Toplantı Özeti
BibTex RIS Kaynak Göster

IX. DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI & GENÇLERİN DİNÎ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU

Yıl 2019, Sayı: 50, 225 - 238, 15.12.2019
https://doi.org/10.21054/deuifd.659220

Öz

İki yıl aradan sonra Din Psikolojisi Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısının dokuzuncusu ve Günümüz Gençlerinin Dinî Sorunları ve Çözüm Arayışları Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde 13-15 Eylül tarihlerinde, Adana’da (Anemon Hotels) gerçekleştirildi. Bu programın tertiplenmesinde emeği geçen ve maddi-manevi destek verenleri metnin başında anmadan geçmemek gerekir. Zira kurumsal ve özel sektörden destekler olmadan, bu tür geniş katılımlı bilim şölenlerini tertiplemek önümüzdeki süreçte zorlaşacaktır. 13 Eylül Cuma günü öğleden sonra katılımcılar Anemon Otel’de bir araya geldi. Koordinasyon toplantılarının en önemli tarafı akademisyenler ve akademisyen olmaya adaylar arasında paylaşımların/danışmanlığın olması; dostlukların pekişmesi; yeni bilimsel programların oluşumu; fikir teatisinde bulunma; bilgi birikimi, alanda gelişmeler, tecrübe ve yeni düşüncelerin yüz yüze sohbet ortamında açığa çıkması ve çoğalmasıdır.

Kaynakça

  • Philippe Aries, Batılının Ölüm Karşısında Tavırları, çev.: M. A. Kılıçbay (Gece Yayınları, 1991); Batı’da Ölümün Tarihi, çev.: Işın Gürbüz, İstanbul: Everest Yayınları, 2015).
  • Catherine Mathelin, Freud’a Ne Yaptık Da Çocuklarımız Böyle Oldu? Ana Babalara Notlar, çev.: Ela Güntekin (İstanbul: Kitap Yayınları, 2018).
  • İbnü’s-Sübki, “Cerh ve Ta’dil İlminde Temel Kural”, çev. İbrahim Tozlu, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt: 16 / Sayı: 2, (2016), 221-245.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap Tanıtımı, Sempozyum Değerlendirmeleri ve Bilimsel Çeviriler
Yazarlar

İlker Yenen 0000-0001-5833-2233

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 8 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Sayı: 50

Kaynak Göster

ISNAD Yenen, İlker. “IX. DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI & GENÇLERİN DİNÎ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 50 (Aralık 2019), 225-238. https://doi.org/10.21054/deuifd.659220.