Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

INVESTIGATION OF LIQUEFACTION BEHAVIOR OF GEYVE DISTRICT OF SAKARYA PROVINCE SOILS WITH GIS

Yıl 2023, Cilt: 1 Sayı: 1, 30 - 37, 10.08.2023

Öz

The objective of this study is to create a liquefaction map with sample zoning for Sakarya, Geyve. For the purpose, Geyve district was chosen as an example, because it is the largest district of Sakarya in terms of area and also the 3rd largest district in terms of population, and it is possible to have an alluvial soil that carries the risk of liquefaction due to its location near the Sakarya River. Analyzes were carried out with the data of 290 drilling points in the ground survey reports obtained from the Geyve Municipality, Directorate of Reconstruction and Urbanization. Liquefeaction analyses were made according to the Turkiye Building Earthquake Code 2018 (TBEC). The gathered information is transferred from geographic information system (GIS) mapping to the MapInfo application. Classification of soil in Geyve District, corrected SPTN (SPTN*), water content (WN), fine grain content (FGC), liquid limit (WL), plastic limit (WP), groundwater table (GWT) and soil liquefaction mapping was designed with the transferred data. This study shows that there is no risk of liquefaction in the Geyve district generally but only low risk in some zones.

Destekleyen Kurum

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Kaynakça

 • [1] Yalçın H., Gülen L., Utkucu M., Türkiye ve Yakın Çevresinin Aktif Fayları Veri Bankası ve Deprem Tehlikesinin Araştırılması, Yerbilimleri Bulletin for Earth, 34 (3) (2013) 1-168.
 • [2] Karavul C., Kurnaz T.F., Beyhan G., Kıyak A.; Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Adapazarı Zemin Sıkılık Durumunun Haritalanması, Deprem Sempozyumu, (2005).
 • [3] Adapazarı Zemin Çalıştayı 22 Mart 2020. Avaliable at: http://www.aym.sakarya.edu.tr/2020/03/22/adapazari-zemin-calistayi/. Retrieved March 2, 2022.
 • [4] Bohnhoff M., Martínez-Garzón P., Bulut F., Stierle E., Ben-Zion Y., Maximum Earthquake Magnitudes Along Different Sections of the North Anatolian Fault Zone, Tectonophysics, 674 (2016) 147-165.
 • [5] Erken A., Özay R., Kaya Z., Ülker M.B.C., Elibol B., Depremler Sırasında Zeminlerin Sıvılaşması ve Taşıma Gücü Kayıpları. Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, No.431 (2004) 20-26.
 • [6] Bayraktar H., Hossin A., Sakarya İlinin Depreme Duyarlı b-Bölgelerinde CBS Tabanlı Hasar Tahmini, Resilience, 5(2) (2021) 173-185.
 • [7] Seed H.B., Idriss I.M., Simplified Procedure for Evaluating Soil Liquefaction Potential, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 97(9) (1971) 1249-1273.
 • [8] Youd T.L., Idriss I.M., Liquefaction Resistance of Soils: Summary Report From the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF Workshops on Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 127(4) (2001) 297-313.
 • [9] Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018.
 • [10] Göğsu S., Hastaoğlu K.Ö., Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon Yönteminde Güç Fonksiyonu Etkisinin İncelenmesi, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2019.
 • [11] QGIS training manual. Available at: https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/gentle_gis_introduction/spatial_analysis_interpolation.html. Retrieved December 20, 2022.
 • [12] GISGeography, Inverse distance weighting (idw) interpolation. Available at: https://gisgeography.com/inverse-distance-weighting-idw-interpolation/. Retrieved November 8, 2022.
 • [13] Mitas L., Mitasova H., Spatial İnterpolation. Journal of Geographical İnformation Systems: Principles, Techniques, Management and Applications, 1(2) (1999) 481-492.
 • [14]ArcGIS 9.2 Desktop Help. Available at: https://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Natural%20Neighbor%20Interpolation. Retrieved December 27, 2022.
 • [15] Sibson R., A Brief Discription of Natural Neighbour Interpolation. Interpreting Multivariate Data, (1981) 21-36.
 • [16] TS 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap ve Tasarım Değerleri, Çizelge 1, (1987).
 • [17] Castro G., Liquefaction of sands, Ph. D. Thesis, series, Harvard Univesity, Mass, (1969).
 • [18] Mollamahmutoğlu M., Babuçcu F., Zeminlerde sıvılaşma analiz ve iyileştirme yöntemleri. Gazi Kitabevi (2006).
 • [19] Çelik S.B., Denizli il merkezi zeminlerinin jeolojik, jeoteknik açıdan incelenmesi ve sıvılaşma duyarlılığının belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.

Investigation of liguefaction behavior of Geyve district of Sakarya province soils with GIS

Yıl 2023, Cilt: 1 Sayı: 1, 30 - 37, 10.08.2023

Öz

The objective of this study is to create a liquefaction map with sample zoning for Sakarya, Geyve. For the purpose, Geyve district was chosen as an example, because it is the largest district of Sakarya in terms of area and also the 3rd largest district in terms of population, and it is possible to have an alluvial soil that carries the risk of liquefaction due to its location near the Sakarya River. Analyzes were carried out with the data of 290 drilling points in the ground survey reports obtained from the Geyve Municipality, Directorate of Reconstruction and Urbanization. Liquefeaction analyses were made according to the Turkiye Building Earthquake Code 2018 (TBEC). The gathered information is transferred from geographic information system (GIS) mapping to the MapInfo application. Classification of soil in Geyve District, corrected SPTN (SPTN*), water content (WN), fine grain content (FGC), liquid limit (WL), plastic limit (WP), groundwater table (GWT) and soil liquefaction mapping was designed with the transferred data. This study shows that there is no risk of liquefaction in the Geyve district generally but only low risk in some zones.

Kaynakça

 • [1] Yalçın H., Gülen L., Utkucu M., Türkiye ve Yakın Çevresinin Aktif Fayları Veri Bankası ve Deprem Tehlikesinin Araştırılması, Yerbilimleri Bulletin for Earth, 34 (3) (2013) 1-168.
 • [2] Karavul C., Kurnaz T.F., Beyhan G., Kıyak A.; Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Adapazarı Zemin Sıkılık Durumunun Haritalanması, Deprem Sempozyumu, (2005).
 • [3] Adapazarı Zemin Çalıştayı 22 Mart 2020. Avaliable at: http://www.aym.sakarya.edu.tr/2020/03/22/adapazari-zemin-calistayi/. Retrieved March 2, 2022.
 • [4] Bohnhoff M., Martínez-Garzón P., Bulut F., Stierle E., Ben-Zion Y., Maximum Earthquake Magnitudes Along Different Sections of the North Anatolian Fault Zone, Tectonophysics, 674 (2016) 147-165.
 • [5] Erken A., Özay R., Kaya Z., Ülker M.B.C., Elibol B., Depremler Sırasında Zeminlerin Sıvılaşması ve Taşıma Gücü Kayıpları. Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, No.431 (2004) 20-26.
 • [6] Bayraktar H., Hossin A., Sakarya İlinin Depreme Duyarlı b-Bölgelerinde CBS Tabanlı Hasar Tahmini, Resilience, 5(2) (2021) 173-185.
 • [7] Seed H.B., Idriss I.M., Simplified Procedure for Evaluating Soil Liquefaction Potential, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 97(9) (1971) 1249-1273.
 • [8] Youd T.L., Idriss I.M., Liquefaction Resistance of Soils: Summary Report From the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF Workshops on Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 127(4) (2001) 297-313.
 • [9] Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018.
 • [10] Göğsu S., Hastaoğlu K.Ö., Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon Yönteminde Güç Fonksiyonu Etkisinin İncelenmesi, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2019.
 • [11] QGIS training manual. Available at: https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/gentle_gis_introduction/spatial_analysis_interpolation.html. Retrieved December 20, 2022.
 • [12] GISGeography, Inverse distance weighting (idw) interpolation. Available at: https://gisgeography.com/inverse-distance-weighting-idw-interpolation/. Retrieved November 8, 2022.
 • [13] Mitas L., Mitasova H., Spatial İnterpolation. Journal of Geographical İnformation Systems: Principles, Techniques, Management and Applications, 1(2) (1999) 481-492.
 • [14]ArcGIS 9.2 Desktop Help. Available at: https://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Natural%20Neighbor%20Interpolation. Retrieved December 27, 2022.
 • [15] Sibson R., A Brief Discription of Natural Neighbour Interpolation. Interpreting Multivariate Data, (1981) 21-36.
 • [16] TS 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap ve Tasarım Değerleri, Çizelge 1, (1987).
 • [17] Castro G., Liquefaction of sands, Ph. D. Thesis, series, Harvard Univesity, Mass, (1969).
 • [18] Mollamahmutoğlu M., Babuçcu F., Zeminlerde sıvılaşma analiz ve iyileştirme yöntemleri. Gazi Kitabevi (2006).
 • [19] Çelik S.B., Denizli il merkezi zeminlerinin jeolojik, jeoteknik açıdan incelenmesi ve sıvılaşma duyarlılığının belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İnşaat Geoteknik Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ayşe Eda ÖZDİN 0009-0003-5591-757X

İsa VURAL 0000-0003-2370-7597

Erken Görünüm Tarihi 10 Ağustos 2023
Yayımlanma Tarihi 10 Ağustos 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

IEEE A. E. ÖZDİN ve İ. VURAL, “Investigation of liguefaction behavior of Geyve district of Sakarya province soils with GIS”, CUMFAD, c. 1, sy. 1, ss. 30–37, 2023.