Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt 33, Sayı 1, 37 - 44, 29.06.2018

Öz

Kaynakça

 • Abdullahi, A.A., 2011. Trends And Challenges Of Traditional Medicine İn Africa, African Journal Of Traditional, Complementary And Alternative Medicines, 8(5S).
 • Anonim, 2016. Tıbbi Aromatik Bitkiler ve İyi Yaşam, İzmir Ticaret Borsası, http://itb.org.tr/dosya/rapordosya/tibbi-aromatik-bitkiler-ve-iyi-yasam.pdf?v=1506816000032 Erişim Tarihi : 02.03.2017
 • Anonim,2017a.WHO,http://who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/ Erişim Tarihi : 27.02.2017
 • Anonim,2017b.https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx Erişim Tarihi: 02.03.2017
 • Anonim, 2017c. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, http://www.ormansu.gov.tr/haber/odun-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1-orman-%C3%BCr%C3%BCnlerinin-ekonomiye-katk%C4%B1s%C4%B1-giderek-art%C4%B1yor Erişim Tarihi:11.03.2017
 • Anonim, 2017d. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektör Raporu, http://www.oran.org.tr/ Erişim Tarihi: 19.032017
 • Arslan, N., 2014. Endemik Tıbbi Bitkilerimiz. II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 23–25 Eylül 2014 Yalova, Bildiriler Kitabı, s:9-21.
 • Arslan, N., Baydar, H., Kızıl, S., Karık, Ü., Şekeroğlu, N., Gümüşçü, A. 2015. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar. VII. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kong. S:483-507.
 • Aydın, E.,Yurum, Ç., Kevseroğlu, K., Seyis, F. 2014, Doğadan Yoğun Olarak Toplanan Pazar Payı Yüksek Olan Önemli Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Risk Durumları, 23–25 Eylül 2014, Yalova, Bildiriler Kitabı, s: 281-286.
 • Demirezer, L.Ö,2010. Bitkilerin Tıpta Kullanılması Konusundaki Sorumluluklarımız. Bitkilerle Tedavi Sempozyumu 5-6 Haziran 2010 Zeytinburnu/İstanbul Bildiri Kitabı, s: 87-88.
 • FAO, 2005. Trade in Medicinal Plants, ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/af285e/af285e00.pdf Erişim Tarihi: 09.03.2017
 • FAO,2014.http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC Erişim Tarihi: 17.03.2017
 • GTHB, 2015. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2015 Organik Tarımsal Üretim Verileri,http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Istatistikler Erişim Tarihi: 16.03.2017
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M.T., 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Resmi Gazete,2017. www.resmigazete.gov.tr Erişim Tarihi: 20.03.2017
 • Schippmann, U.W.E., Leaman, D., Cunningham, A.B., 2006.A Comparison Of Cultivation And Wild Collection Of Medicinal And Aromatic Plants Under Sustainability Aspects, Frontis, 17, 75-95.
 • Titz, A., 2004. Policy, Research&Development and Commercialisation Strategies, Scope for Diversified and Sustainable Extraction, 22-26 July 2004. Bangalore, India. 72-80
 • TMO, 2015. Haşhaş Sektör Raporu, http://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/hashassektorraporu2015.pdf Erişim Tarihi: 28.02.2017
 • TMO, 2016. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 78. Hesap Dönemi Faaliyet Raporu, Mali İşler Daire Başkanlığı.
 • Traffic International, 2008. http://www.traffic.org/home/2008/5/19/therapy-for-medicinal-plants.html Erişim Tarihi: 29.03.2017
 • TÜİK, 2016. www.tuik.gov.tr Erişim Tarihi 28.02.2017
 • UNComtrade,2017.https://comtrade.un.org/data/ Erişim Tarihi: 02.03.2017
 • WHO, 2014. Traditional Medicine Strategy 2014-2023, www.who.int/en/ Erişim Tarihi : 09.03.2017
 • WHO, 2015. Connecting Global Priorities: Biodiversity And Human Health: A State Of Knowledge Review, ISBN 9789241508537.

Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yeri ve Önemi

Yıl 2018, Cilt 33, Sayı 1, 37 - 44, 29.06.2018

Öz

Tarımsal faaliyetlerde, insanoğlu için hayati önem taşıyan beslenme, giyinme, barınma gibi ihtiyaçların karşılanması için gerekli ürünlerin üretimi yapıldığı gibi, insan sağlığı için faydalı olan ürünlerin de üretimi yapılmaktadır. İnsanlık tarihinin başlangıcından beri tedavi edici özelliği bulunan bitkilerin, hastalıklarda kullanıldığı bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gelişmemiş olan ülkelerde nüfusun % 80’i tedavi amaçlı geleneksel ilaçlar kullanırken, bu oran gelişmiş ülkelerde % 40 civarında olup gelecekte tıbbi bitkilerden yararlanma oranının tüm dünyada artış göstermesi beklenmektedir. Bu çalışmada ulusal ve uluslararası kurumlar ile konu ile ilgili daha önceden yapılmış çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda tıbbi ve aromatik bitkilerin Dünya ve Türkiye’deki üretim durumu ve ticareti incelenmiştir. 

Kaynakça

 • Abdullahi, A.A., 2011. Trends And Challenges Of Traditional Medicine İn Africa, African Journal Of Traditional, Complementary And Alternative Medicines, 8(5S).
 • Anonim, 2016. Tıbbi Aromatik Bitkiler ve İyi Yaşam, İzmir Ticaret Borsası, http://itb.org.tr/dosya/rapordosya/tibbi-aromatik-bitkiler-ve-iyi-yasam.pdf?v=1506816000032 Erişim Tarihi : 02.03.2017
 • Anonim,2017a.WHO,http://who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/ Erişim Tarihi : 27.02.2017
 • Anonim,2017b.https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx Erişim Tarihi: 02.03.2017
 • Anonim, 2017c. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, http://www.ormansu.gov.tr/haber/odun-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1-orman-%C3%BCr%C3%BCnlerinin-ekonomiye-katk%C4%B1s%C4%B1-giderek-art%C4%B1yor Erişim Tarihi:11.03.2017
 • Anonim, 2017d. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektör Raporu, http://www.oran.org.tr/ Erişim Tarihi: 19.032017
 • Arslan, N., 2014. Endemik Tıbbi Bitkilerimiz. II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 23–25 Eylül 2014 Yalova, Bildiriler Kitabı, s:9-21.
 • Arslan, N., Baydar, H., Kızıl, S., Karık, Ü., Şekeroğlu, N., Gümüşçü, A. 2015. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar. VII. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kong. S:483-507.
 • Aydın, E.,Yurum, Ç., Kevseroğlu, K., Seyis, F. 2014, Doğadan Yoğun Olarak Toplanan Pazar Payı Yüksek Olan Önemli Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Risk Durumları, 23–25 Eylül 2014, Yalova, Bildiriler Kitabı, s: 281-286.
 • Demirezer, L.Ö,2010. Bitkilerin Tıpta Kullanılması Konusundaki Sorumluluklarımız. Bitkilerle Tedavi Sempozyumu 5-6 Haziran 2010 Zeytinburnu/İstanbul Bildiri Kitabı, s: 87-88.
 • FAO, 2005. Trade in Medicinal Plants, ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/af285e/af285e00.pdf Erişim Tarihi: 09.03.2017
 • FAO,2014.http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC Erişim Tarihi: 17.03.2017
 • GTHB, 2015. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2015 Organik Tarımsal Üretim Verileri,http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Istatistikler Erişim Tarihi: 16.03.2017
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M.T., 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Resmi Gazete,2017. www.resmigazete.gov.tr Erişim Tarihi: 20.03.2017
 • Schippmann, U.W.E., Leaman, D., Cunningham, A.B., 2006.A Comparison Of Cultivation And Wild Collection Of Medicinal And Aromatic Plants Under Sustainability Aspects, Frontis, 17, 75-95.
 • Titz, A., 2004. Policy, Research&Development and Commercialisation Strategies, Scope for Diversified and Sustainable Extraction, 22-26 July 2004. Bangalore, India. 72-80
 • TMO, 2015. Haşhaş Sektör Raporu, http://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/hashassektorraporu2015.pdf Erişim Tarihi: 28.02.2017
 • TMO, 2016. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 78. Hesap Dönemi Faaliyet Raporu, Mali İşler Daire Başkanlığı.
 • Traffic International, 2008. http://www.traffic.org/home/2008/5/19/therapy-for-medicinal-plants.html Erişim Tarihi: 29.03.2017
 • TÜİK, 2016. www.tuik.gov.tr Erişim Tarihi 28.02.2017
 • UNComtrade,2017.https://comtrade.un.org/data/ Erişim Tarihi: 02.03.2017
 • WHO, 2014. Traditional Medicine Strategy 2014-2023, www.who.int/en/ Erişim Tarihi : 09.03.2017
 • WHO, 2015. Connecting Global Priorities: Biodiversity And Human Health: A State Of Knowledge Review, ISBN 9789241508537.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Veysi ACIBUCA (Sorumlu Yazar)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8478-7300
Türkiye


Dilek BOSTAN BUDAK
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 33, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { cutarim360703, journal = {Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi}, issn = {2636-7874}, eissn = {2630-6034}, address = {Çukurova Tarım Gıda Bil. Der. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Ünitesi Balcalı-Sarıçam 01330 Adana}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {33}, pages = {37 - 44}, doi = {}, title = {Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yeri ve Önemi}, key = {cite}, author = {Acıbuca, Veysi and Bostan Budak, Dilek} }
APA Acıbuca, V. & Bostan Budak, D. (2018). Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yeri ve Önemi . Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 33 (1) , 37-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutarim/issue/38663/360703
MLA Acıbuca, V. , Bostan Budak, D. "Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yeri ve Önemi" . Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 33 (2018 ): 37-44 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutarim/issue/38663/360703>
Chicago Acıbuca, V. , Bostan Budak, D. "Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yeri ve Önemi". Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 33 (2018 ): 37-44
RIS TY - JOUR T1 - Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yeri ve Önemi AU - Veysi Acıbuca , Dilek Bostan Budak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 44 VL - 33 IS - 1 SN - 2636-7874-2630-6034 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yeri ve Önemi %A Veysi Acıbuca , Dilek Bostan Budak %T Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yeri ve Önemi %D 2018 %J Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi %P 2636-7874-2630-6034 %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD Acıbuca, Veysi , Bostan Budak, Dilek . "Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yeri ve Önemi". Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 33 / 1 (Haziran 2018): 37-44 .
AMA Acıbuca V. , Bostan Budak D. Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yeri ve Önemi. Çukurova Tarım Gıda Bil. Der.. 2018; 33(1): 37-44.
Vancouver Acıbuca V. , Bostan Budak D. Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yeri ve Önemi. Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 2018; 33(1): 37-44.
IEEE V. Acıbuca ve D. Bostan Budak , "Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yeri ve Önemi", Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, c. 33, sayı. 1, ss. 37-44, Haz. 2018

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi” yayın hayatına 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle “Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi” adıyla devam etmektedir.


logo_224x57_white.gif       ResearchBib User Pictureroot indexing ile ilgili görsel sonucu