Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

IŞİD’E KATILMA SÜRECİNE PSİKO-SOSYAL BİR BAKIŞ

Yıl 2017, Sayı: 45, 147 - 164, 15.06.2017
https://doi.org/10.21054/deuifd.400146

Öz

Makalede, ilk olarak
toplumda bazı soru işaretlerine yol açmasından dolayı örgütün isimlendirilme
probleminin ortadan kaldırılması amacıyla örgütün kuruluşundan itibaren yaptığı
isim değişiklikleri kronolojik bir sırayla aktarılmıştır. Daha sonra kişilerin
örgüte katılma sebepleri incelenmiş, ardından da örgütün kişiyi etkileme
yöntemlerine değinilmiştir. Örgütün kişiyi etkilemeye başlamasından sonra
kişide görülen değişiklikler ile kişilerin aile ve sosyal çevresiyle olan
ilişkileri psiko-sosyal bir bakış açısıyla incelenip yorumlanmıştır. Bu
değişiklikler, kişinin zihinsel durumu ve dünya görüşüyle ilgili olduğu kadar
kişilerin fiziksel görünüşü ve davranışlarında da gözlemlenmektedir. Sonrasında
ise adım adım ailesinden ve çevresinden uzaklaşıp örgüte katılmak üzere olan
kişiyi bu fikirden vazgeçirmek için ailelerin başvurduğu beş yöntem incelenmiş
olup ailelerin de tecrübelerinden hareketle bu yolların kişideki etkileri
üzerinde durulmuştur. Ayrıca kişinin örgüte katılımından sonra ailenin yaşadığı
sıkıntılar hakkında açıklamalar yapılmıştır. Son olarak da sonuç kısmında bu
tür tecrübeler yaşayan ailelere ve çevresindekilere bazı tavsiyelerde
bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Ağar, Abdullah, Işid ve Irak, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2015.
 • Asch, Solomon E., Social Psychology, Englewood Cliffs, NJ, US: Prentice-Hall, Inc, 1952.
 • Budak, Selçuk, Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2009.
 • Giles, David, Media Psychology, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London, 2013.
 • Hudson, Rex A., “The Sociology and Psychology of Terrorism: Who Becomes a Terrorist and Why?”, Federal Research Division Library of Congress, Washington, 1999.
 • Kılıç, Mustafa, Işid Gerçeği, Parafiks Yayınevi, İstanbul, 2014.
 • Luizard, Pierre-Jean, Işid Tuzağı, çev. Yasemin Özden Charles, İletişim Yayınları, İstanbul, 2016.
 • Daiş’in Temel Felsefesi ve Dini Referansları Raporu, https://webdosya.diyanet.gov.tr/anasayfa/UserFiles/Document/TextDocs/b7ca135a-c08f-4ee5-892b-4c181663630a.pdf, Ankara, 2015.
 • Emre, A. (15 Ekim 2015). “Terörün İslami referansı olur mu?”. Habertürk. http://www.haberturk.com/yazi-dizisi/haber/1140228-terorun-islami-referansi-olur-mu, (11.11.2015).
 • Milliyet. (04 Eylül 2014). “IŞİD’e hangi ülkeden kaç militan katıldı?”. Milliyet. http://www.milliyet.com.tr/isid-e-hangi-ulkeden-kac-militan/dunya/detay/1935577/default.htm, (12.10.2015),
 • Ordu, E. (1 Nisan 2016). “Psikolojik Boyutuyla IŞİD: Neden Katılıyorlar?”. Onedio. https://onedio.com/haber/isid-e-neden-katiliyorlar--701340, (22.11.2016).
 • Sabah. (09 Eylül 2014). “IŞİD’E katılan militanların ülke ülke sayısı”, Sabah. http://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/iside-katilan-militanlarin-ulke-ulke-sayisi/4, (01.10.2015).
 • Sabah. (16 Ekim 2015). “IŞİD’e nasıl katıldım”, Sabah. http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/10/16/iside-nasil-katildim, (18.10.2015),
 • Yezdani, İ. (27 Haziran 2015). “Türkiye’den cihada 10 bin kişi gitti”. Hürriyet. http://www.hurriyet.com.tr/turkiye-den-cihada-10-bin-kisi-gitti-29383934, (15.07.2015).

A PSYCHO-SOCIAL VIEW OF THE PROCESS OF PARTICIPATING IN THE ISIS

Yıl 2017, Sayı: 45, 147 - 164, 15.06.2017
https://doi.org/10.21054/deuifd.400146

Öz

In the article,
firstly, the name changes of this organization since it was established has
been clarified chronologically in order to eliminate the problem of naming,
because of leading some questions among the society. Secondly, the reasons of
the people why they had joined this organization has been studied and then the
influencing methods of this organization to these people are mentioned. After
the organization begun to influence the people, the changes seen on the person
and his relationship with the family and the social environment has been
reviewed and interpreted from a psycho-social perspective. These changes are
being observed as on the person's physical appearance and behavioral changes as
well as they are related to their mental state and worldview. Afterwards, five
methods that families resort to abandonment the person from this idea who is
about to join the organization separating step by step from his family and his
environment have been examined and from the experience of these families, the
effects of these ways on the person are emphasized. In addition, some
explanations were made about these troubles that the families had experienced
after these people’s participation to the organization. Finally, some advices
to these families and their environments have been made in the conclusion.

Kaynakça

 • Ağar, Abdullah, Işid ve Irak, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2015.
 • Asch, Solomon E., Social Psychology, Englewood Cliffs, NJ, US: Prentice-Hall, Inc, 1952.
 • Budak, Selçuk, Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2009.
 • Giles, David, Media Psychology, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London, 2013.
 • Hudson, Rex A., “The Sociology and Psychology of Terrorism: Who Becomes a Terrorist and Why?”, Federal Research Division Library of Congress, Washington, 1999.
 • Kılıç, Mustafa, Işid Gerçeği, Parafiks Yayınevi, İstanbul, 2014.
 • Luizard, Pierre-Jean, Işid Tuzağı, çev. Yasemin Özden Charles, İletişim Yayınları, İstanbul, 2016.
 • Daiş’in Temel Felsefesi ve Dini Referansları Raporu, https://webdosya.diyanet.gov.tr/anasayfa/UserFiles/Document/TextDocs/b7ca135a-c08f-4ee5-892b-4c181663630a.pdf, Ankara, 2015.
 • Emre, A. (15 Ekim 2015). “Terörün İslami referansı olur mu?”. Habertürk. http://www.haberturk.com/yazi-dizisi/haber/1140228-terorun-islami-referansi-olur-mu, (11.11.2015).
 • Milliyet. (04 Eylül 2014). “IŞİD’e hangi ülkeden kaç militan katıldı?”. Milliyet. http://www.milliyet.com.tr/isid-e-hangi-ulkeden-kac-militan/dunya/detay/1935577/default.htm, (12.10.2015),
 • Ordu, E. (1 Nisan 2016). “Psikolojik Boyutuyla IŞİD: Neden Katılıyorlar?”. Onedio. https://onedio.com/haber/isid-e-neden-katiliyorlar--701340, (22.11.2016).
 • Sabah. (09 Eylül 2014). “IŞİD’E katılan militanların ülke ülke sayısı”, Sabah. http://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/iside-katilan-militanlarin-ulke-ulke-sayisi/4, (01.10.2015).
 • Sabah. (16 Ekim 2015). “IŞİD’e nasıl katıldım”, Sabah. http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/10/16/iside-nasil-katildim, (18.10.2015),
 • Yezdani, İ. (27 Haziran 2015). “Türkiye’den cihada 10 bin kişi gitti”. Hürriyet. http://www.hurriyet.com.tr/turkiye-den-cihada-10-bin-kisi-gitti-29383934, (15.07.2015).
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bilal Kartal

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2017
Gönderilme Tarihi 26 Nisan 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Sayı: 45

Kaynak Göster

ISNAD Kartal, Bilal. “IŞİD’E KATILMA SÜRECİNE PSİKO-SOSYAL BİR BAKIŞ”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 45 (Haziran 2017), 147-164. https://doi.org/10.21054/deuifd.400146.