Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Examining the Amateur Athletes' Anxiety of the Contracting New Type Coronavirus (COVID-19) (Çanakkale Province Example)

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 29 - 39, 31.10.2022

Öz

This study was conducted to examine the anxiety levels of amateur athletes about catching the new type of coronavirus (COVID-19). 415 athletes, who are actively engaged in sports at amateur level, voluntarily participated in the research. In order to measure the anxiety of the athletes, the 'Athletes' Anxiety Scale for Containing the New Type of Corona Virus (Covid-19) Athletes (SYTKYKÖ)', which consists of 16 items and 2 factors, was developed by Demir, Cicioğlu and İlhan (2020). The analysis of the obtained data was evaluated in the SPSS 20 package program. 229 of the athletes participating in the research do team sports, and 186 athletes do individual sports. 10.1% of the athletes participating in the study stated that they had caught the coronavirus. 89.9% of them stated that they did not catch the coronavirus. 7.5% of the athletes participating in the study stated that they had a chronic illness. 92.5% stated that they do not have a chronic disease. 86.5% of the athletes participating in the research stated that they follow the covid-19 news on social media. 13.5% of them stated that they do not follow covid-19 news from social media. 63.4% of the athletes participating in the study stated that they exercised at home. 36.6% of them stated that they do not exercise at home. A significant difference was found at p<0.05 level in individual anxiety and socialization anxiety sub-dimensions according to team and individual sports. A significant difference was found at the p<0.05 level in the socialization anxiety sub-dimension according to the variable of doing sports at home.

Kaynakça

 • Akca, E. (2020). Üstün zekalı tanısı için başvuran ebeveynlerde mükemmeliyetçilik ve kaygı düzeyinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Batu, B., & Aydın, A. D. (2020). Yüzme sporcularının yeni tip korona virüse (covıd-19) yakalanma kaygısının incelenmesi, Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 3.
 • BBC (2020) https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52152460 web sitesinden 18, 04, 2021 tarinde erişilmiştir.
 • Bingöl, H., Çoban, B., Bingöl, Ş., & Gündoğdu, C. (2012). Üniversitelerde öğrenim gören taekwondo milli takım sporcularının maç öncesi kaygı düzeylerinin belirlenmesi. Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, 14(1), 121-125.
 • CNN Türk (2020). https://www.cnnturk.com/spor/spor-dunyasinda-koronavirusten-bir-olum-daha web sitesinden 18, 05, 2021 tarhinde erişilmiştir. Çifçi, F., & Demir, A. (2020). Covid-19 pandemisinde Türk profesyonel futbolcularin covıd-19 korkusu ve kaygi düzeylerinin incelenmesi. Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı 1), 26-38.
 • https://covid19.saglik.gov.tr/ web sitesinden 18, 05, 2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Demir, G. T., Cicioğlu, H. İ., & İlhan, E. L. (2020). Athlete’s Anxiety to Catch the Novel Coronavirus (Covid-19) Scale (AACNCS): Validity and reliability study: Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygısı Ölçeği (SYTKYKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 17(2), 458-468.
 • Demir, G. T., Bulğay, C., Çakır, O. V., Bayraktar, I., & Çetin, E. (2021). Examination of the anxiety of catching the novel coronavirus (COVID-19) in elite athletes and sedentaries: Examination of the anxiety of catching the novel coronavirus (COVID-19) in elite athletes and sedentaries. IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation, (15), 360-372.
 • Dikmen, A. U., Mediha, K. I. N. A., Özkan, S., & İlhan, M. N. (2020). COVID-19 epidemiyolojisi: Pandemiden ne öğrendik. Journal of biotechnology and strategic health research, 4, 29-36.
 • Elliott, C. H.,and Smith, L. L. (2010). Overcoming anxiety for dummies. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing.
 • Erbaş, M. K. (2005). Üst düzey basketbolcularda durumluk kaygı düzeyleri ve performans ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Gümüşgül, C., Ersoy, A., & Gümüşgül, O. (2020). Amatör ve profesyonel sporcularin yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygılarinin incelenmesi-yönetsel karar boyutu. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 26-37.
 • Hacıcaferoğlu, S., Hacıcaferoğlu, B., & Seçer, M. (2015). Halk oyunları branşına katılan sporcuların yarışma öncesi kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Sport Culture and Science, 3(Special Issue 4), 288-297.
 • Han, H. R. (2009). Measuring anxiety in children: A methodological review of the literature. Asian Nursing Research, 3(2), 49-62.
 • Hürriyet (2020). https://www.hurriyet.com.tr/sporarena/fatih-terimden-corona-virusu-yorumu-korkukelimesi-yetersiz-kalir-41497525 web sitesinden 18, 05, 2021 tarhinde erişilmiştir.
 • Johnston-Wilder, S., & Lee, C. (2010). Mathematical Resilience. Mathematics Teaching, 218, 38-41.
 • Özbekçi, F. (1989). Farklı spor dallarında yaşanan müsabaka stres düzeylerinin araştırılması, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi. Sönmez, H. O., Becer, E., Gülen, Ö., & Madak, E. 4 haftalık serbest stil yüzme eğitiminde beceri öğreniminin kaygı düzeyi üzerine etkisi. Socıal Mentality and Researcher Thınkers Journal. Doı: http://dx. doi. org/10.31576/smryj, 442.
 • Spor Arena (2020). https://www.hurriyet.com.tr/sporarena/son-dakika-bakan-fahrettin-kocadan-sporcamiasina-corona-virus-uyarisi-41479915 web sitesinden 18,05,2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Türkmen M, Kul M, Bozkuş T (2013). Takım sporlarıyla uğraşan sporcuların yarışma kaygı düzeylerinin cinsiyete ve spor deneyimine göre incelenmesi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 7(3): 106–112.
 • World Health Organization (2020) https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020 web sitesinden 18,04,2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldız, A. B., Nilüfer, Ç. A. T., & Doğu, G. A. (2021). Sporcuların yeni tip koronavirüse (covıd-19) yakalanma kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26(4), 453-464.

Amatör Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygılarının İncelenmesi (Çanakkale İli Örneği)

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 29 - 39, 31.10.2022

Öz

Bu çalışma amatör sporcuların yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanma kaygı durumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, amatör düzeyde aktif olarak spor yapan 415 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların kaygı durumlarını ölçmek için Demir, Cicioğlu ve İlhan (2020) tarafından geliştirilen 16 madde ve 2 faktörden oluşan ‘Sporcuların Yeni Tip Korona virüse (Covid-19) Yakalanma Kaygısı Ölçeği (SYTKYKÖ)’ kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 20 paket programında değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan sporcuların 229’u takım sporları,186 sporcu ise bireysel sporlar yapmaktadır. Araştırmaya katılan sporcuların %10.1 ’i koronavirüse yakalandığını belirtmiştir. %89.9 ‘u ise koronavirüse yakalanmadığını belirtmiştir. Araştırmaya katılan sporcuların %7.5’i kronik rahatsızlığı olduğunu belirtmiştir. %92.5 ‘i ise kronik rahatsızlığı olmadığını belirtmiştir. Araştırmaya katılan sporcuların %86.5 sosyal medyadan covid-19 haber takibi yaptığını belirtmiştir. %13.5 ‘inin ise sosyal medyadan covid-19 haber takibi yapmadığını belirtmiştir. Araştırmaya katılan sporcuların %63.4’ü evde egzersiz yaptığını belirtmiştir. %36.6 ‘sının ise evde egzersiz yapmadığını belirtmiştir. Takım ve bireysel sporlara göre bireysel kaygı ve sosyalleşme kaygı alt boyutunda p<0.05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Evde spor yapma değişkenine göre sosyalleşme kaygı alt boyutunda p<0.05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur.

Kaynakça

 • Akca, E. (2020). Üstün zekalı tanısı için başvuran ebeveynlerde mükemmeliyetçilik ve kaygı düzeyinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Batu, B., & Aydın, A. D. (2020). Yüzme sporcularının yeni tip korona virüse (covıd-19) yakalanma kaygısının incelenmesi, Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 3.
 • BBC (2020) https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52152460 web sitesinden 18, 04, 2021 tarinde erişilmiştir.
 • Bingöl, H., Çoban, B., Bingöl, Ş., & Gündoğdu, C. (2012). Üniversitelerde öğrenim gören taekwondo milli takım sporcularının maç öncesi kaygı düzeylerinin belirlenmesi. Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, 14(1), 121-125.
 • CNN Türk (2020). https://www.cnnturk.com/spor/spor-dunyasinda-koronavirusten-bir-olum-daha web sitesinden 18, 05, 2021 tarhinde erişilmiştir. Çifçi, F., & Demir, A. (2020). Covid-19 pandemisinde Türk profesyonel futbolcularin covıd-19 korkusu ve kaygi düzeylerinin incelenmesi. Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı 1), 26-38.
 • https://covid19.saglik.gov.tr/ web sitesinden 18, 05, 2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Demir, G. T., Cicioğlu, H. İ., & İlhan, E. L. (2020). Athlete’s Anxiety to Catch the Novel Coronavirus (Covid-19) Scale (AACNCS): Validity and reliability study: Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygısı Ölçeği (SYTKYKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 17(2), 458-468.
 • Demir, G. T., Bulğay, C., Çakır, O. V., Bayraktar, I., & Çetin, E. (2021). Examination of the anxiety of catching the novel coronavirus (COVID-19) in elite athletes and sedentaries: Examination of the anxiety of catching the novel coronavirus (COVID-19) in elite athletes and sedentaries. IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation, (15), 360-372.
 • Dikmen, A. U., Mediha, K. I. N. A., Özkan, S., & İlhan, M. N. (2020). COVID-19 epidemiyolojisi: Pandemiden ne öğrendik. Journal of biotechnology and strategic health research, 4, 29-36.
 • Elliott, C. H.,and Smith, L. L. (2010). Overcoming anxiety for dummies. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing.
 • Erbaş, M. K. (2005). Üst düzey basketbolcularda durumluk kaygı düzeyleri ve performans ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Gümüşgül, C., Ersoy, A., & Gümüşgül, O. (2020). Amatör ve profesyonel sporcularin yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygılarinin incelenmesi-yönetsel karar boyutu. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 26-37.
 • Hacıcaferoğlu, S., Hacıcaferoğlu, B., & Seçer, M. (2015). Halk oyunları branşına katılan sporcuların yarışma öncesi kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Sport Culture and Science, 3(Special Issue 4), 288-297.
 • Han, H. R. (2009). Measuring anxiety in children: A methodological review of the literature. Asian Nursing Research, 3(2), 49-62.
 • Hürriyet (2020). https://www.hurriyet.com.tr/sporarena/fatih-terimden-corona-virusu-yorumu-korkukelimesi-yetersiz-kalir-41497525 web sitesinden 18, 05, 2021 tarhinde erişilmiştir.
 • Johnston-Wilder, S., & Lee, C. (2010). Mathematical Resilience. Mathematics Teaching, 218, 38-41.
 • Özbekçi, F. (1989). Farklı spor dallarında yaşanan müsabaka stres düzeylerinin araştırılması, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi. Sönmez, H. O., Becer, E., Gülen, Ö., & Madak, E. 4 haftalık serbest stil yüzme eğitiminde beceri öğreniminin kaygı düzeyi üzerine etkisi. Socıal Mentality and Researcher Thınkers Journal. Doı: http://dx. doi. org/10.31576/smryj, 442.
 • Spor Arena (2020). https://www.hurriyet.com.tr/sporarena/son-dakika-bakan-fahrettin-kocadan-sporcamiasina-corona-virus-uyarisi-41479915 web sitesinden 18,05,2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Türkmen M, Kul M, Bozkuş T (2013). Takım sporlarıyla uğraşan sporcuların yarışma kaygı düzeylerinin cinsiyete ve spor deneyimine göre incelenmesi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 7(3): 106–112.
 • World Health Organization (2020) https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020 web sitesinden 18,04,2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldız, A. B., Nilüfer, Ç. A. T., & Doğu, G. A. (2021). Sporcuların yeni tip koronavirüse (covıd-19) yakalanma kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26(4), 453-464.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hilal Necla Cihangir 0000-0002-9222-476X

Can Özgider 0000-0002-6346-8896

Fatih Olcaş 0000-0002-5976-2435

Emre Güneşli 0000-0003-3120-6186

Erken Görünüm Tarihi 11 Eylül 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Cihangir, H. N., Özgider, C., Olcaş, F., Güneşli, E. (2022). Amatör Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygılarının İncelenmesi (Çanakkale İli Örneği). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 29-39.

Sayın Araştırmacılar,

Spor Bilimleri alanındaki çalışmaları içeren uluslararası nitelikte ve hakemli dergi olarak yayımlanan ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi'nin EYLÜL 2023'de çıkacak olan sayısı için dergimizin kapsamı dahilinde olan konularla ilgili özgün araştırma ve derleme türünde makaleler kabul edilecektir. Bu anlamda ilgili sayı için makaleler 2023 yılının AĞUSTOS ayı sonuna kadar gönderilebilir.

 Bilgilerinize sunulur.

Editör

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ