Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BİR DİJİTAL PAZARLAMA ARACI OLARAK ÇEVRİMİÇİ MARİNA HABERLERİNİN ANALİZİ

Yıl 2020, Cilt 12, 59 - 72, 05.10.2020
https://doi.org/10.18613/deudfd.803389

Öz

Dijital pazarlama araçları hem yaygınlık, etkinlik, hem de çeşitlilik bağlamında hızlı bir gelişim sergilemektedir. Televizyon, radyo, gazete, dergi gibi geleneksel medya araçları dijital pazarlamanın internet, mobil cihazlar ve uygulamalar, sosyal medya, kullanıcı tarafından yaratılan haber ağları, çevrim içi haber kanalları gibi araçlarının gerisinde kalmaktadır. Dijital pazarlama marinacılık sektöründe de etkin kullanılması gereken bir araç olmaya devam etmektedir. Çevrim içi haber kanalları sektörel haber oluşturma kaynakları arasında en üst sıralarda yer almakta olup, denizcilik alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Araştırmanın konusunu oluşturan marinacılık sektörü ile ilgili haberlere yaygın olarak yer veren www.virahaber.com araştırmaya veri kaynağı olarak seçilmiştir. Genellikle ortak içeriğe sahip olan haber portalı ve eposta haberleri iki yıl zaman aralığında taranmış ve marinaların konu edildiği 102 habere ulaşılmıştır. İçeriğinde marina ve marinacılık bulunan haberler özenle incelenmiş, iki yazar tarafından dokuz ana 32 alt kod elde edilmiştir. Değerlendiriciler Arası Güvenilirlik (DAG) Cohen Kappa yaklaşımı ile değerlendirilmiş, Kappa Değeri %82,1 olarak ölçülmüştür. Taranan haberlerde en çok kullanılan marina haberi 13 haber ile fuara katılım olurken, 10 haberle eğlence haberleri ve sekiz haberle sportif yat yarışı haberleri takip etmektedir. İçerik analizinin sonucu, oluşturulmuş kavram haritaları ve sözcük bulutları üzerinden incelenmiştir.

Kaynakça

 • Alan, A.K., Kabadayı, E.T. ve Erişke, T. (2018). İletişimin yeni yüzü: dijital pazarlama ve sosyal medya pazarlaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 493-504.
 • Chan, J.K.C. ve Leung, L. (2005). Lifestyles, reliance on traditional news media and online news adoption. New Media and Society, 7(3), 357-382. DOI: 10.1177/1461444805052281
 • Chen, Y.H.H. ve Corkindale, D. (2008). Towards an understanding of the behavioral intention to use online news services: an exploratory study. Internet Research, 18 (3),286-312. DOI 10.1108/10662240810883326.
 • Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychlogical Measurement, 20 (1), 37-46.
 • Given, L.M. (2008). The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods. Sage Publications Inc.
 • Heron, R. ve Juju, W. (2012). The Marina: Sustainable Solutions for a Profitable Business. Create Space Independent Publishing.
 • Kannan, P.K. ve Li, H. (2017). Digital Marketing: A Framework, review and research agenda. International Journal of Research in Marketing, 34, 22-45. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.11.006
 • Kiani, G.R. (1998). Marketing oportunities in the digital world. Internet Research, 8 (2), 185-194.
 • Kotler, P. ve Keller, K.L. (2012). Marketing Management. 14th edition. England: Pearson Education Limited.
 • Lacy, S. ve Riffe, D. (1997). Sampling error and selecting intercoder reliability samples for nominal content categories. Journalism and Mass Communication Quarterly, 73 (4), 963-973.
 • Lin, C.A. ve Jeffres, L.W. (2001). Comparing distinctions and similarities across websites of newspapers, radio stations, and television stations. Journalism & Mass Communication Quarterly, 78(3), 555-573.
 • Mangold, W.G. ve Faulds, D.J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, 52, 357-365. DOI:10.1016/j.bushor.2009.03.002
 • Mitchelstein, E. ve Boczkowski, P.J. (2010). Online news consumption research: an assessment of past work and an agenda for the future. New Media and Society, 12 (7), 1085-1102. DOI: 10.1177/1461444809350193
 • Paker, N. (2015). Market segmentation analysis based on yachters’ marina expectations: a study on marinas located in İzmir and Aydın, Yüksek Lisans Tezi, Yaşar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Rakic, B.ve Rakic, M. (2014). Integrated marketing communications paradigm in digital environment: the five pillars of integration. Megatrend Revija, 11 (1), 187-204.
 • Ryan, D. ve Jones, C. (2009). Understanding Digital Marketing. Kogan Page Limited Yayınları, Amerika Birleşik Devletleri.
 • Rowley, J. (2008). Understanding digital content marketing. Journal of Marketing Management, 24 (5-6), 517-540. DOI: 10.1362/026725708X325977
 • Sarı, F.Ö. (2013). Marina İşletmeciliği. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Smith, K.T. (2011). Digital marketing strategies that millenials find appealing, motivating or just annoying. Journal of Strategic Marketing, 19 (6), 489-499. http://dx.doi.org/10.1080/0965254X.2011.581383
 • Tek, Ö. ve Özgül, E. (2013). Modern Pazarlama İlkeleri (4th ed.). İzmir: Birleşik Matbaacılık.
 • Vira Haber. (2019). www.virahaber.com. Erişim Tarihi: 31.07.2019
 • Winter, P. ve Alpar, P. (2018). On the relationship between print and mobile channels for newspapers. Electronic Markets, 28, 79–92. DOI 10.1007/s12525-017-0263-4
 • TDK. (2019). https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 03.10.2019
 • İMEAK Deniz Ticaret Odası. (2019). Deniz sektörü raporu. https://www.denizticaretodasi.org.tr/Media/SharedDocuments/sektorraporu/2019_sektor_tr.pdf. Erişim Tarihi: 05.01.2020

ANALYSIS OF ONLINE MARINA NEWS AS A DIGITAL MARKETING TOOL

Yıl 2020, Cilt 12, 59 - 72, 05.10.2020
https://doi.org/10.18613/deudfd.803389

Öz

Digital marketing tools are developing rapidly in terms of both prevalence, effectiveness and diversity. Traditional media tools such as television, radio, newspapers and magazines fall behind the tools of digital marketing such as the internet, mobile devices and applications, social media, user-created news networks, online news channels. Digital marketing continues to be a tool that should be used effectively in the marina industry. Online news channels are among the top sources of sectoral news creation and are widely used in the maritime field. www.virahaber.com, which provides a wide range of news about the maritime industry, which is the subject of the study, was chosen as the data source for the research. The news portal and e-mail news, which generally have common content, were scanned in a period of two years and 102 news on marinas were reached. The news portal and e-mail news, which generally have common content, were scanned in a period of two years and 102 news on marinas were studied. News covering marinas were carefully analyzed, nine main and 32 sub-codes were obtained by two authors. Inter-Coder Reliability (ICR) was evaluated via Cohen Kappa approach, and the kappa value was calculated as 82.1%. While the most used marina news in the scanned news is participation in the fair with 13 news, it is followed by entertainment news with 10 news and sports yacht race news with eight news. The result of the content analysis was examined through the concept maps and word clouds created.

Kaynakça

 • Alan, A.K., Kabadayı, E.T. ve Erişke, T. (2018). İletişimin yeni yüzü: dijital pazarlama ve sosyal medya pazarlaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 493-504.
 • Chan, J.K.C. ve Leung, L. (2005). Lifestyles, reliance on traditional news media and online news adoption. New Media and Society, 7(3), 357-382. DOI: 10.1177/1461444805052281
 • Chen, Y.H.H. ve Corkindale, D. (2008). Towards an understanding of the behavioral intention to use online news services: an exploratory study. Internet Research, 18 (3),286-312. DOI 10.1108/10662240810883326.
 • Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychlogical Measurement, 20 (1), 37-46.
 • Given, L.M. (2008). The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods. Sage Publications Inc.
 • Heron, R. ve Juju, W. (2012). The Marina: Sustainable Solutions for a Profitable Business. Create Space Independent Publishing.
 • Kannan, P.K. ve Li, H. (2017). Digital Marketing: A Framework, review and research agenda. International Journal of Research in Marketing, 34, 22-45. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.11.006
 • Kiani, G.R. (1998). Marketing oportunities in the digital world. Internet Research, 8 (2), 185-194.
 • Kotler, P. ve Keller, K.L. (2012). Marketing Management. 14th edition. England: Pearson Education Limited.
 • Lacy, S. ve Riffe, D. (1997). Sampling error and selecting intercoder reliability samples for nominal content categories. Journalism and Mass Communication Quarterly, 73 (4), 963-973.
 • Lin, C.A. ve Jeffres, L.W. (2001). Comparing distinctions and similarities across websites of newspapers, radio stations, and television stations. Journalism & Mass Communication Quarterly, 78(3), 555-573.
 • Mangold, W.G. ve Faulds, D.J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, 52, 357-365. DOI:10.1016/j.bushor.2009.03.002
 • Mitchelstein, E. ve Boczkowski, P.J. (2010). Online news consumption research: an assessment of past work and an agenda for the future. New Media and Society, 12 (7), 1085-1102. DOI: 10.1177/1461444809350193
 • Paker, N. (2015). Market segmentation analysis based on yachters’ marina expectations: a study on marinas located in İzmir and Aydın, Yüksek Lisans Tezi, Yaşar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Rakic, B.ve Rakic, M. (2014). Integrated marketing communications paradigm in digital environment: the five pillars of integration. Megatrend Revija, 11 (1), 187-204.
 • Ryan, D. ve Jones, C. (2009). Understanding Digital Marketing. Kogan Page Limited Yayınları, Amerika Birleşik Devletleri.
 • Rowley, J. (2008). Understanding digital content marketing. Journal of Marketing Management, 24 (5-6), 517-540. DOI: 10.1362/026725708X325977
 • Sarı, F.Ö. (2013). Marina İşletmeciliği. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Smith, K.T. (2011). Digital marketing strategies that millenials find appealing, motivating or just annoying. Journal of Strategic Marketing, 19 (6), 489-499. http://dx.doi.org/10.1080/0965254X.2011.581383
 • Tek, Ö. ve Özgül, E. (2013). Modern Pazarlama İlkeleri (4th ed.). İzmir: Birleşik Matbaacılık.
 • Vira Haber. (2019). www.virahaber.com. Erişim Tarihi: 31.07.2019
 • Winter, P. ve Alpar, P. (2018). On the relationship between print and mobile channels for newspapers. Electronic Markets, 28, 79–92. DOI 10.1007/s12525-017-0263-4
 • TDK. (2019). https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 03.10.2019
 • İMEAK Deniz Ticaret Odası. (2019). Deniz sektörü raporu. https://www.denizticaretodasi.org.tr/Media/SharedDocuments/sektorraporu/2019_sektor_tr.pdf. Erişim Tarihi: 05.01.2020

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Denizcilik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serim PAKER Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
0000-0002-8931-9039
Türkiye


Neslihan PAKER Bu kişi benim
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-8087-7758
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 12, Sayı

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { deudfd803389, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {59 - 72}, doi = {10.18613/deudfd.803389}, title = {BİR DİJİTAL PAZARLAMA ARACI OLARAK ÇEVRİMİÇİ MARİNA HABERLERİNİN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Paker, Serim and Paker, Neslihan} }
APA Paker, S. & Paker, N. (2020). BİR DİJİTAL PAZARLAMA ARACI OLARAK ÇEVRİMİÇİ MARİNA HABERLERİNİN ANALİZİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi , IV. Ulusal Liman Kongresi ve V. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu , 59-72 . DOI: 10.18613/deudfd.803389
MLA Paker, S. , Paker, N. "BİR DİJİTAL PAZARLAMA ARACI OLARAK ÇEVRİMİÇİ MARİNA HABERLERİNİN ANALİZİ" . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 59-72 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deudfd/issue/57109/803389>
Chicago Paker, S. , Paker, N. "BİR DİJİTAL PAZARLAMA ARACI OLARAK ÇEVRİMİÇİ MARİNA HABERLERİNİN ANALİZİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 59-72
RIS TY - JOUR T1 - BİR DİJİTAL PAZARLAMA ARACI OLARAK ÇEVRİMİÇİ MARİNA HABERLERİNİN ANALİZİ AU - SerimPaker, NeslihanPaker Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18613/deudfd.803389 DO - 10.18613/deudfd.803389 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 72 VL - 12 IS - SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.803389 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.803389 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi BİR DİJİTAL PAZARLAMA ARACI OLARAK ÇEVRİMİÇİ MARİNA HABERLERİNİN ANALİZİ %A Serim Paker , Neslihan Paker %T BİR DİJİTAL PAZARLAMA ARACI OLARAK ÇEVRİMİÇİ MARİNA HABERLERİNİN ANALİZİ %D 2020 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 12 %N %R doi: 10.18613/deudfd.803389 %U 10.18613/deudfd.803389
ISNAD Paker, Serim , Paker, Neslihan . "BİR DİJİTAL PAZARLAMA ARACI OLARAK ÇEVRİMİÇİ MARİNA HABERLERİNİN ANALİZİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 / (Ekim 2020): 59-72 . https://doi.org/10.18613/deudfd.803389
AMA Paker S. , Paker N. BİR DİJİTAL PAZARLAMA ARACI OLARAK ÇEVRİMİÇİ MARİNA HABERLERİNİN ANALİZİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12: 59-72.
Vancouver Paker S. , Paker N. BİR DİJİTAL PAZARLAMA ARACI OLARAK ÇEVRİMİÇİ MARİNA HABERLERİNİN ANALİZİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12: 59-72.
IEEE S. Paker ve N. Paker , "BİR DİJİTAL PAZARLAMA ARACI OLARAK ÇEVRİMİÇİ MARİNA HABERLERİNİN ANALİZİ", Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, c. 12, ss. 59-72, Eki. 2020, doi:10.18613/deudfd.803389

Dergimizde yayınlanmış makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Dergideki yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir.

Denizcilik Fakültesi Dergisinin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

©  Tüm Hakları Saklıdır

download    download   download

                                               18441     23882   23881      13875                                                                                                                13880  13876   27184    download