Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BUDİZM’DE KADININ KONUMU

Yıl 2014, Sayı: 39, 147 - 179, 07.06.2014
https://doi.org/10.21054/deuifd.394305

Öz

Budizm’in ilk dönemlerinde kadınlar, dönemim mevcut ataerkil kültürünün etkisiyle toplumsal tabakanın en alt sınıfına mensup, değersiz ve hiçbir işe yaramaz varlıklar olarak kabul edilmişlerdir. Başlangıçta Budda’nın düşüncesi de, dinde kadınlara yer vermeme şeklinde idi. Ancak, Budda’nın teyzesi ve aynı zamanda sütannesi olan Mahaprajapati’nin başını çektiği seçkin/elit kadınlar grubunun istikrarlı, kararlı ve kesin duruşu ile baş mürit Ananda’nın isteği Budda’nın fikrinin değişmesiyle ve kadınların dine kabulüyle sonuçlanmıştır. Böylelikle, mevcut kültürel yapıda radikal bir değişim yaşanmıştır. Bu makalede, kadınların sosyal tabakanın en alt katmanından kurtuluşu, manastıra kabul edilişi, dini ayin ve ibadetleri yönetme yetkisi, Budizm’in gelişimi ve ilerleyişine yapmış oldukları aktif katkıları ile sosyal faaliyetlere vermiş oldukları destekleri ele alınacaktır.

Kaynakça

  • Upadhyaya, K.D., “On the Position of Women in Indian Folk Culture”, Asian Folklore Studies, Vol. 27, No. 1, (1968)
  • Walters, Jonathan S., “A Voice From the Silence: The Buddha’s Mother’s Story”, History of Religions, Vol. 33, No. 4 (May, 1994).
  • Williams, Paul, Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations, Routledge, New York, 2004.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hammet Arslan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 7 Haziran 2014
Gönderilme Tarihi 6 Şubat 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Sayı: 39

Kaynak Göster

ISNAD Arslan, Hammet. “BUDİZM’DE KADININ KONUMU”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 39 (Haziran 2014), 147-179. https://doi.org/10.21054/deuifd.394305.