Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KIRMIZI KİTAP

Yıl 2016, Din Psikolojisi Özel Sayı, 371 - 374, 15.04.2016
https://doi.org/10.21054/deuifd.284637

Öz

. G. Jung’un yaşamında bir dönüm noktası olan,
1913’ten itibaren kendi bilinçdışıyla yüzleşmesi 1930’a kadar sürdü. Bu zaman
dilimindeki yaşanan tecrübelerin deyim yerindeyse bir şahidi olarak
nitelenebilecek Liber Novus, 2000 yılının baharında Jung’un Mirasçıları
Derneği’nin aldığı kararla yayımlanması tekliflerine açılmıştır. Uzun ve yorucu
bir çalışma sonucunda 2009 yılında eser okuyucuların istifadesine sunulmuştur.
2012 yılına gelindiğindeyse esere ilaveler yapılarak okuma nüshası denilen son
haliyle Liber Novus okurlara ulaşmıştır.1962 yılından beri Kırmızı Kitap birçok kişi
tarafından bilinmekteydi. Aradan bunca yıl geçtikten sonra yayınlanmasının
altında birden fazla temel faktör vardı. Fakat yayınlanmamasındaki en önemli
etmen Jung’un bu eseri saklaması ya da böyle anlaşılmasıydı. Eserin önsözünde
bu duruma değinen Jung’un Eserleri Vakfı başkan yardımcısı Ulrich Hoerni’ye
göre, Jung’un bu eserinde “sevgili dostlar” ibaresini çokça kullanmış olması,
Jung’un eserin yayınlanmaması fikrinde olmadığının göstergesidir. Eseri
üzerinde fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Jung’un eserin nüshalarını
arkadaşlarına vermesi de bir başka dayanak noktası olarak belirmektedir. Ulrich
Hoerni’nin önsözünden anlaşılan eserin kollektif ve yoğun bir çalışma sonucu
yayına hazırlandığı anlaşılmaktadır.

Kaynakça

  • Liber Novus, Carl G. Jung, 2012, Yayına Hazırlayan: Sonu Shamdasani, İngilizceden Çeviren: Orhan Akgündüz, Kaknüs Yayınları, İstanbul,2015, 544 s.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Kitap Tanıtımı, Sempozyum Değerlendirmeleri ve Bilimsel Çeviriler
Yazarlar

Abdurrahman Akbolat

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2016
Gönderilme Tarihi 6 Ocak 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Din Psikolojisi Özel Sayı

Kaynak Göster

ISNAD Akbolat, Abdurrahman. “KIRMIZI KİTAP”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Nisan 2016. 371-374. https://doi.org/10.21054/deuifd.284637.