Toplantı Özeti
BibTex RIS Kaynak Göster

VII. DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI (İZMİR) DİN PSİKOLOJİSİNİN DİN HİZMETLERİNE KATKILARI BAĞLAMINDA YENİLİKÇİ (İNOVATİF) ARAYIŞLAR SEMPOZYUMU

Yıl 2016, Din Psikolojisi Özel Sayı, 361 - 369, 15.04.2016
https://doi.org/10.21054/deuifd.284633

Öz

Din hizmetlerinin yeni bir kolu olarak
değerlendirebileceğimiz ve son zamanlarda çeşitli platformlarda tartışma konusu
olan manevi bakı
m (dinî danışmanlık, manevi rehberlik, maneviyat
psikolojisi, manevi sosyal hizmet, manevi psikolojik danışmanlık vb.) kavramını
ve bununla ilgili ortaya çıkan yeni durumları, ilgili anabilim dallarının
yaklaşımları çerçevesinde ele almak bu sempozyumun en temel amacı olarak
belirlenmiştir.Ayrıca Din-İnsan ilişkisinden hareketle dinî
danışmanlığın tarihsel gelişimi, günümüzde dinî danışmanlığa
yüklenen
anlam ve bu konuda yapılan tartışmalar, Diyanet İşleri Başkanlığının dinî
rehberlik başlığı altında yürütülecek olan faaliyet ve uygulamalardan
beklentileri ve bu alanda ortaya çıkan çeşitli problemlerin ele alınması
amaçlanmıştır.Bu çerçevede sempozyum, Diyanet İşleri
Başkanlığının asli görevi olan din hizmetlerini, Psikoloji, Sosyal Hizmet,
Dinler Tarihi, Kelam ve Din Psikolojisi penceresinden değerlendirerek bireysel,
sosyal ve kurumsal açıdan yeni yaklaşım ve katkıların ortaya çıkmasına yardımcı
olmayı
hedeflemiştir.

Kaynakça

  • DİN PSİKOLOJİSİNİN DİN HİZMETLERİNE KATKILARI BAĞLAMINDA YENİLİKÇİ (İNOVATİF) ARAYIŞLAR SEMPOZYUMU, (4 Eylül 2015, İzmir)
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Kitap Tanıtımı, Sempozyum Değerlendirmeleri ve Bilimsel Çeviriler
Yazarlar

Bilal Kartal

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2016
Gönderilme Tarihi 15 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Din Psikolojisi Özel Sayı

Kaynak Göster

ISNAD Kartal, Bilal. “VII. DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI (İZMİR) DİN PSİKOLOJİSİNİN DİN HİZMETLERİNE KATKILARI BAĞLAMINDA YENİLİKÇİ (İNOVATİF) ARAYIŞLAR SEMPOZYUMU”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Nisan 2016. 361-369. https://doi.org/10.21054/deuifd.284633.