BibTex RIS Kaynak Göster

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi

Yıl 2013, Cilt: 8 Sayı: 2, 23 - 29, 01.09.2013

Öz

Bu araştırmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni adaylarının zaman yönetimi becerilerini incelemektir. Çalışma grubunu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan 47’si kız, 94’ü erkek olmak üzere toplam 141 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve ‘Zaman Yönetimi Ölçeği’ kullanılmıştır. Veriler; t-tesi, Anova ve Manova kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre zaman yönetimi konusunda daha olumlu beceriler sergiledikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, 2, 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 1. sınıfta öğrenim gören öğrencilere oranla genel zaman yönetiminde daha başarılı oldukları belirlenmiştir.

Investigation of Physical Education and Sport Teacher Candidates’ Time Management Skills

Yıl 2013, Cilt: 8 Sayı: 2, 23 - 29, 01.09.2013

Öz

The purpose of this study was to examine the time management skills of Physical Education and Sport Teacher candidates. The study group consisted of 47 female and 94 male totally 141 students who study in Department of Physical Education and Sport Teaching of Karadeniz Technical University School of Physical Education and Sport. ‘Demographic Form’ and ‘Time Management Inventory’ were used as data collecting tools. Data was analyzed by t-test, Anova and Manova. It was found out that female students have positive time management skills than male students. Also, it was determined that 2nd, 3rd and 4th grades students have more successful time management skills than 1st grades

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA35AT98JG
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çağdaş Caz Bu kişi benim

H. Mehmet Tunçkol Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2013
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Caz, Ç., & Tunçkol, H. M. (2013). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(2), 23-29.
AMA Caz Ç, Tunçkol HM. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. CBÜ BESBD. Eylül 2013;8(2):23-29.
Chicago Caz, Çağdaş, ve H. Mehmet Tunçkol. “Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi”. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 8, sy. 2 (Eylül 2013): 23-29.
EndNote Caz Ç, Tunçkol HM (01 Eylül 2013) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 2 23–29.
IEEE Ç. Caz ve H. M. Tunçkol, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi”, CBÜ BESBD, c. 8, sy. 2, ss. 23–29, 2013.
ISNAD Caz, Çağdaş - Tunçkol, H. Mehmet. “Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi”. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8/2 (Eylül 2013), 23-29.
JAMA Caz Ç, Tunçkol HM. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. CBÜ BESBD. 2013;8:23–29.
MLA Caz, Çağdaş ve H. Mehmet Tunçkol. “Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi”. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, c. 8, sy. 2, 2013, ss. 23-29.
Vancouver Caz Ç, Tunçkol HM. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. CBÜ BESBD. 2013;8(2):23-9.