Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ARAP DİLİ FİİL KALIPLARINDA FONETİK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLER ( İBDAL - İ‘LAL – İDĞAM - KALB )

Yıl 2014, Sayı: 39, 277 - 300, 07.06.2014

Öz

Arapçada sülasi ve rubai mezid fiillerin mazi, muzari ve masdarlarında ilk harflerin özelliğine göre ibdâl, i’lâl, idğâm ve kalb adı verilen bazı değişiklikler olur. Bu değişiklikler bazen kurallı bazen de kuralsız, bazen zorunlu bazen de isteğe bağlı bir 

şekilde gerçekleşir. Çoğunlukla ifti‘âl (لاَعِافْت), tefe‘‘ul  (لُّعَف َت) ve tefâ‘ul  (لُعاَف َت) kalıplarında görülen bu değişiklik kurallı olabildiği gibi bazen de kuralsız bir şekilde ortaya çıkar. 

Bazen bu değişiklikler hayiye  ( َيِيَح), ‘ayiye  ( َيِيَع), hâle  ( لَاَخ) gibi fiillerde de görülmektedir. Bütün bu değişimler Kur’ân, hadis ve Arap şiirinden verilen örnekler ışığında incelenmiş ve bir arada sunulmuştur.

Kaynakça

  • es-Sefârînî, Şemsuddîn, Ebû’l-‘Avn Ahmed b. Sâlim, Levâmi’u’l-Envâr el-Behiyye, Dimeşk 1402/1982.
Yıl 2014, Sayı: 39, 277 - 300, 07.06.2014

Öz

Kaynakça

  • es-Sefârînî, Şemsuddîn, Ebû’l-‘Avn Ahmed b. Sâlim, Levâmi’u’l-Envâr el-Behiyye, Dimeşk 1402/1982.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Reşit Özbalıkçı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 7 Haziran 2014
Gönderilme Tarihi 31 Ocak 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Sayı: 39

Kaynak Göster

ISNAD Özbalıkçı, Mehmet Reşit. “ARAP DİLİ FİİL KALIPLARINDA FONETİK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLER ( İBDAL - İ‘LAL – İDĞAM - KALB )”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 39 (Haziran 2014), 277-300.