Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Murat BURSAL (Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü)

Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKİF BİRCAN (Eğitim Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcısı)

Editör

Prof. Dr. Serkan BULDUR (Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı)

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif BİRCAN (Enstitü Müdür Yardımcısı / Enstitü Kurulu Üyesi)

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Serkan BULDUR (Editör)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif BİRCAN (Yazı İşleri Müdürü)
Prof. Dr. Fatih KARAKUŞ (Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Taner ÇİFÇİ (Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Metin POLAT (Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Gülpınar AKBULUT ÖZPAY (Enstitü Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Mustafa Hilmi BULUT (Enstitü Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Soner DOĞAN (Enstitü Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Mesut BÜTÜN (Enstitü Kurulu Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sibel KORKMAZGİL (Enstitü Kurulu Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Fadime İŞCEN KARASU (Enstitü Kurulu Üyesi)

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Bülent GÜVEN (Trabzon Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat BURSAL (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Serkan HAZAR (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülpınar AKBULUT ÖZPAY (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Hilmi BULUT (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Fatih KARAKUŞ (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Serkan BULDUR (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Taner ÇİFÇİ (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
Doç. Dr. Hanife Gamze HASTÜRK (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Doç. Dr. Hafife BOZDEMİR YÜZBAŞIOĞLU (Kastamonu Üniversitesi)
Doç. Dr. Hamdi KARAKAŞ (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)