Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

“Ay’a Tırmanan Çocuk” Kitabında Yer Alan Büyülü Gerçekçi Ögeler

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 182 - 201, 22.12.2021
https://doi.org/10.47935/ceded.954140

Öz

Büyülü gerçekçi yapıtlar çocuğun düşten, zengin hayal dünyasından ve büyüsellikten yararlanarak dünyayı tanımasını sağlar. Özellikle problemlerin çözülmesinde edebiyatın büyülü gerçekçilikten ve fantastikten yararlanıldığı yapıtlar karşımıza artık daha sık çıkmaktadır. Bu bağlamda büyülü gerçekçi kitaplar çocukların dikkatlerini çekmektedir. Bu çalışmada David Almond’ın “Ay’a Tırmanan Çocuk” kitabında yer alan büyülü gerçekçi ögeler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada verilerin toplanması için doküman analizi yönteminden, verilerin çözümlenmesi için de içerik analizinden yararlanılmıştır. Eserde gerçek ve gerçekdışı unsurlar bir arada kullanılmıştır. Yazar, büyülü gerçekçi anlatım tarzı ile vermek istediği mesajı doğrudan öğretici ögelerle vermek yerine, çocuğu eğlendiren düşsel bir dünyada vermektedir. Sorunların çözümü için iki dünyayı da eserine alan yazar, vermek istediği mesajı salt gerçek dünyada vermemiş, çocukların dünyalarına uygun olan düşsel ögeleri de kullanmıştır. Bu bağlamda kitabın büyülü gerçekçi anlatıma sahip olduğu belirlenmiştir. “Ay’a Tırmanan Çocuk” büyülü gerçekçi bir çocuk romanı olarak çocukların dünyayı tanımalarına, kendi düşsel dünyaları ile yetişkin yaşamının gerçeklikleri arasında bağ kurmalarına yardım etmektedir.

Kaynakça

 • Almond, D. (2020). Ay’a tırmanan çocuk (Çev: Mine Kazmaoğlu). İstanbul: Günışığı Kitaplığı.
 • Aslan, Y. (2017). Susanna Tamaro’nun “Tombul Yürek” kitabında büyülü gerçekçilik. Uluslararası Çocuk Edebiyatı ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1, 42-50.
 • Bars, M. E. (2013). Mitlerde büyülü gerçekçilik. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(2), 219-230.
 • Bars, M. E. (2012). Oğuz Kağan Destanı’nda büyülü gerçekçilik. The Journal of Academic Social Science Studies, 5 (6), 27-23.
 • Bowers, M. A. (2004). Magic(al) realism. New York: The New Critical Idiom.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (14. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches. California: Sage Publications.
 • Cuddon, J. A. and Claire P. (1998). A dictionary of literary terms and literary theory. Cornwall: Blackwell
 • Erdem, S. (2011). Büyülü gerçekçilik ve halk anlatıları. Milli Folklor, 91, 175- 188.
 • Ergeç, Z. (2020). Hasan Ali Toptaş’ın “Beni Kör Kuyularda” adlı romanında büyülü gerçekçiliğin izleri. 7. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, 460-466.
 • Florance S. S. and Sylus, R. M. (2019). Didacticism through magical realism in Roald Dahl’s Charlie and the Chocolate Factory and The BFG. Labyrinth: An International Refereed Journal of Postmodern Studies, 10 (3), 126-134.
 • Guenther, I. (2012). Magic Realism, New Objectivity, and the Arts during the Weimar Republic. Zamora ve Faris 33-73.
 • Gürel, Z., Temizyürek, F. ve Şahbaz, N.K. (2007). Çocuk edebiyatı. Ankara: Öncü Kitap.
 • Kan, A. (2015). Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler. H. Atılgan (Ed.) içinde, Eğitimde ölçme ve değerlendirme, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karaman, G. (2015). Çocuk ve gençlik edebiyatındaki sihirsel unsurlar üzerine düşünceler. II. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 95-102.
 • Küçükler Kuşçu, N. (2014). Büyülü gerçekçilik ve çocuk edebiyatı: “Garajdaki Giz” örneği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 119-127.
 • Latham, D. (2007). The cultural work of magical realism in three young adult novels. Children’s Literature in Education, 38 (1), 50-70.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisso: Jossey-Bass.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Morrow, S. L. (2005). Quality and trustworthiness in qualitative research in counseling psychology. Journal of Counseling Psychology, 52 (2), 250-260.
 • Onay, E. (2011). Gölgesizler’ de masal, efsane ve büyülü gerçekçilik. Millî Folklor, 91, 221-225.
 • Özdemir, G. (2013). Romanın varoluş serüveni. Turkish Studies, 8 (13), 1281-1292.
 • Özsevgeç, Y. (2015). Büyülü gerçekçi kurgu üzerine. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 39 (8), 188-194.
 • Özüm, A. (2009). Angela Carter ve büyülü gerçekçilik. Ankara: Ürün Yayınları.
 • Punter, D. (2005). “Angela Carter’s Magic Realism”. The Contemporary British Novel. Acheson James and Sarah C. E. Ross, ed. Edinburg: Edinburg University Press, 48-57.
 • Sever,S. (2013). Çocuk ve edebiyat. İzmir: Tudem Yayıncılık.
 • Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şirin, M.R. (2016). Edebiyat ve çocuk edebiyatı edebiyatın amacı ve işlevi. Türk Dili, CX (780), 12-31.
 • Todorov. T. (2004). Fantastik: edebi türe yapısal bir yaklaşım (Çev: Nedret Öztokat). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Turgut, C. Ö. (2003). Latife Tekin’in yapıtlarında büyülü gerçekçilik. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Bilkent Üniversitesi.
 • Walter, R. (1993). Magical realism in contemporary chicano fiction. Frankfurt am Main: Vervuert Verlag.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Naciye KARA>
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2695-2734
Türkiye


Derya YILDIZ> (Sorumlu Yazar)
Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K.Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
0000-0002-5419-8986
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ceded954140, journal = {Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi}, eissn = {2667-5528}, address = {Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Yalnızbağ Yerleşkesi, ERZİNCAN}, publisher = {Oğuzhan YILMAZ}, year = {2021}, volume = {4}, number = {2}, pages = {182 - 201}, doi = {10.47935/ceded.954140}, title = {“Ay’a Tırmanan Çocuk” Kitabında Yer Alan Büyülü Gerçekçi Ögeler}, key = {cite}, author = {Kara, Naciye and Yıldız, Derya} }
APA Kara, N. & Yıldız, D. (2021). “Ay’a Tırmanan Çocuk” Kitabında Yer Alan Büyülü Gerçekçi Ögeler . Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi , 4 (2) , 182-201 . DOI: 10.47935/ceded.954140
MLA Kara, N. , Yıldız, D. "“Ay’a Tırmanan Çocuk” Kitabında Yer Alan Büyülü Gerçekçi Ögeler" . Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi 4 (2021 ): 182-201 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ceded/issue/64373/954140>
Chicago Kara, N. , Yıldız, D. "“Ay’a Tırmanan Çocuk” Kitabında Yer Alan Büyülü Gerçekçi Ögeler". Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi 4 (2021 ): 182-201
RIS TY - JOUR T1 - “Ay’a Tırmanan Çocuk” Kitabında Yer Alan Büyülü Gerçekçi Ögeler AU - NaciyeKara, DeryaYıldız Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47935/ceded.954140 DO - 10.47935/ceded.954140 T2 - Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 182 EP - 201 VL - 4 IS - 2 SN - -2667-5528 M3 - doi: 10.47935/ceded.954140 UR - https://doi.org/10.47935/ceded.954140 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi “Ay’a Tırmanan Çocuk” Kitabında Yer Alan Büyülü Gerçekçi Ögeler %A Naciye Kara , Derya Yıldız %T “Ay’a Tırmanan Çocuk” Kitabında Yer Alan Büyülü Gerçekçi Ögeler %D 2021 %J Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi %P -2667-5528 %V 4 %N 2 %R doi: 10.47935/ceded.954140 %U 10.47935/ceded.954140
ISNAD Kara, Naciye , Yıldız, Derya . "“Ay’a Tırmanan Çocuk” Kitabında Yer Alan Büyülü Gerçekçi Ögeler". Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi 4 / 2 (Aralık 2021): 182-201 . https://doi.org/10.47935/ceded.954140
AMA Kara N. , Yıldız D. “Ay’a Tırmanan Çocuk” Kitabında Yer Alan Büyülü Gerçekçi Ögeler. ÇEDED. 2021; 4(2): 182-201.
Vancouver Kara N. , Yıldız D. “Ay’a Tırmanan Çocuk” Kitabında Yer Alan Büyülü Gerçekçi Ögeler. Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi. 2021; 4(2): 182-201.
IEEE N. Kara ve D. Yıldız , "“Ay’a Tırmanan Çocuk” Kitabında Yer Alan Büyülü Gerçekçi Ögeler", Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 182-201, Ara. 2021, doi:10.47935/ceded.954140