Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EŞ-Şİ‘RU’T-TA‘LÎMÎ VE MULHATU’L-İ‘RÂB ÖRNEĞİ

Yıl 2014, Sayı: 39, 221 - 250, 07.06.2014

Öz

Arap edebiyatında urcûze, kasîde veya manzûme adı altında pek çok didaktik şiir kaleme alınmıştır. Bu kavramlar arasında bazı farklar olmakla beraber hepsi didaktik şiir için de kullanılmıştır. Arapça öğretmek için öğretim aracı olarak urcûzelerin kullanılması ise hicrî IV. asırda başlamıştır.

Kaynakça

  • ez-Ziriklî, Hayreddîn b. Muhammed (ö. 1396/1976), el-A‘lâm, 15. Baskı, I-VIII, Dâru’l-‘İlm li’l-Melâyîn, Beyrut, 2002.
Yıl 2014, Sayı: 39, 221 - 250, 07.06.2014

Öz

Kaynakça

  • ez-Ziriklî, Hayreddîn b. Muhammed (ö. 1396/1976), el-A‘lâm, 15. Baskı, I-VIII, Dâru’l-‘İlm li’l-Melâyîn, Beyrut, 2002.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İdris Erdemm Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 7 Haziran 2014
Gönderilme Tarihi 29 Nisan 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Sayı: 39

Kaynak Göster

ISNAD Erdemm, İdris. “EŞ-Şİ‘RU’T-TA‘LÎMÎ VE MULHATU’L-İ‘RÂB ÖRNEĞİ”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 39 (Haziran 2014), 221-250.