Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

GRIEF PROCESS AND PASTORAL COUNSELING

Yıl 2016, Din Psikolojisi Özel Sayı, 251 - 270, 15.04.2016
https://doi.org/10.21054/deuifd.284624

Öz

Loss of a loved one, and then the emotions experienced
are common excruciating experiences for all people. How you handle this
emotional process and to ensure normal life continues after loss is one of the
subjects that psychology interests. After the loss a lot of religious people
interpret the loss from the perspective of religion they believe, the field
that will help in this regard is seen as the area of the science of psychology
and religion, in particular as psychology of religion.

In this study firstly the term “grief” has been
revised in line with the studies done in US, as the origin of the concept and
practices, grief process, the characteristics of the person in the grief
process, types and counseling are discussed. Secondly, the view of loss from
the Islamic point and grief counseling applicability are discussed.

In Islamic view of loss, when religious interferences
and manners on this issue are assessed grief counseling is also applicable for
Muslims, in this area professional studies have been identified as a need also
in our country.

Kaynakça

 • Bildik, T, Ölüm, Kayıp, Yas Ve Patolojik Yas Ege Tip Dergisi 2013, Cilt 52, Sayı 4, 223-229.
 • Cooper- White, Pamela, Many Voices Pastoral Psychoterapy in Relational and Theological Perspective, Fortress Pres, Minneapolis, 2011.
 • Corr, Charles A., Bereavement, Grıef, And Mournıng In Death-Related Lıterature For Chıldren, Omega, Vol. 48(4), 2003-2004 , ss.337-363.
 • Ebu Davud, Vesâyâ, 14; Tirmizî, Ahkâm, 36.
 • Freud, S. (1917). Mourning and Melancholia. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914-1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 237-258.
 • Gizir, Cem Ali, Kayıp Sonrasında Zorluklar Yaşayan Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Yas Danışmanlığı Modeli, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006;2:195-213.
 • Gören, A.B. Down Sendromlu Çocuğa Sahip Annelerin Yaşamlarında Başvurdukları Başaçıkma Tarzlarının Belirlenmesi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015. 9(17)
 • Hetzendorfer, Ruth, The Pastoral Counselling Handbook A Guide To Helping Hurting, Beacon Hill Press of Kansas City, 2009.
 • http://www.counselling-directory.org.uk/
 • Humphrey, Keren M, Counseling Strategies for Loss and Grief American Counselling Assocation, 2009.
 • Jordan, Alexander H., Litz, Brett T., Prolonged Grief Disorder: Diagnostic, Assessment, and Treatment Considerations, Professional Psychology: Research And Practice, Boston Healthcare System, Boston, Massachusetts, And Boston University School Of Medicine, Professional Psychology: Research and Practice, 2014, Vol. 45, No. 3, 180–187.
 • Kirkwood, Neville A., Pastoral Care To Muslims Building Bridges ,Haworth Pastoral Pres New York ,London, Oxford. 2001.
 • Malkinson, Ruth. Bilişsel Yas Terapisi. Bir Yakınını Kaybettikten Sonra Yaşamın Anlamını Yeniden Yapılandırma, Çev: Semra Kunt Akbaş, Boylam Psikiyatri Enstitüsü, Ankara: HYB Basım Yay; Ankara, 2009.
 • Moyle Wright, Patricia, Hogan, Nancy S., Grief Theories and Models Applications to Hospice Nursing Practice Journal of Hospice and Palliative Nursing ,Vol. 10, No. 6, November-December, 2008.
 • Neimeyer, Robert A., Burke, Laurie A., Complicated Grief in the Aftermath of Homicide: Spiritual Crisis and Distress in an African American Sample. 2011, 2, 145-164.
 • Sabar, Stephanie, Bereavement, Grief, and Mourning a Gestalt Perspective, Gestalt Review, 4(2):152–168, 2000.
 • Sayar, Kemal, Ölümün Ardından, Diyanet İşleri Dergisi, Ekim 2011, Sayı,: 250, 13-15.
 • Tabakât,1:138., Buhari, cenaiz,44.
 • Townsend, Loren, Introduction to Pastoral Counselling, Abingdon Press, Nashville, 2008.
 • Wheeler-Roy, Susan, Amyant, Bernard A., A Field Manual Grief Counseling Resource Guide, New York State Office of Mental Health, 2004.
 • Worden, J. William, Grief Counseling and Grief Therapy: A Handbook For TheMental Health Practitioner, Springer Publishing Company, 2008.
 • Yaparel, Recep, “Depresyon ve Dini İnançlar İle Tabiatüstü Nedensel Yüklemeler Arasındaki İlişkiler”, Dokuz Eylül Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: VIII, İzmir,1994.

YAS SÜRECİ VE DİNİ DANIŞMANLIK

Yıl 2016, Din Psikolojisi Özel Sayı, 251 - 270, 15.04.2016
https://doi.org/10.21054/deuifd.284624

Öz

Sevilen
birinin kaybı ve ardından yaşanılan duygular tüm insanlar için ortak, acı veren
deneyimlerdir. Bu duygusal sürecin nasıl işlediği ve kayıp sonrası yaşamın
normal devam etmesini sağlamak psikolojinin ilgilendiği konulardan biridir.
Kayıp sonrasında inançlı bir çok insan, kaybı inandıkları dinin bakış açısıyla
anlamlandırma ihtiyacı hissetmektedir, bu konuda yardımcı olacak alan,
psikoloji ve din bilimlerinin, başta da din psikolojisinin alanı olarak
görülmektedir.

Bu
çalışmada ilk öncelikli olarak “yas” kavramı; kavram ve uygulamalarının çıkış
yeri olan ABD de yapılan çalışmalar doğrultusunda gözden geçirilmiş, yas
süreci, yas sürecindeki kişinin özellikleri, yas türleri ve yas danışmanlığı
ele alınmıştır. İkinci olarak İslami açıdan kayba bakış ve yas danışmanlığının
uygulanabilirliği tartışılmıştır.

İslam dininin kayba bakışı, bu konudaki dini çıkarım ve davranışlar
değerlendirildiğinde, yas danışmanlığının Müslümanlar için uygulanabilir
olduğu, bu alanda ülkemizde de profesyonel zemine oturmuş çalışmalara ihtiyaç
duyulduğu tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Bildik, T, Ölüm, Kayıp, Yas Ve Patolojik Yas Ege Tip Dergisi 2013, Cilt 52, Sayı 4, 223-229.
 • Cooper- White, Pamela, Many Voices Pastoral Psychoterapy in Relational and Theological Perspective, Fortress Pres, Minneapolis, 2011.
 • Corr, Charles A., Bereavement, Grıef, And Mournıng In Death-Related Lıterature For Chıldren, Omega, Vol. 48(4), 2003-2004 , ss.337-363.
 • Ebu Davud, Vesâyâ, 14; Tirmizî, Ahkâm, 36.
 • Freud, S. (1917). Mourning and Melancholia. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914-1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 237-258.
 • Gizir, Cem Ali, Kayıp Sonrasında Zorluklar Yaşayan Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Yas Danışmanlığı Modeli, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006;2:195-213.
 • Gören, A.B. Down Sendromlu Çocuğa Sahip Annelerin Yaşamlarında Başvurdukları Başaçıkma Tarzlarının Belirlenmesi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015. 9(17)
 • Hetzendorfer, Ruth, The Pastoral Counselling Handbook A Guide To Helping Hurting, Beacon Hill Press of Kansas City, 2009.
 • http://www.counselling-directory.org.uk/
 • Humphrey, Keren M, Counseling Strategies for Loss and Grief American Counselling Assocation, 2009.
 • Jordan, Alexander H., Litz, Brett T., Prolonged Grief Disorder: Diagnostic, Assessment, and Treatment Considerations, Professional Psychology: Research And Practice, Boston Healthcare System, Boston, Massachusetts, And Boston University School Of Medicine, Professional Psychology: Research and Practice, 2014, Vol. 45, No. 3, 180–187.
 • Kirkwood, Neville A., Pastoral Care To Muslims Building Bridges ,Haworth Pastoral Pres New York ,London, Oxford. 2001.
 • Malkinson, Ruth. Bilişsel Yas Terapisi. Bir Yakınını Kaybettikten Sonra Yaşamın Anlamını Yeniden Yapılandırma, Çev: Semra Kunt Akbaş, Boylam Psikiyatri Enstitüsü, Ankara: HYB Basım Yay; Ankara, 2009.
 • Moyle Wright, Patricia, Hogan, Nancy S., Grief Theories and Models Applications to Hospice Nursing Practice Journal of Hospice and Palliative Nursing ,Vol. 10, No. 6, November-December, 2008.
 • Neimeyer, Robert A., Burke, Laurie A., Complicated Grief in the Aftermath of Homicide: Spiritual Crisis and Distress in an African American Sample. 2011, 2, 145-164.
 • Sabar, Stephanie, Bereavement, Grief, and Mourning a Gestalt Perspective, Gestalt Review, 4(2):152–168, 2000.
 • Sayar, Kemal, Ölümün Ardından, Diyanet İşleri Dergisi, Ekim 2011, Sayı,: 250, 13-15.
 • Tabakât,1:138., Buhari, cenaiz,44.
 • Townsend, Loren, Introduction to Pastoral Counselling, Abingdon Press, Nashville, 2008.
 • Wheeler-Roy, Susan, Amyant, Bernard A., A Field Manual Grief Counseling Resource Guide, New York State Office of Mental Health, 2004.
 • Worden, J. William, Grief Counseling and Grief Therapy: A Handbook For TheMental Health Practitioner, Springer Publishing Company, 2008.
 • Yaparel, Recep, “Depresyon ve Dini İnançlar İle Tabiatüstü Nedensel Yüklemeler Arasındaki İlişkiler”, Dokuz Eylül Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: VIII, İzmir,1994.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif Kara Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2016
Gönderilme Tarihi 6 Ocak 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Din Psikolojisi Özel Sayı

Kaynak Göster

ISNAD Kara, Elif. “YAS SÜRECİ VE DİNİ DANIŞMANLIK”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Nisan 2016. 251-270. https://doi.org/10.21054/deuifd.284624.