Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçede Paradoks

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 4, 80 - 92, 15.06.2022
https://doi.org/10.48147/dada.62

Öz

Düşünce ve dil arasında muazzam bir ilişki vardır. Öğrenmenin ve tecrübenin neticesinde ortaya çıkan dil, düşüncenin eylem halidir. Dilde ve düşüncede var olan paradoks, bilinenin aksine anlamsızlığı ifade etmez. İçinde barındırdığı karşıtlık ve çelişiklik, dil ötesi bir kullanım ile bir bakıma düşünceye pek çok farklı açıdan bakabilmeyi sağlamaktadır. Bu durum, paradoksun bir ifade etme biçimi olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • KAYNAKLAR AKSAN, D. (2009). Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. Ankara: Engin Yayınları.
 • AKŞEHİRLİ, S. (2014). “Dereceli Karşıt Anlamlılarda Belirtisizlik Ve Ölçek Yapısı.” Journal of Language and Linguistic Studies, 10(1), s.47-66.
 • ARİSTOTELES (1996). Metafizik. çev. Ahmet Arslan. İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1005b19, 201-202.
 • BOCHVAR, D.A. (1939). “On a three-valued logical calculus and its application to the analysis of contradictories”, Matematiceskis Sbornik 4.
 • CEVİZCİ, Ahmet (1999). Felsefe Terimleri Sözlüğü. İstanbul.
 • CLARK, Michael (2009). Paradokslar kitabı. çev. Ahmet Fehmi. İstanbul: Hil Yayın
 • CRYSTAL, D. (2007). A Dictionary of Linguistics & Phonetics. United States: Blackwell Publishing.
 • CRUSE, D. A. (1986). Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press
 • CÜRCANİ, Seyyid Şerif (1987). et-Ta’rifat. tah. Abdurrahman Umeyra, Beyrut.
 • FERHAT, Nevin (2017). “Çelişkinin Devinimi”. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2017 Güz, sayı: 24, s. 177-194.
 • KARAAĞAÇ, G. (2018). Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • KARABEY, Ramazan Atil. (2019). “Çelişkilere Dönüş: Łukasiewicz İtirazı” Felsefe Arkivi Archives of Philosophy, S. 51, s.139-151.
 • KLEENE, S.C. (1952). Introduction to Metamathematics, North- Holland.
 • SAZAK, Şerife (2020). “Türkiye Türkçesinde Karşıtlık İşlevli Söz Dizimsel Yapılar.” Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S: 9/22, s.120-155.
 • SORENSEN, Roy (2003). A Brief History Of The Paradox, Oxford University Press Inc., New York.
 • URAL, Şafak (1987). Çok-Değerli Mantık. Felsefe Arkivi. Cilt 0, Sayı 26.
 • TİMUÇİN (2004). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Bulut yayınları.
 • TAŞKESEN, Tufan (2001). “Gödel’in Aksiyomatik Sistemlerin Tam Olmamasına Dair Teoremi ve Paradokslar”. Yüksek Lisans Tezi, Muğla, Muğla Üniversitesi.
 • WİLLNERS, C. (2001). Antonyms in Context: A Corpus-Based Semantic Analysis of Swedish Descriptive Adjectives. Lund: Lunds Unıversitet Press.
 • WOLPERT, Lewis (1994). Bilimin Doğal Olmayan Doğası. çev. Evcimen Perçin. İstanbul.
 • YEŞİLYURT, Temel (2016). Söz’ün Anlamı Teolojik Dilin Paradoksal Görünümü Üzerine Bir Çözümleme. İstanbul: İnsan Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Rabia Leyla BAĞ> (Sorumlu Yazar)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8305-6258
Türkiye

Destekleyen Kurum ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Erken Görünüm Tarihi 8 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 15 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 1 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Bağ, R. L. (2022). Türkçede Paradoks . Disiplinler Arası Dil Araştırmaları , 4 (4) , 80-92 . DOI: 10.48147/dada.62