Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KUR’ÂN AYETLERİ IŞIĞINDA EHL-İ KİTAB’A KARŞI BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM

Yıl 2014, Sayı: 39, 301 - 336, 07.06.2014

Öz

Ehl-i kitap, Kur’ân’ın birçok ayetinde geçen kavramlardan birisini oluşturmaktadır. Kur’ân, ehl-i kitap kavramını kullanırken genellikle yahudi ve hristiyanları kastetmiştir. Ancak Yahudi ve hristiyanlar yaptıkları pek çok fiil ve tutumdan dolayı Kur’ân tarafından çoğu kere ciddi bir şekilde eleştirilmiştir. Bunula birlikte ehl-i kitabın anlatıldığı bir kısım ayetler, delalet yönünden ihtilaf doğurmuştur. Zira bu ayetlerde ehl-i kitaba ait güzel vasıflar zikredilmiştir. Bu yüzden de genel olarak müfessirler söz konusu ayetlerin yorumunda ehl-i kitab’a menfi bir tutum içerisinde olmuşlardır.  

İşte bu makalede Kur’ân’a bütüncül bir yaklaşımla ehli kitaba karşı objektif bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır. 

Kaynakça

  • Zuhaylî, Vehbe, et-Tefsîru’l-Munîr fi'l-Akîde ve'ş-Şerîa ve'l-Minhâc, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1991.
Yıl 2014, Sayı: 39, 301 - 336, 07.06.2014

Öz

Kaynakça

  • Zuhaylî, Vehbe, et-Tefsîru’l-Munîr fi'l-Akîde ve'ş-Şerîa ve'l-Minhâc, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1991.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali Can Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 7 Haziran 2014
Gönderilme Tarihi 30 Ocak 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Sayı: 39

Kaynak Göster

ISNAD Can, Ali. “KUR’ÂN AYETLERİ IŞIĞINDA EHL-İ KİTAB’A KARŞI BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 39 (Haziran 2014), 301-336.