged 19–42 years) participated in this study (height: 176.9 ± 5.78 cm, weight: 80.81±6.44 kg, body building experience: 3 years). The maximal oxygen uptake (VO2max) was measured using the Queen’s College step test and flexibility was assessed with the stand and reach test. The back and leg strengths of the participants were determined using an isometric dynamometer. Skinfolds were measured with a calipers and the Durnin and Womersley formula was used to measure the body fat percentage. Demographic features and data pertaining to the training schedules were obtained from a data collection form which was prepared by the researchers. The participants showed the following mean scores for the parameters assessed: body mass index (BMI): 25.82 ± 1.7 kg/m2; VOmax: 51.07 ± 8.02 ml/kg/min; stand and reach test score: 11.48 ± 6.12 cm; leg strength: 123.59 ± 29.49 kg; back strength: 124.09 ± 26.40 kg; right hand grip strength: 53.83 ± 7.82 kg; and body fat percentage: 13.32 % ± 2.80 %. According to the ACSM norms, the participants had normal BMI, VO2max, and body fat percentage, but low flexibility and strength. It is therefore recommended that recreational bodybuilders add flexibility and maximal strength training to their routine training schedule

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA79PN87MF
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fuat Erduğan Bu kişi benim

Cem Kurt Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2013
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Erduğan, F., & Kurt, C. (2013). Rekreasyonel Vücut Geliştirme Sporcularının Fiziksel Kondisyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(2), 16-22.
AMA Erduğan F, Kurt C. Rekreasyonel Vücut Geliştirme Sporcularının Fiziksel Kondisyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi. CBÜ BESBD. Eylül 2013;8(2):16-22.
Chicago Erduğan, Fuat, ve Cem Kurt. “Rekreasyonel Vücut Geliştirme Sporcularının Fiziksel Kondisyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi”. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 8, sy. 2 (Eylül 2013): 16-22.
EndNote Erduğan F, Kurt C (01 Eylül 2013) Rekreasyonel Vücut Geliştirme Sporcularının Fiziksel Kondisyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 2 16–22.
IEEE F. Erduğan ve C. Kurt, “Rekreasyonel Vücut Geliştirme Sporcularının Fiziksel Kondisyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, CBÜ BESBD, c. 8, sy. 2, ss. 16–22, 2013.
ISNAD Erduğan, Fuat - Kurt, Cem. “Rekreasyonel Vücut Geliştirme Sporcularının Fiziksel Kondisyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi”. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8/2 (Eylül 2013), 16-22.
JAMA Erduğan F, Kurt C. Rekreasyonel Vücut Geliştirme Sporcularının Fiziksel Kondisyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi. CBÜ BESBD. 2013;8:16–22.
MLA Erduğan, Fuat ve Cem Kurt. “Rekreasyonel Vücut Geliştirme Sporcularının Fiziksel Kondisyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi”. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, c. 8, sy. 2, 2013, ss. 16-22.
Vancouver Erduğan F, Kurt C. Rekreasyonel Vücut Geliştirme Sporcularının Fiziksel Kondisyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi. CBÜ BESBD. 2013;8(2):16-22.